Katja Lappalainen

FT
Dosentti, Yliopistonlehtori

Kestävä kemia
Teknillinen tiedekunta

Tutkimusaiheet

  • Biomassan esikäsittelymenetelmät: mikroaalto- ja ultraääniaktivointi, kuulamyllyjauhatus
  • Biomassapohjaiset peruskemikaalit: 5-HMF, furfuraali, levuliinihappo
  • Biomassan modifiointi vedenpuhdistusmateriaaleiksi
  • Orgaaninen analytiikka: UPLC, HPLC, GC

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Henkilökuva

Yhteystiedot

Sähköposti

katja.lappalainen@oulu.fi

Vierailuosoite

Oulun yliopisto
Teknillinen tiedekunta
Kestävän kemian tutkimusyksikkö
PL 4300
90014 Oulun yliopisto