Työnantaja: palkkaa harjoittelija

Lähes kaikkiin Oulun yliopiston koulutusohjelmiin sisältyy 2 - 3 kk harjoittelua, pakollisena tai vapaavalintaisena. Työantajan toiveiden mukaisesti voi harjoittelu toteutua myös useammassa eripituisessa jaksossa. Yliopistoharjoittelulla tarkoitetaan opiskelijan opintoihin kytkeytyvää työskentelyä, jossa opiskelija soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön sekä lisää työelämäosaamistaan.

Harjoittelupaikan ilmoittaminen

Jätä harjoittelupaikkailmoituksesi yliopistojen yhteisen Aarresaari-verkoston lomakkeella. Sen kautta voit kohdentaa paikan suoraan Oulun yliopistolle. Voit kohdentaa paikan myös jollekin koulutusalalle. Aarresaaren kautta voit ilmoittaa paitsi harjoittelupaikoista, myös muista avoimista työpaikoista, keikka- ja kesätyöpaikoista, lyhyemmistä projektitöistä sekä opinnäytepaikoista. Lue lisää harjoittelijan rekrytoinnista ja yliopiston myöntämästä harjoittelutuesta täältä.

Harjoittelupaikkoja voit ilmoittaa jollekin tai useammalle seuraavista harjoittelun yhteyshenkilöistä (Pdf-dokumentti).

Yhteistyöpyynnöt ja tiedustelut voit lähettää Oulun yliopistolle myös osoitteeseen yritysyhteistyo(at)oulu.fi. Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös suoraan sinua kiinnostavaan oppiaineeseen.

Miksi palkata harjoittelija?

Opiskelijoilla on alansa uusimpia perustietoja ja intoa soveltaa oppimaansa käytäntöön. Harjoittelija tuo osaamisensa organisaation käyttöön. Työnantajille harjoitteluyhteistyö on keino tutustua toimialansa asiantuntijoiden yliopistokoulutukseen. Moni työnantaja rekrytoi työntekijöitä aiempien harjoittelukokemusten perusteella.

Oulun yliopistossa löytyy osaajia harjoitteluun humanistisilta, luonnontieteellisiltä, kasvatustieteellisiltä, teknillisiltä, taloustieteellisiltä ja lääketieteellisiltä aloilta. Yliopiston tiedekunnat ja koulutusalat löytyvät täältä. Englanninkielisiä maisteriohjelmia on kauppatieteiden, tekniikan, tietojenkäsittelyn, luonnontieteiden, lääketieteen sekä kasvatustieteen koulutusaloilla. Näiden kansainvälisten ohjelmien opiskelijoilla on pohjatutkintona vähintään alempi korkeakoulututkinto ja suurella osalla myös työkokemusta kotimaastaan.