Tekniikan kesäopinnot

Kesäopinnot suomeksi/ Summer Studies in Finnish

Kesäopinnot suomeksi

461102A Statiikka

Opintojakson laajuus (op): 5,0

Vastuuopettaja: Hannu Lahtinen

Linkki ilmoittautumiseen:

Kohderyhmä: Kone- ja Ympäristötekniikan kandidaattivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): Elokuu 2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Rakenteet ja rakentamisteknologia

Lisätietoja:

477502A Koesuunnittelu ja kokeellisen datan analysointi

Opintojakson laajuus (op): 5,0

Vastuuopettaja: Aki Sorsa

Linkki ilmoittautumiseen: aki.sorsa@oulu.fi

Kohderyhmä: automaatiotekniikan opiskelijat

Toteutusaikataulu: Sovitaan opettajan kanssa

Toteuttaja: TTK/ Prosessi- ja ympäristötekniikka

Lisätietoja: Ilmoittautuminen opettajalle 10.5. mennessä. Saat lisäohjeet häneltä.

477623S Laajat automaatio ja informaatiojärjestelmät

Opintojakson laajuus (op): 5,0

Vastuuopettaja: Jukka Hiltunen

Linkki ilmoittautumiseen: jukka.hiltunen@oulu.fi

Kohderyhmä: automaatiotekniikan opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä):

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): TTK/ Prosessi- ja ympäristötekniikka

Lisätietoja: Ilmoittautuminen opettajalle 10.5. mennessä. Saat lisäohjeet häneltä.

555xxxx Muut tuotantotalouden opintojaksot

Opintojakson laajuus: 5 op

Vastuuopettaja: kurssin vastuuopettaja

Ilmoittautuminen: -

Kohderyhmä: Oulun yliopiston opiskelijat, joilla kurssi kuuluu tutkintovaatimuksiin (sisällytetty HOPS:n). Lisäksi vastuuopettaja voi edellyttää opiskelijan osallistuneen kurssille kuluvana tai aiempana lukuvuonna.

Toteutusaikataulu: -

Toteuttaja: Teknillinen tiedekunta / Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma

Lisätietoja: Vastuuopettaja päättää mahdollisuudesta ja tavoista suorittaa kurssi kesäopintoina. Ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan 15.5. mennessä sähköpostitse (etunimi.sukunimi(at)oulu.fi). Kurssin järjestämistapa on itseopiskelu.

780341-344A Työharjoittelu teollisuudessa I-IV

Opintojakson laajuus (op): 2-8 op

Vastuuopettaja: Ulla Lassi

Linkki ilmoittautumiseen: Jatkuva ilmoittautuminen, ota yhteys vastuuopettajaan.

Kohderyhmä: Kemian pääaineopiskelijat, valinnainen. Opintojakson voivat suorittaa vain kemian pääaineopiskelijat.

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): Kesä 2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Kemian tutkinto-ohjelma.

Lisätietoja: Kesäaikainen työharjoittelu, johon kuluu ohjattua työskentelyä (teollisuus) laboratoriossa tai tutkimuslaitoksessa. Kolme työviikkoa vastaa kahta opintopistettä. Suurin työharjoittelusta saavutettava opintopistemäärä on 8 opintopistettä. Opiskelija toimittaa harjoittelun jälkeen harjoittelusta kirjallisen raportin vastuuopettajalle.

780601S Tutkimusprojekti

Opintojakson laajuus (op): 12 op

Vastuuopettaja: Matti Niemelä

Linkki ilmoittautumiseen: Jatkuva ilmoittautuminen, ota yhteys vastuuopettajaan.

Kohderyhmä: Kemia, pakollinen

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): Kesä 2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Kemian tutkinto-ohjelma.

Lisätietoja: Tässä laboratorio-opintojaksossa tutustutaan pienoisprojektin avulla syventymiskohteen tutkimustyöhön. Projektiin sisältyy myös kirjallisuustyö. Kurssin opetuksesta vastaavat professorit, kemian tutkinto-ohjelmassa toimivat dosentit, yliopiston­lehtorit sekä tohtorin arvon saavuttaneet tutkijat. Tutkimusprojekti kirjallisuustöineen on tehtävä 6 kuukauden kuluessa opintojakson aloituksesta.

783639S Orgaaninen kemia III

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettajat: Juha Heiskanen ja Johanna Kärkkäinen

Linkki ilmoittautumiseen: Jatkuva ilmoittautuminen, ota yhteys vastuuopettajaan.

Kohderyhmä: Kemia, kemian aineenopettaja

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): Kesäkuu 2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Kemian tutkinto-ohjelma

Lisätietoja: Opiskelija sopii kurssin tenttimisaikataulusta vastuuhenkilön kanssa.

782639S Sähkökemia

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Ulla Lassi

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautuminen toukokuussa 2019, ota yhteys vastuuopettajaan.

Kohderyhmä: Kemia, kemian aineenopettaja

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): Kesä 2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Kemian tutkinto-ohjelma

Lisätietoja: Opintojakson voi opiskella itsenäisesti oppimisympäristössä olevan materiaalin perusteella. Opiskelija sopii kurssin tenttimisaikataulusta vastuuhenkilön kanssa.

780670 A/S Battery chemistries and components

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Ulla Lassi

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautuminen toukokuussa 2019, ota yhteys vastuuopettajaan.

