Rahoitusta yhteisötapahtumiin

Yhteisötapahtumilla pyritään vahvistamaan hyvinvointia, monimuotoisuutta ja yhteisöllisyyttä Oulun yliopistossa. Kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen voi ehdottaa omaa ideaansa toteutettavaksi ja hakea idean toteuttamiseksi Talent Boost -toimenpideohjelman tarjoamaa bottom-up-rahoitusta. Onko sinulla idea uuteen ja yhteisölliseen tapahtumaan, kerhoon, kokeiluun tai muuhun toimintaan? Tartu tilaisuuteen ja toteuta visiosi meidän avullamme. Lue lisää rahoitusperiaatteistamme alhaalta ja hae!

Millaisille tapahtumille rahoitusta voi hakea?

Rahoitusta myönnetään sellaisille tapahtumille tai tempauksille, joihin ovat tervetulleita kaikki yliopiston jäsenet. Rahoitettava toiminta voi olla kertaluontoinen tempaus tai tapahtuma, toistuva tapahtumasarja, kerho tai muuta jatkuvaa toimintaa. Tapahtuman tulisi olla hyödyksi laajalle joukolle yliopistoyhteisön jäseniä.

Rahoitettavan tapahtuman tai toiminnan tulisi:

 • olla avoin kaikille yliopistoyhteisön jäsenille (sisältäen vierailevat tutkijat, lisäksi tapahtuman avoimuutta yliopiston opiskelijoiden tai henkilöstön perheenjäsenille suositellaan)
 • olla ilmainen osallistujille
 • vahvistaa osallistujien hyvinvointia ja osallisuutta
 • luoda merkityksellisiä, kansainvälisiä kohtaamisia osallistujille
 • mahdollistaa poikkitieteellistä verkostoitumista ja yhdistää eri alojen opiskelijoita ja/tai henkilöstöä
 • olla linjassa Oulun yliopiston arvojen kanssa ottaen huomioon laadunvalvonnan, saavutettavuuden sekä kestävän kehityksen periaatteet.

Täysin uudet, omaleimaiset ja laajasti vaikuttavat konseptit ovat etusijalla rahoituksen saajiksi.

Rahoitettavat tapahtumat tai toiminnat voivat esimerkiksi:

 • olla perheystävällisiä ja yhteisöllisyyttä tukevia toimintoja molemmilla kampuksilla
 • tukea kieltenoppimista ja/tai noudattaa yliopiston kielipoliittisen ohjelman periaatteita ja ohjenuoria
 • luoda yhteisöllisyyttä ja edistää inkluusiota monikulttuurisessa yhteisössämme
 • liittyä yliopiston yhdenvertaisuus- ja monimuotoisuusperiaatteisiin ja yhdenvertaisuustoimikunnan toimintaan
 • kohottaa yliopiston houkuttelevuutta mahdollisten tulevien opiskelijoiden ja työntekijöiden silmissä
 • tukea jo tämänhetkisiä tuki- ja palvelutoimintoja, joita yliopisto tarjoaa opiskelijoille, uusille työntekijöille ja henkilöstölle.

Kriteerit ovat vain esimerkkejä siitä, mitä rahoituksella voi toteuttaa. Kaikkien kriteerien ei tule täyttyä yhdessä tapahtumassa tai toiminnassa: ne toimivat vain ohjenuorina tapahtumien järjestämisessä.

Kuka voi hakea rahoitusta?

Kuka tahansa Oulun yliopiston opiskelija tai henkilöstön jäsen voi hakea rahoitusta yhteisötapahtuman toteuttamiseksi. Rahoitusta voivat hakea yksityishenkilöt, ryhmät sekä yliopiston alaiset järjestöt tai killat.

Hakuaika ja arviointikriteerit

Yhteisötapahtumille voi yleensä hakea rahoitusta kaksi kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin. Informoimme tällä sivulla, kun yhteisötapahtumien rahoituksen seuraava hakuaika varmistuu. Tarkemmat arviointikriteerit ja ohjeet alla.

Esimerkkejä rahoitetuista aktiviteeteistä

Vuoden 2022 rahoituskierroksella rahoitusta myönnettiin esimerkiksi seuraaville tapahtumille ja kerhoille:

 • “Knitting Circle”, opiskelijavetoinen neulekerho, Linnanmaalla ja tulevaisuudessa Kontinkankaalla
 • “Iranian New Year”, henkilökuntavetoinen yhteisötapahtuma kampuksen ulkopuolella
 • “Cycling Club”, opiskelijavetoinen pyöräilykerho Linnanmaalla
 • “Easter Treasure Hunt at Kontinkangas”, opiskelijavetoinen yhteisötapahtuma Kontinkankaalla

Ota yhteyttä

Lisätietoja rahoituksen hakemiseen liittyen saa sähköpostitse osoitteesta talentboost(at)oulu.fi

Talent Boost rahoittajana

Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoiman Talent Boost -toimenpideohjelman tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuutta osaajille ja heidän perheilleen. Ohjelmassa panostetaan mm. kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton ja Suomeen integroitumisen näkökulmaan. Oulun yliopiston yhteisötapahtumien toteutukseen haettavan rahoituksen mahdollistaa Talent Boost.