Vaikuta kartoilla! Uutuuskurssi paikkatiedosta alkaa ensi syksynä verkkokoulutuksena

Yhdistämällä paikkatietoa ja avointa dataa voit tuottaa uutta tietoa ja visualisoida sitä kiehtovalla tavalla. Uudella Inspiroidu kartoista -verkkokurssilla opit paikkatiedon perusteet ja pystyt hyödyntämään avointa dataa maksuttomalla QGIS -ohjelmistolla.

Inspiroidu kartoista!

Haluatko oppia käsittelemään paikkatietoaineistoa ja laatimaan omia karttoja? Yhdistämällä paikkatietoa ja avointa dataa voit tuottaa uutta tietoa ja visualisoida sitä kiehtovalla tavalla. Uudella Inspiroidu kartoista -verkkokurssilla opit paikkatiedon perusteet ja pystyt hyödyntämään avointa dataa maksuttomalla QGIS -ohjelmistolla. Kurssi järjestetään verkkokoulutuksena, joten opit ohjelmiston käytön perusteet joustavasti silloin kun sinulle itsellesi parhaiten sopii.

Esittely

Kartoilla on erilainen merkitys eri ihmisille. Joku käyttää karttoja kertomaan omasta sijainnistaan, toinen navigoi sen avulla vieraalla paikkakunnalla ja kolmas taas käyttää karttoja havainnollistamaan alueellisia ilmiöitä. Kartat voivat olla näyttävän näköisiä, mutta se ei useinkaan ole syy karttojen tekemiselle. Kartoilla voi nimittäin vaikuttaa ihmisten ajatteluun. Niiden avulla voidaan vastata moniin kysymyksiin, ratkaista ongelmia ja lisätä tietoutta. Kartat ovatkin yksi tehokkain vaikuttamisen keino, niillä on valtaa.

Nykyään lähes kuka tahansa voi luoda ja julkaista oman kartan ja saada sille laajan näkyvyyden. Karttojen teko ei ole enää pienen ammattilaispiirin yksinoikeus, vaan yhä useammalla on siihen mahdollisuus nykyisin saatavilla olevien ilmaisten paikkatieto-ohjelmien ja aineistojen avulla. Visuaalisuutensa vuoksi kartoilla voidaan esittää monimutkaisiakin asioita helposti ymmärrettävällä tavalla. Ei ihme, että niiden on todettu olevan tehokas tapa viestiä ja tuottaa syvällisempää tietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Sen lisäksi, että kartoilla voidaan hakea vastauksia kysymyksiin ja ongelmiin, niitä voidaan tehdä eri käyttötarkoituksiin, eri kohderyhmille ja niihin voi liittää erilaisia viestejä. Karttojen avulla voidaan ohjata keskustelua, niiden avulla voidaan vaikuttaa ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, organisaatioon tai jopa koko maailmaan. Voisi oikeastaan sanoa, että vain mielikuvitus on rajana.

Kuten mediassa vaaditaan medialukutaitoa, myös karttoja täytyy osata lukea oikein. Täytyisi olla ainakin ymmärrystä siitä, millainen on hyvä kartta, mitä kartalla halutaan kertoa ja miten tieto on esitetty – onko se luotettavaa?

Koska kartoilla voidaan herättää voimakkaitakin mielikuvia, on tärkeää, että niillä viestitään ja välitetään oikeaa tietoa. Näin ollen karttojen tekoon liittyy myös vastuuta. Karttoja tekevillä ja niitä lukevilla olisikin hyvä olla tietyt perustiedot kartografiasta. Kuten mediassa vaaditaan medialukutaitoa, myös karttoja täytyy osata lukea oikein. Täytyisi olla ainakin ymmärrystä siitä, millainen on hyvä kartta, mitä kartalla halutaan kertoa ja miten tieto on esitetty – onko se luotettavaa?

Opi tekemään omia karttoja

Tällä kurssilla opit miten tehdä karttoja. Kurssilla käydään tärkeimpiä perusasioita karttoihin liittyen, kuten mitä on paikkatieto, millaisia paikkatietoaineistoja on ja mistä niitä saa. Lisäksi opit, mihin asioihin karttojen teossa on syytä kiinnittää huomiota. Kurssin lopussa tutustumme muutamiin analyysimenetelmiin, joista voi olla sinunkin työssäsi tai harrastuksessasi hyötyä. Kurssin käytyäsi ymmärrät paremmin, miten paikkatietoa voi visualisoida kartoiksi ja huomaat, miten tehokasta kartoilla viestiminen on!

Kohderyhmä

Kurssi sopii mikroyrittäjille, konsulteille, markkinoinnin ja viestinnän suunnittelijoille, pk-yrityksille, kuntien ympäristösihteereille, journalisteille, opettajille ja graafikoille. Paikkatiedon hyödyntämisestä saavat etua myös viranomaiset, kaavoittajat kunnissa, logistiikka-, kotihoito- ja kuljetusalan toimijat, koska kurssin käytyään oppija osaa optimoida reittejä.

Opettajat

Toteutustapa

  • Verkkokoulutus
  • Yksilötyönä tehtäviä harjoituksia
  • Opettajan ohjaus tapahtuu kurssin keskustelualueella

Ilmoittautuminen alkaa 20.8. Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen sivuilla.

Viimeksi päivitetty: 24.11.2021