SUSRES: Yhdyskuntajätteen poltosta syntyvät tuhkat sekundäärisenä raaka-aineena metallien talteenottoon ja rakennusmateriaaleihin

Yhdyskuntajätteiden poltosta syntyvä tuhka on erittäin lupaava mutta alihyödynnetty sekundäärinen raaka-aine. SUSRES-hanke keskittyy prosesseihin, jotka mahdollistavat yhdyskuntajätteen poltosta syntyvän tuhkan tehokkaan ja kokonaisvaltaisen hyödyntämisen.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - Akatemiahanke

Rahoituksen määrä

701 153 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Yhdyskuntajätteen poltosta syntyvä tuhka voi sisältää useita sellaisia metalleja, jotka on määritelty kriittiseksi EU:ssa. Lisäksi tuhkan mineraalifraktio kiinnostava raaka-aine vähähiilisille sementtimäisille sideaineille.

SUSRES-hankkeen keskiössä ovat prosessit, jotka mahdollistavat yhdyskuntajätteen poltosta syntyvän tuhkan tehokkaan ja kokonaisvaltaisen hyödyntämisen. Näitä prosesseja ovat 1) mekanokemiallinen käsittely, 2) bioliuotus ja 3) sementtimäisten sideaineiden kehittäminen. Hanke tähtää eri prosessointivaiheiden yhdistämiseen, jolla mahdollistetaan resurssien sujuva siirtyminen jätevirrasta tuotteisiin. Hanke yhdistää korkean arvon (metallin talteenotto) ja suuren volyymin (mineraalijäännöksen hyödyntäminen) tuotteet tavoitellen taloudellisesti kestävää ratkaisua yhdyskuntajätteen poltosta syntyvien tuhkien hyödyntämiseen.

Yhdyskuntajätteen polton tuhkien hyödyntäminen kriittisten metallisen ja sementtimäisten sideaineiden raaka-aineena vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, pienentää materiaalin käsittelyn hiilidioksidipäästöjä sekä vähentää mahdollisia jätteiden hävittämiseen liittyviä vaaroja.

Partners

Juha Ahola D.Sc. (Tech)
Chemical Process Engineering (Faculty of Technology, University of Oulu, Finland)
juha.ahola@oulu.fi

Collaboration network

Prof. Sebastien Farnaud, Coventry University, UK, leading Bioleaching Research Group, which promotes the use of microorganisms to extracts metals.

Prof. Lisbeth Ottosen, the head of section Materials and Durability, DTU, Denmark. Expert in metal recovery from MSWI ashes and utilization of mineral residues in construction materials.

Dr. Prannoy Suraneni, the group leader of Advanced Cement Chemistry, Engineering, Sustainability and Science (ACCESS), University of Miami (UMIAMI), USA. ACCESS will provide specific R3 reactivity analysis that will be used to characterize the potential of MSWI ashes for cementitious systems.

Kiertokaari Oy, Oulun Energia Oy, Fortum Waste Solutions Oyj, Suomen Erityisjäte Oy, Suomen Betoniteollisuus ry will act as Advisory board for the project.