Kestävä kemia

Kestävän kemian tutkimusyksikkö on Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa toimiva aktiivinen ja monipuolinen tutkimusyksikkö. Yksikön tavoitteena on tutkia kemian haasteita kestävällä tavalla, ja vastata yhteiskunnan haasteisiin tarjoamalla kestäviä ratkaisuja. Yksikkö työskentelee kestävän materiaalikemian alalla ja sen päätutkimusalueita ovat katalyyttimateriaalit, kestävä biotalous, energiavarastomateriaalit, vedenpuhdistus ja hivenaineanalytiikka.
Suomalaista sekametsää

Tutkimus

Kestävän kemian tutkimusyksikössä tehtävä tutkimus on luonteeltaan soveltavaa, ja sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden ja teollisuuden kanssa. Tutkimusta tehdään kolmella osa-alueella:

Kiinteänä osana yksikön tutkimusta on epäorgaaninen hivenaineanalytiikka. Hivenaineanalytiikan tutkimustyössä kehitettyjä menetelmiä hyödynnetään laajasti yksikössä tehtävässä tutkimuksessa sekä teollisuusyhteistyössä. Tutkimustyötä varten yksikössä on ajantasaiset analyysilaitteistot.

Valikoituja julkaisuja

Valikoituja projekteja

Yhteystiedot

Palvelut

Analyysipalvelut

Teemme palvelututkimuksena alkuaine-, ravinne- ja metallimäärityksiä sekä kiinteistä että liuosnäytteistä eri asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi tarjoamme palveluja raaka-aineiden, materiaalien ja jätejakeiden biohajoavuuden tutkimisessa ja alkuaineanalyyseissä. Palvelututkimukset tehdään akkreditoimattomassa ympäristössä.

Yhteyshenkilö

Professori Ulla Lassi, +358 29 4481592

ulla.lassi(a)oulu.fi