Uudet teknologiat uomien ja kaivosaltaiden kartoitukseen (UOMARI) -hanke sai rahoituksen

Geologian tutkimuskeskuksen, Mittaustekniikan yksikön, Suomen ympäristökeskuksen ja MML Paikkatietokeskuksen hakema UOMARI (Uudet teknologiat uomien ja kaivosaltaiden kartoitukseen) -hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen. Lisäksi Mittaustekniikan yksikön ryhmähankkeen toteutukseen liittyvä INFRA_UOMARI-hanke sai rahoituksen.
UOMARI-hanke

UOMARI-ryhmähankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uudenlaisia elinkeinotoiminnan ympäristöhaittojen ja -riskien vähentämiseen liittyviä, useita eri datankeruumenetelmiä yhdistäviä dronepohjaisia mittaus- ja kuvantamisratkaisuja kaivosteollisuuden tarpeisiin ja virtavesien elinympäristökunnostusten suunnitteluun ja vaikutusten seurantaan. INFRA_UOMARI-hankkeella hankitaan Mittaustekniikan yksikölle drone- ja maatutkakalustoa.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, EAKR-rahoituksena. Ryhmähankkeen budjetti on noin 667 000 € ja toteutusaika 1.10.2023–31.3.2026. Mittaustekniikan yksikön INFRA_UOMARI-hankkeen budjetti on 79 170 € ja hankkeen toteutusaika 1.10.2023–30.9.2024. Lisätietoja: linkki projektisivuille

Viimeksi päivitetty: 29.11.2023