Tutkimuspäällikkö Jarkko Räty BERRY+ työpajassa Barcelonassa

Tutkimuspäällikkö Jarkko Räty ja asiantuntija Ninetta Chaniotou osallistuivat maanantaina 27.11. älykkään erikoistumisen KV-kumppanuuden BERRY+ työpajaan ja kokoukseen Barcelonassa. BERRY+ koordinoi Kainuun liitto. Tiistaina ja keskiviikkona järjestetään älykkään erikoistumisen S3 Forum Barcelonassa ja Jarkko ja Ninetta osallistuvat siihen paikanpäällä.
Berry+ työpaja Barcelonassa
BCN

BERRY+ on älykkään erikoistumisen ja teollisuuden modernisaation kansainvälinen kumppanuus, joka yhdistää yhteensä kahdeksan aluetta kuudesta EU:n jäsenvaltiosta. Kumppanuus liittyy uusiutuvien luonnonvarojen ja niiden ainesosien sekä teollisuuden sivuvirtojen prosessointiin korkeammalla jalostusarvolla. Hankkeen päätavoitteena on saada aikaan alueidenvälisiä investointeja ja integroida jäsenalueiden innovaatioita olemassa oleviin tai nouseviin eurooppalaisiin arvoketjuihin sekä käynnistää ja rekisteröidä jatkossa itseänsä ylläpitävän, alueidenvälisen klusterin toiminta tuottamaan lisäarvoa sekä alueellisesti että alueidenvälisessä yhteistyössä pitkällä tähtäimellä. toimien teollisuuden nykyaikaistamisen moottorina.

BERRY+ semiaariin osallistujia Barcelonassa 27.11.2023
Viimeksi päivitetty: 29.11.2023