Vuokattiin kehitetään jääkiekon teknologiapohjaista valmennusympäristöä

Pitkään erityisesti pohjoismaisten hiihtolajien tutkimus- ja kehitystyöhön keskittynyt Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikkö (JYU-Vuokatti) aloittaa nyt myös jääkiekon tutkimustoiminnan. Uuden hankkeen myötä on tarkoitus laajentaa Vuokatin liikuntaekosysteemin alueella tapahtuvaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa muihinkin joukkuelajeihin palloilussa.
Jääkiekon tutkimustoiminnan aloittaminen Vuokatissa on tervetullut lisä alueen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Kuva: Jussi Simula
Jääkiekon tutkimustoiminnan aloittaminen Vuokatissa on tervetullut lisä alueen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Kuva: Jussi Simula

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian vahva halu palloilulajien kehittämiseen kiihdytti aikataulua, jolla hankkeen päätoteuttaja JYU-Vuokatti saa käyntiin jääkiekon tutkimustoimintaan tähtäävän projektin huhtikuussa.

”Projektin aloittaminen Vuokatissa on merkittävä lisä JYU-Vuokatin urheilututkimukseen ja tukee alueen palloilutoiminnan kehittämistä, jota on ajettu ylös Vuokatti-Ruka urheiluakatemian ja Janne Vuorisen johdolla”, hankkeen vastuullinen johtaja Jarmo Piirainen Vuokatin liikuntateknologian yksiköstä taustoittaa.

Urheiluakatemian johtaja Vuorinen on hyvillään uuden hankkeen tuomasta lisäosaamisesta:

”Vahvan lumilajien osaamisen rinnalle on hyvin luontevaa lähteä rakentamaan joukkuelajien ympärille rakentuvaa kokonaisuutta. Jääkiekon osalta tämä on akatemiatoiminnan ja SM liiga-yhteistyön käynnistyttyä seuraava, luonteva askel vahvistamaan pitkäjänteistä kehitystyötä Vuokatissa.”

Ensimmäisessä vaiheessa luodaan joukkuepelien tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimintaa tukeva alueellinen verkosto sekä digitalisoidaan ja automatisoidaan jäällä tehtävät testit.

”Tällä hetkellä seurat käyttävät jääkiekossa laajaa kirjoa erilaisia jää- ja laboratoriotestejä. Lisäksi jäätestejä tehdään jäälle asennettavien laitteiden kuten valokennojen avulla. Tällöin mittausten valmistelu vie arvokasta jääaikaa. Sisäpaikannukseen perustuvien testien avulla on mahdollista analysoida suoritus automattisesti, joka nopeuttaa myös palautteen antoa. ”, Piirainen kertoo.

Kehitystyön alle muun muassa digitaalinen taktiikkataulu

Hankkeen osatoteuttajat Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) sekä Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (VTT) ovat vahvasti mukana teknologisten innovaatioiden kehittämisessä

jääkiekon laji- ja fysiikka-analyysien tueksi. KAMK:n rooli korostuu erityisesti älykkään palautteenannon luomisessa, joka pohjautuu digitaalisen taktiikkataulun kehittämiseen.

”Taulun ideana on visualisoida harjoitteista saatavaa palautetta, joka voi auttaa junioreita hahmottamaan helpommin peliä. Taulu voi osaltaan auttaa myös pelilukutaidon kehittymisessä ”, Piirainen sanoo.

Toinen keskeinen teknologiateema on VTT:n kanssa yhteistyössä tehtävä luistelutekniikan luistelupotkun voimantuoton mittaaminen sekä automaattisen liikeanalyysin kehittäminen osaksi jäätestejä. Järjestelmän seurannalla on mahdollista analysoida pelaajien luistelutekniikan kehittymistä mm. murrosikävaiheen läpi, jossa usein nopea pituuskasvu aiheuttaa ongelmia luistelutekniikan hallinnassa.

Mittausteknologian kehittyminen mahdollistaa jatkossa myös muiden jäälajien kuten short-trackin ja taitoluistelun tutkimisen. Kolmantena teknologiaosana hyödynnetään koneoppimista (tekoäly) suurten aineistojen analysoinnissa. Testituloksissa on usein paljon poikkeamia yksilöiden välillä, minkä lisäksi koko ajan kasvavat datamäärät hankaloittavat oleellisten tekijöiden havaitsemista ja tulkintaa mitattavasta datasta.

Harjoittelu- ja testiympäristöt mahdollistaisivat jatkossa entistä tarkempien lajiteknisten suoritusten analysoinnin. Nyt kehitettävät teknologiset sovellukset tukevat alueen liikuntaekosysteemiä ja ne ovat osittain tai kokonaan hyödynnettävissä muihinkin lajeihin, kuten esimerkiksi jalkapalloon.

Jääkiekon tutkimustoiminta lisää Vuokatin kansainvälistä tunnettavuutta monipuolisena liikunta-, koulutus-, matkailu-, tutkimus- ja kehitysympäristönä. Tavoitteena on vahvistaa Kainuun ja Vuokatin alueen osaamista ja vetovoimaa sekä mahdollistaa uuden yritystoiminnan syntymistä.

Hanke tukee uusien junioripelaajien houkuttelemista Kainuun alueelle akatemiavalmennukseen sekä alueen jääkiekkotoimijoiden valmennustyötä. Yhtenä päämääränä on myös lisätä suomalaisten ja kansainvälisten urheiluseurojen mielenkiintoa leiritoimintaa kohtaan.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (rahoituksen välittävä viranomainen Kainuun liitto), jonka lisäksi hanketta rahoittavat Sotkamon kunta ja VuokattiSport.

Lisätiedot:
hankkeen vastuullinen johtaja, yliopistotutkija
Jarmo Piirainen
jarmo.m.piirainen@jyu.fi

Viimeksi päivitetty: 15.4.2024