Uudet metsäbiotalouden opinnot alkavat ensi syksynä Kainuussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oulun yliopistolle yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Kajaanin yliopistokeskuksen kanssa strategisen rahoituksen BIOKAINUU-hankkeelle, jossa tavoitteena on tukea biotuotetehtaan investoinnin toteutumista ja metsäbiotalouden muuta teollista toimintaa tutkimus- ja kehitystoimenpiteillä sekä vahvistamalla alan osaamista.
Metsässä kasvavien mäntyjen ja koivujen runkoja

Koulutusyhteistyön avulla täydennetään kainuulaisten osaamispohjaa ja edistetään alan osaajien entistä nopeampaa työllistymistä prosessiteollisuuteen. Ensimmäisenä toimenpiteenä aloitetaan verkkopohjaisten koulutusmoduulien tarjoaminen kainuulaisille yrityksille, ammattikorkeakoulujen henkilöstölle, tutkimuslaitosten tutkijoille ja muulle henkilöstölle sekä muillekin alasta kiinnostuneille.

Kainuussa on runsaat puuraaka-ainevarat, joiden hyödyntämisasteessa on edelleen huomattavat kestävää puun käyttöä edistävät lisäysmahdollisuudet. Erityisesti voidaan kehittää raaka-aineista korkean jalostusasteen tuotteita ja hyödyntää kiertotalouden periaatteiden mukaisesti kaikki puun jalostuksessa syntyvät sivuvirrat.

Kainuun metsien kasvu ja puumäärä ovat suuremmat kuin koskaan aikaisemmin. Puuston vuotuinen kasvu on 6,9 miljoonaa kuutiometriä, ja siitä hyödynnetään tällä hetkellä 60 prosenttia.

Kainuun liitto on valmistellut alueen vahvuuksiin kohdentuvan älykkään erikoistumisen strategian (RIS3), joka pohjautuu Euroopan unionin Eurooppa 2020 -strategiaan. Kainuussa on nähty alueen vahvana voimavarana metsät ja biopohjaiset raaka-aineet sekä niihin perustuvien tuotteiden alueellinen jatkojalostus.

Kainuu on muuttunut viimeisten viiden vuoden aikana positiivisen rakennemuutoksen alueeksi. Vuoden 2015 alusta lähtien Kainuussa sekä yritysten liikevaihto että työntekijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Viime vuosien suotuisa kehitys on kääntänyt päälaelleen perinteisen kuvan Kainuusta syrjäisenä, korkean työttömyyden ja hitaan talouskasvun alueena, jossa alkutuotannon osuus on merkittävä.

Osaavan henkilöstön rekrytointi on Kainuussa vaikeampaa kuin muissa maakunnissa. Tavoitteena Kainuussa on, että yksityinen ja julkinen sektori saavat kehitystarpeidensa mukaista osaavaa työvoimaa.

”Tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan lisää yritys- ja aluetarvelähtöistä koulutusta, jolla on nopea vaikutus yritysten osaamispääomaan ja toimintaan. Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi myös olemassa olevan henkilöstön osaamista on kehitettävä”, sanoo BIOKAINUU-hankkeen johtaja, professori Riitta Keiski Oulun yliopistosta.

Oulun- ja Itä-Suomen yliopiston sekä Kajaanin yliopistokeskuksen mahdollistamaa jatkuvan oppimisen tarjontaa kohdistetaan alueen metsäbiotalouden tulevien haasteiden ja osaamistarpeiden mukaisesti. Opinnot suoritetaan ohjattuina verkko-opintoina, mikä mahdollistaa joustavan paikasta riippumattoman opiskelun. Ensimmäiset opinnot ovat tarjolla syksyllä 2022.

Viimeksi päivitetty: 19.6.2024