Harjoittelutuki Suomessa

Harjoittelutuki on ensisijaisesti tarkoitettu mahdollistamaan harjoittelupaikka, joka ei syntyisi ilman yliopiston myöntämää tukea.

Kotimaan harjoittelutuki

Harjoittelutukea haetaan koulutuspalveluiden sekä tutkinto-ohjelmien ohjeiden ja hakuaikojen puitteissa. Harjoittelutuella korvataan työnantajalle osa harjoittelijan palkkaamisesta aiheutuvista palkkakustannuksista. Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat hakea harjoittelutukea Oulun yliopiston ulkopuolella tapahtuvaan työharjoitteluun.

Harjoittelutuki maksetaan työnantajalle. Harjoittelutuki on vuonna 2024 Oulun yliopiston ulkopuoliselle työnantajalle 1600 euroa/opiskelija. Työnantaja maksaa harjoittelun palkkakulut omista varoistaan ja laskuttaa harjoittelujakson päätyttyä yliopistolta harjoittelutuen suuruisen summan. Kotimaan harjoittelutukea myönnetään pienille ja keskisuurille yrityksille (alle 250 henkilöä työllistävät yritykset) sekä julkisen ja ns. kolmannen sektorin (järjestöt, säätiöt) työnantajille. Opiskelija selvittää yrityksen koon.

Kotimaan harjoittelutukien hakeminen vuonna 2024

Voit hakea tukea, jos olet perustutkinto-opiskelija, täytät yliopiston yleiset ja tutkinto-ohjelmakohtaiset hakukriteerit ja sinulla on harjoittelupaikka tiedossa (harjoittelupaikka alustavasti sovittuna: työnantajan nimi ilmoitettuna). Harjoittelutuki on haettava ennen harjoittelun alkamista.

Toimi seuraavasti:

 1. Sovittuasi harjoittelun suorittamisesta harjoittelu-opintojakson opettajan ja työnantajan kanssa, tee harjoittelutukihakemus SoleMOVEen, ks. ohjeet SoleMOVE - guide for outgoing trainees.
 2. Valitse liikkuvuusmuodoksi (Mobility type) P -Traineeship ja Hakuperiodiksi (Application period) 2024 Traineeships in Finland. Kirjaa harjoittelun ajankohta (Duration of your mobility) kohtaan Other, please specify: merkitse harjoittelun todellinen alku- ja loppupäivämäärä. Lisää välilehdelle Exchange study information työnantajan tiedot (enterprise) ja hakuohjelmaksi (Exchange program) Work Placement in Finland.
 3. Liitä hakemukseesi harjoittelu-opintojakson opettajan allekirjoittama Harjoittelun vahvistaminen -lomake.
 4. Harjoittelutukihakemus käsitellään koulutuspalveluissa. Saat viestin SoleMOVEsta, kun tuki on alustavasti varattu tai hylätty. Samalla pyydetään etenemään harjoittelusopimuksen tekemiseen. Hakemus voidaan hyväksyä lopullisesti vasta, kun olet liittänyt siihen kopion allekirjoitetusta harjoittelusopimuksesta. Saat hyväksymisviestin SoleMOVEsta, kun kaikki on kunnossa.

HUOM. Jos työnantaja vaatii tiedon harjoittelutuesta jo hakuvaiheessa, opiskelija täyttää harjoittelun vahvistamislomakkeen ja hakee tukea SoleMOVEssa ko. harjoittelupaikkaan. Tuki varataan ehdollisena vain ko. paikkaan. Haettava paikka ja hakuajan päättymispäivä ilmoitetaan Exchange study information -välilehdellä. Mikäli opiskelija ei saa ko. harjoittelupaikkaa, tuki palautuu takaisin yliopiston käyttöön. Mikäli opiskelija saa paikan, hän liittää tukihakemukseen kopion harjoittelusopimuksesta.

Samalla hakemuksella voi hakea useampaa avoinna olevaa harjoittelupaikkaa: hakemuksessa ilmoitetaan 1. vaihtoehto, jota päivitetään tarvittaessa.

Jos harjoittelusi peruuntuu tai siinä tapahtuu muutoksia, ilmoita niistä sekä opintojaksosta vastaavalle henkilölle että SoleMOVEssa Messages-välilehdellä.

Lähipalveluiden koulutussuunnittelija ohjeistaa ja auttaa tarvittaessa harjoittelutukihakemuksen tekemisessä. Koulutuspalvelut koordinoi harjoittelutuen jakoa ja seurantaa.

Harjoittelun yhteyshenkilöt

Hakukriteerit

Opiskelija voi hakea kotimaan harjoittelutukea silloin, kun

 1. harjoittelu hyväksytään osaksi hänen tutkintoaan (tutkinto-ohjelmakohtaiset kriteerit),
 2. harjoittelussa kertyvän työkokemuksen määrä on vähintään 2 kk kokoaikaista työtä (esim. 1.3.-30.4. tai 15.5.-14.7.),
 3. harjoittelusta kertyvä opintopistemäärä on vähintään 5 op,
 4. työnantajan harjoittelijalle maksama palkka on vähintään Kelan määrittelemän palkansaajan työssäoloehdon suuruinen (1 399 euroa/kk vuonna 2024),
 5. opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi yliopistoon harjoittelun ajaksi,
 6. opiskelija on työsuhteessa työnantajaan koko harjoittelujakson ajan ja
 7. opiskelija ei ole saanut aiemmin harjoittelutukea saman alan joko alempaan tai ylempään tutkintoon. Erasmus-tuki ei estä kotimaan harjoittelutuen saamista.

Harjoittelutukea vuodelle 2024 on jälleen saatavilla!

Hae tukea 30.11.2024 mennessä. Tukea voi hakea niin pitkään kuin sitä on jäljellä. Tuki on tarkoitettu vuonna 2024 alkaviin harjoitteluihin. Hae tukea ennen harjoittelun alkamista.

SoleMOVE - guide for outgoing trainees

Harjoittelun lomakkeet

Lisätietoja

opiskeluntuki(at)oulu.fi

Tietoa työnantajalle

Oulun yliopisto tukee yrityksiä ja organisaatioita, kun palkkaat opiskelijan harjoitteluun. Kotimaan harjoittelutukea myönnetään pienille ja keskisuurille yrityksille (alle 250 henkilöä työllistävät yritykset) sekä julkisen ja ns. kolmannen sektorin (järjestöt, säätiöt) työnantajille.

Harjoittelutuki on 1 600 e / harjoittelu. Opiskelija hakee harjoittelutukea yliopistolta ennen harjoittelun alkamista. Työnantaja maksaa harjoittelijan palkan ja laskuttaa yliopistoa harjoittelujakson päätyttyä.

Näin hyödynnät tuen:

 1. Sovi harjoittelusta opiskelijan kanssa.
 2. Tee harjoittelusopimus opiskelijan ja yliopiston kanssa (saat sopimuksen sähköisesti allekirjoitettavaksi).
 3. Lähetä lasku harjoittelujakson päätyttyä. Tuki laskutetaan sen vuoden loppuun mennessä, jolloin tuki on myönnetty.

Tuetun harjoittelun kriteerit:

 • Harjoittelijalle maksettava palkka on vähintään 1 399 e/kk (vuonna 2024)
 • Harjoittelun kesto on vähintään 2 kk kokoaikaista työtä.
 • Opiskelija on työsuhteessa työnantajaan harjoittelujakson ajan.

Talent Boost -hanke tukee kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden harjoitteluja Suomessa. Tuen määrä ja kriteerit ovat samat kuin yllä.