Luonnontieteiden kesäopinnot

Tälle sivulle on listattu luonnontieteiden kesäopintovaihtoehdot.

Kesäopinnot suomeksi/ Summer Studies in Finnish

Biologia

Kesäkurssit:

Fysiikka

Toteutuksesta: Kesäkursseja ei luennoida, vaan teoria luetaan itsenäisesti talvikurssien materiaaleista. Kurssien tapaamiset ovat laskupäiviä, joissa tuutorin ohjaamana ratkotaan lasku- ja pohdintatehtäviä. Kursseihin saattaa kuulua myös palautettavia tehtäviä. Laboratoriokurssit järjestetään samalla tavalla kuin talvellakin.

Tentit:

 • Jokaisen kesäkurssin lopussa on kyseisen kurssin tentti ja siihen voivat tulla myös ne, jotka eivät osallistu kesäkursseihin.
 • Muiden kuin alla mainittujen kurssien kesätentit: tenttipäivät ovat 11.6. sekä 20.8.

Kesäkurssien tenttipäivä 3.6. klo 16-20

Tenttipäivä 11.6 klo 16-19

Kesäkurssin tenttipäivä 19.6. klo 16-19: 761313A Atomifysiikka 1, 5 op

Kesäkurssin tenttipäivä 25.6. klo 16-19: 761310A-01 Aaltoliike ja optiikka, 0 op

Kesäkurssin tenttipäivä 1.7. klo 16-20: 766348A Termofysiikka, 7 op

Kesäkurssien tenttipäivä 14.8. klo 16-20: 761119P-01 Sähkömagnetismi 1, 0 op

Yleinen kesätentti 20.8. klo 16-19: 763343A Kiinteän aineen fysiikka, 5 op

Kesäkurssin tenttipäivä 30.8. klo 16-20: 761312A Sähkömagnetismi 2, 5 op

Kesäkurssit:

Matematiikka

Kesätenttipäivä 17.6. klo 12-15 (ilmoittautuminen WebOodissa 1.5. alkaen):

 • 800317A Jatkuvuus ja derivaatta
 • 800328A Diff. ja integ. laskenta
 • 802158P Matematiikkaa kauppatieteilijöille
 • 802355A Algebralliset rakenteet
 • 806116P Tilastotiedettä kauppatieteilijöille
 • 802151P Johd. mat. päättelyyn
 • 806118P Johdatus tilastotieteeseen
 • 805305A Johdatus regressio- ja varianssianalyysiin
 • 802358A Metriset avaruudet
 • 805326A Otantamenetelmät

Kesätenttipäivä 12.8. klo 12-15 (ilmoittautuminen WebOodissa 1.5. alkaen):

 • 802120P Matriisilaskenta
 • 800119P Funktiot ja raja-arvo
 • 802354A Algebran perusteet
 • 802159P Analyysin perusteet kauppatieteilijöille
 • 800318A Integraali
 • 802357A Euklidiset avaruudet
 • 802320A Lineaarialgebra
 • 801396A Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi
 • 802160P Matriisit ja optimointi kauppatieteilijöille
 • 801195P Todennäköisyyslaskenta
 • 806119P Tilastotieteen jatkokurssi
 • 805351A Lineaarinen regressio
 • 802655S Ketjumurtoluvut

Kesäkurssit:

Maantiede

Toteutuksesta: Maantieteen kaikki kesäkurssit suoritetaan itsenäisesti joko tenttimällä tenttiakvaariossa tai muulla tavalla. Suorituksen tavoista tulee sopia aina etukäteen opettajan kanssa.

Kesällä on myös mahdollista suorittaa lukuvuoden 2018-2019 aikana jääneitä maantieteen rästitenttejä tenttiakvaariossa.

Ilmoittautumiset kesäkursseille tai rästitentteihin tulee tehdä 31.5.2019 mennessä olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Aineopintojen kurssit:

Syventävät kurssit:

Summer Studies in English

Lisätietoja tämän alan kesäopinnoista, Additional Information for this Summer School

Yhteystiedot/ Service Desk:

 • Yhteystiedot (LuTK): study.science(ät)oulu.fi
 • Yhteystiedot (BMTK): study.fbmm(ät)oulu.fi