Prosessimetallurgia

Prosessimetallurgian tutkimusyksikön tutkimus kattaa metallien pyrometallurgiset valmistusprosessit sekä muut korkealämpötilaprosessit keskittyen erityisesti raudan, terästen ja ferroseosten valmistukseen tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa. Tällä hetkellä keskeisenä painopisteenä ovat erityisesti metallien valmistuksen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä kiertotalouden hyödyntäminen metallien valmistuksessa. Opetuksella tarjotaan menetelmälliset valmiudet toimia alan tutkimus- ja kehitystehtävissä, mikä tarkoittaa metallurgisessa tutkimustyössä hyödynnettävien kokeellisten, analyysi- ja mallinnusmenetelmien hallintaa sekä niiden soveltamista metallien valmistukseen sekä sen oheisprosesseihin.
Prosessimetallurgin tutkimusryhmä  Alakuppilan portailla joulukuussa 2023 Valokuvaaja Eveliina Halttu

Tutkimus

Prosessimetallurgia on yksi Oulun yliopiston Terästutkimuskeskuksen (CASR) keskeisimmistä osa-alueista ja sen tutkimus sijoittuu erityisesti yliopiston strategian mukaisiin tutkimuksen painoaloihin ”Kestävyyttä luovat materiaalit ja järjestelmät” sekä ”Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa”.

Tutkimustoiminta kattaa koko teräksen valmistusketjun hiili- ja ruostumattoman teräksen osalta raaka-aineiden käsittelystä aina valettuun aihioon saakka yksikköprosesseittain. Viime aikainen tutkimus on erityisesti keskittynyt hiilineutraalien metallien valmistusketjujen kehittämiseen hiilen korvaamiseksi vedyllä, biohiilellä ja prosessien sähköistämisellä.

Tutkimusryhmät

Opetus

Prosessimetallurgian opetus on tiiviisti sidoksissa alan tutkimukseen ja se suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa. Opetuksessa painotetaan erityisesti metallurgisessa tutkimus- ja kehitystyössä tarvittavaa kokeellista, analyyttistä ja mallinnukseen liittyvää osaamista. Tarkemmat tiedot järjestettävistä opintojaksoista löytyvät Moodlesta ja aiheesta kiinnostuneet voivat myös ottaa yhteyttä Eetu-Pekka Heikkiseen.

Tietoa metallurgia-aiheisista kandidaatintöistä.

Julkaisut

Sinua voisi kiinnostaa myös