Epäasiallinen kohtelu Oulun yliopistossa

Oulun yliopistolla on kiusaamisen ja häirinnän suhteen nollatoleranssi.

Epäasiallinen kohtelu Oulun yliopistossa

Oulun yliopistolla on kiusaamisen ja häirinnän suhteen nollatoleranssi. Oulun yliopisto edellyttää kaikilta yliopistoyhteisön jäseniltä asiallista, hyvää käytöstä eikä hyväksy minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä, kiusaamista eikä seksuaalista tai sukupuolista häirintää. Lähtökohtana on ihmisten keskinäinen kunnioitus: jokaisen yliopistoyhteisön jäsenen on voitava tuntea itsensä arvostetuksi. Jokaisella on vastuu häirinnän ja kiusaamisen ehkäisystä.

Epäasialliseen kohteluun voi puuttua ilmoituksella. Häirinnän ja kiusaamisen ilmoituskäytännön kautta opiskelija tai työntekijä voi jättää pyynnön kokemansa kiusaamis-, häirintätilanteen tai epäasiallisen kohtelun käsittelemisestä Oulun yliopiston toimintamallin mukaisesti.

Ilmoituksen voi tehdä täällä.

Jos koet epäasiallista kohtelua:

 • Ota asia puheeksi toisen osapuolen kanssa ja kerro omasta kokemuksestasi.
 • Kerro asiallisesti, että et pidä toisen käytöksestä. Pyydä häntä lopettamaan. Kirjaa itsellesi muistiin mitä tapahtui.
 • Pyydä tarvittaessa tukea opiskelukaverilta, OYY:n tai yliopiston kiusaamis-/ häirintäyhdyshenkilöltä tai koulutuspalvelupäälliköltä.
 • Jos et voi tai halua ottaa yhteyttä henkilöön tai jos käytös jatkuu tee virallinen ilmoitus epäasiallisesta kohtelusta.

Toimintamalli epäasiallisen kohtelun tilanteissa:

 • Kiusaamista ja/tai häirintää kokenut tai siitä tiedon saanut tekee virallisen ilmoituksen epäasiallisesta kohtelusta.
 • Yliopiston Kiusaamis- ja häirintäyhdyshenkilö vie asian eteenpäin tiedekunnan koulutuspalvelupäällikölle, joka vastaa prosessin käynnistämisestä/ koordinoimisesta.
 • Koulutuspalvelupäällikkö on yhteydessä ilmoituksen tekijään, kuuntelee, kertoo prosessin kulun sekä ilmoituksen tekijän mahdollisuudet edetä tai olla etenemättä prosessissa.
 • HUOM! Jos ilmoituksen tekijä ei halua viedä asiaa eteenpäin omalla nimellään asian käsittely pysähtyy ilmoituksen tekijän kuulemiseen.
 • Koulutuspalvelupäällikkö on yhteydessä osapuoliin, kutsuu heidät kuultavaksi yksi kerrallaan. Kaikilla osapuolilla mahdollisuus tukihenkilöön, joka voi olla läsnä, mutta ei ole toimija prosessissa.
 • Kuulemisen jälkeen osapuolten kesken järjestetään yhteinen keskustelu, jossa käydään läpi osapuolten kokemukset, käsitellään tapahtunutta ja sovitaan, miten jatkossa toimitaan.
 • Tapaamisesta tehdään muistio ja sovitaan, milloin ja miten seuranta toteutetaan.
 • HUOM! Prosessin tavoitteena on päästä sopimukseen ja sopia mm. tulevasta kanssakäymisestä ja vuorovaikutuksesta - ei etsiä syyllisiä tai tuomita ketään!

Lisätietoa: