Opetuksen toteutus

Oulun yliopistossa opetuksessa yhdistetään etäopetuksen ja kampuksella toteutettavan lähiopetuksen parhaat puolet kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla tavalla oppijalähtöisesti. Käytäntöä kutsutaan opetuksen joustavaksi toteutukseksi. Opintojaksokuvauksen yhteydessä ilmoitettavat opetusprofiilit ”Kampus”, ”Joustava” ja ”Etä” kertovat opiskelijoille, miten opintojakson opetus järjestetään.

Oulun yliopiston yhteiset käytännöt

  • Lähi- ja etätyöskentely ovat samanarvoisia. Opetussuunnitelmissa määritellyt läsnäolosäännöt koskevat kaikkia toteutusmuotoja. Etäosallistumisen läsnäolot vahvistetaan erilaisin keinoin, joita voi olla muun muassa kameroiden auki pitäminen opetuksen aikana tai oppimistehtävien aktiivinen teko etäopetuksen keston ajan.
  • Jos opetus on samanaikaista lähi- ja etäopetusta, niin sanottua hybridiopetusta, se on aina suunniteltava ja ohjeistettava etukäteen siten, että opiskelija tietää, millä tavoin toimintaan (opetus, ryhmätyö, seminaari jne.) on mahdollista osallistua etäyhteyksin ja miten etä-/lähiosallistumisen toteutuksessa huomioidaan vuorovaikutteisuus.

Opetusprofiilit