Lisensiaatin opinnäytetyö

Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu loppuvaiheessa syventävät Tutkielma-opinnot, joissa kirjoitetaan opinnäytetyö. Tämän tutkielman laajuus on 20 opintopistettä. Tutkielmassa syvennetään ja sovelletaan oman alan teoreettista ja tutkimuksellista osaamista ohjaajan avulla. Opinnäytetyön lisäksi opiskelijan tulee suorittaa kypsyysnäyte, jossa arvioidaan sisällöllisen osaamisen lisäksi suomen tai ruotsin kielen kirjallista osaamista.
Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Teknillinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Humanistinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmassa syventävien opintojen tutkielmaan (20 op) sisältyy tutkimussuunnitelman ja ohjaussopimuksen laatiminen (091601S, 4 op), kirjallinen tutkielma, sen esittäminen sekä osallistuminen kaksi kertaa tutkimusseminaareihin (091602S, 16 op).

Opiskelijan on tutkintoa varten kirjoitettava kypsyysnäyte (040300A), joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäytteen voi suorittaa, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyysnäyte tehdään Exam-järjestelmässä. Katso tähän liittyvät Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman ohjeet sivun Kypsyysnäyte Sinulle-sisällöstä.

Tutkielmainfo ja aiheen valinta

Hammaslääketieteen oppiaineet esittelevät tutkimusprojektejansa kaikille hammaslääketieteen opiskelijoille vuosittain loka-marraskuussa järjestettävässä infotilaisuudessa. Lisätietoa tutkimusprojekteista ja niihin liittyvistä tutkielman aiheista antavat oppiaineiden vastuuhenkilöt:

  • Hampaiston kehitys-ja oikomisoppi: Professori Pertti Pirttiniemi
  • Karies-ja juurenhoito-oppi ja lasten hammashoito: Professori Marja-Liisa Laitala 
  • Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede: Professori Pekka Ylöstalo
  • Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia: Professori Kirsi Sipilä ja Ritva Näpänkangas
  • Suu- ja leukakirurgia: Professori György Sandor
  • Suuradiologia: Yliopistonlehtori Annina Sipola
  • Terveydenhuolto: Professori Marja-Liisa Laitala
  • Suupatologia ja suun limakalvosairaudet: Professori Tuula Salo

Tutkielman aiheen ja ohjaajan voi löytää myös valtakunnallisen Syväriportin kautta

(http://www.duodecim.fi/syvariportti/).

Ohjeet ja lomakkeet

Lääketiede

Lääketieteen tutkinto-ohjelman syventäviin opintoihin sisältyy 20 opintopisteen laajuinen opinnäyte (080705S Tutkielma). Opiskelijan on tutkintoa varten kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelija voi suorittaa kypsyysnäytteen, sen jälkeen kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Ohjeet Examista löytyvät: http://www.oulu.fi/opiskelijalle/sahkoinententti.

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opinnäytetöiden julkaisun periaatteet (PDF)

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia LuK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molecular Medicine DD

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molekyylilääketiede FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Protein Science FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia, PsK ja PsM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Learning, Education and Technology, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education, BA, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede/ Kasvatuspsykologia, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Education and Globalisation, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietojenkäsittelytiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietotekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hyvinvointitekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka TtM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Terveystieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.