Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy Oulun yliopistossa

Oulun yliopistolla on kiusaamisen ja häirinnän suhteen nollatoleranssi.

Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy

Oulun yliopistolla on kiusaamisen ja häirinnän suhteen nollatoleranssi. Oulun yliopisto edellyttää kaikilta yliopistoyhteisön jäseniltä asiallista, hyvää käytöstä eikä hyväksy minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä, kiusaamista eikä seksuaalista tai sukupuolista häirintää. Lähtökohtana on ihmisten keskinäinen kunnioitus: jokaisen yliopistoyhteisön jäsenen on voitava tuntea itsensä arvostetuksi. Jokaisella on vastuu häirinnän ja kiusaamisen ehkäisystä.

Epäasialliseen kohteluun voi puuttua ilmoituksella. Häirinnän ja kiusaamisen ilmoituskäytännön kautta opiskelija tai työntekijä voi jättää pyynnön kokemansa kiusaamis-, häirintätilanteen tai epäasiallisen kohtelun käsittelemisestä Oulun yliopiston toimintamallin mukaisesti.

Ilmoituksen voi tehdä täällä.

Lisätietoa: