Yliopistokoulutuksen laajentaminen Kainuussa sai maakunnan liitosta myönteisen rahoituspäätöksen

Yliopistokoulutuksen laajentaminen Kainuussa (YlaKa-hanke) hanke sai Kainuun maakuntahallituksesta puoltavan kannanoton ja rahoituspäätöksen. Hanke on yksi Kainuun ja valtioneuvoston aluekehittämiskeskusteluissa (ALKE) sopiman yhteistyöasiakirjan toimenpiteistä.
Kainuun Liitto
Kainuun liitto

Selvityshankkeessa Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus ja Kajaanin ammattikorkeakoulu lähtevät selvittämään yliopistokoulutuksen kehittämismahdollisuuksia Kainuussa. Hankkeessa tehdään selvitys siitä, mitkä ovat mahdollisuudet Kainuussa käynnistää työelämän tarpeita vastaavia, pysyväisluonteisia yliopiston muuntokoulutus-ohjelmia sekä kehittää opintopolkuja KAMK:n koulutuksesta Kainuussa toteutettaviin yliopistokoulutuksiin.

YlaKa-hankeen toteutusaika on 1.11.2022-31.8.2023 ja toteutuksen suunnittelu on käynnistynyt.

Lisätietoja Kainuun maakuntahallituksen kokoustiedotteesta 17.10.2022:

https://kainuunliitto.fi/kainuun-maakuntahallituksen-kokoustiedote-17-10-2022/

Viimeksi päivitetty: 28.11.2022