Kestävä kemia

Kestävän kemian tutkimusyksikkö on Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa toimiva aktiivinen ja monipuolinen tutkimusyksikkö. Yksikön tavoitteena on tutkia kemian haasteita kestävällä tavalla, ja vastata yhteiskunnan haasteisiin tarjoamalla kestäviä ratkaisuja. Yksikkö työskentelee kestävän materiaalikemian alalla ja sen päätutkimusalueita ovat katalyyttimateriaalit, kestävä biotalous, energiavarastomateriaalit, vedenpuhdistus ja hivenaineanalytiikka.
Suomalaista sekametsää

Ajankohtaista

Kestävän kemian tutkimusyksikön ajankohtaisia asioita voi seurata yksikön sosiaalisen median viestintäkanavista:

Tutkimus

Kestävän kemian tutkimusyksikössä tehtävä tutkimus on luonteeltaan soveltavaa, ja sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden ja teollisuuden kanssa. Tutkimusta tehdään kolmella osa-alueella:

Kiinteänä osana yksikön tutkimusta on epäorgaaninen hivenaineanalytiikka. Hivenaineanalytiikan tutkimustyössä kehitettyjä menetelmiä hyödynnetään laajasti yksikössä tehtävässä tutkimuksessa sekä teollisuusyhteistyössä. Tutkimustyötä varten yksikössä on ajantasaiset analyysilaitteistot.

Valikoituja julkaisuja

Projektit

Yhteystiedot

Palvelut

Hivenainelaboratorio

Hivenainelaboratoriossa tehdään opetus- ja tutkimustyön ohella tilauksesta alkuaine-, ravinne- ja metallimäärityksiä sekä kiinteistä että liuosnäytteistä eri asiakkaiden tarpeisiin.  Laboratorion vahvuutena on rutiinianalyysien lisäksi asiakkaan auttaminen kokonaisvaltaisessa ongelmanratkaisussa, johon kuuluu sopivien määritysmenetelmien valinta sekä konsultointi ja koulutus. Hivenainelaboratorion henkilökunnalla on laaja-alainen tietotaito ja pitkä kokemus niin alkuaine-, ravinne- kuin metallianalytiikan eri osa-alueista. Palvelututkimukset tehdään akkreditoimattomassa ympäristössä.

Yhteyshenkilö

Professori Paavo Perämäki, +358 294 48 1614

paavo.peramaki(a)oulu.fi

Biohajoavuuslaboratorio

Biohajoavuuslaboratorio tarjoaa tutkijoille ja yrityksille palveluja raaka-aineiden, materiaalien ja jätejakeiden biohajoavuuden tutkimisessa ja alkuaineanalyyseissä. Kaikki palvelut ovat räätälöitävissä asiakastarpeen mukaisesti. Palvelututkimukset tehdään akkreditoimattomassa ympäristössä. 

Yhteyshenkilö

Professori Ulla Lassi, +358 29 4481592

ulla.lassi(a)oulu.fi