Kohderyhmä: Kemia, kemian aineenopettaja

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): Kesä 2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Kemian tutkinto-ohjelma

Lisätietoja: Opintojakson voi opiskella itsenäisesti oppimisympäristössä olevan materiaalin perusteella. Opiskelija sopii kurssin tenttimisaikataulusta vastuuhenkilön kanssa.

780660S Advanced water treatment chemistry

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettajat: Anne Heponiemi, Sari Tuomikoski

Linkki ilmoittautumiseen: Kurssi toteutetaan verkkokurssina. Kurssin voi suorittaa vapaavalintaisena ajanjaksona (verkkotutorointia ei heinäkuussa). Aloittaessasi kurssin ota yhteyttä anne.heponiemi@oulu.fi tai sari.tuomikoski@oulu.fi, jolloin saat oikeuden kurssin Optima-työtilan käyttöön.

Kohderyhmä: Kemian tutkinto-ohjelman opiskelijat, prosessi- ja ympäristötekniikan opiskelijat, avoin yliopisto, täydennyskoulutus

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): Kts. linkki ilmoittautumiseen

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Kemian tutkinto-ohjelma

Lisätietoja: Kurssi suoritettava kahden kuukauden kuluessa aloituksesta. Kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen vaaditaan perehtyminen talous- ja jäteveden käsittelymenetelmiin Suomessa ja vesien käsittelyyn liittyvän laajan sanaston laatiminen. Kurssisuoritukseen sisältyy esitietolomakkeen täydentäminen sekä palautteen antaminen. Kurssityö palautetaan yhtenä tiedostona Optiman työtilaan.

Lisätietoja kemian alan kesäopinnoista

Kemian tutkinto-ohjelmassa kesäopintoina on mahdollista suorittaa myös aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon loppukuulustelu (783683S, 7 op), syventymiskohteen loppukuulustelu (78X600S, 7 op), erikoistyö (78X607S, 30 op) sekä kirjallisuustutkielmat (78X602S, 20 op).

Kemian tutkinto-ohjelman kesätentit julkaistaan 29.3.2019 mennessä weboodissa ja tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Lisätietoja: Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö Matti Niemelä ja koulutussuunnittelija Helena Tirri (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

Arkkitehtuuri

450503A Työmaaharjoittelu

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Petri Aarnio

Linkki ilmoittautumiseen:

Kohderyhmä: Kandivaiheen arkkitehtuurin opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 1.6.-31.8.2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): TTK / Arkkitehtuurin yksikkö

Lisätietoja:

450505A Harjoittelu

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Petri Aarnio

Linkki ilmoittautumiseen:

Kohderyhmä: Kandivaiheen arkkitehtuurin opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 1.6.-31.8.2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): TTK / Arkkitehtuurin yksikkö

Lisätietoja:

450506A Harjoittelu 2

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Petri Aarnio

Linkki ilmoittautumiseen:

Kohderyhmä: Maisterivaiheen arkkitehtuurin opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 1.6.-31.8.2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): TTK / Arkkitehtuurin yksikkö

Lisätietoja:

454540A Yhdyskuntasuunnittelun vaihtuvasisältöinen kurssi

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Tarja Outila

Linkki ilmoittautumiseen:

Kohderyhmä: Arkkitehtuurin yksikön tutkinto-opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 1.6.-30.6.2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): TTK / Arkkitehtuurin yksikkö

Lisätietoja:

452540A Nykyaikaisen arkkitehtuurin ja 453540A Rakennusopin ja vaihtuvasisältöinen kurssi

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: professori Janne Pihlajaniemi, professori Matti Sanaksenaho

Linkki ilmoittautumiseen: weboodi

Kohderyhmä: Arkkitehtuurin yksikön tutkinto-opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 11.3.2019 – 3.6.2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): TTK / Arkkitehtuurin yksikkö

Lisätietoja: Kurssi toteutetaam workshopkurssina

Summer Studies in English

488201A Environmental Ecology

ECTS credits: 5,0

Person responsible: Virpi Väisänen

Link to the registration: virpi.vaisanen@oulu.fi

Target group: Students of Process and Environmental Engineering

Schedule (starting and ending dates):

Implementor (e.g. Faculty or Research Unit): Process and Environmental Engineering

Additional information: Please, send e-mail to responsible person before 10th May, if you will study this course.

477125S Recycling of bioproducts

ECTS credits: 5,0

Person responsible: Elisa Koivuranta

Link to the registration: elisa.koivuranta@oulu.fi

Target group:

Schedule (starting and ending dates):

Implementor (e.g. Faculty or Research Unit):

Additional information: Please, send e-mail to responsible person before 10th May, if you will study this course.

477127S Research training of bioproduct technology

ECTS credits: 10,0

Person responsible: Elisa Koivuranta

Link to the registration: elisa.koivuranta@oulu.fi

Target group:

Schedule (starting and ending dates):

Implementor (e.g. Faculty or Research Unit):

Additional information: The research work consists of hands-on working with laboratory and analysis equipment. Please, send e-mail to responsible person before 10th May, if you will study this course.

555xxx Other courses in Industrial Engineering and Management

ECTS credits: 5

Person responsible: Course teacher

Registration: -

Target group: University of Oulu students for whom the course will be included in the degree (included in PSP). Course teacher might request from the student earlier participation to the course.

Schedule: -

Implementor: Faculty of Technology / Industrial Engineering and Management

Additional information: Course teacher decides about the possibility and assessment methods to complete the course as summer studies. Contact the course teacher before 15.5. by e-mail (firstname.lastname(at)oulu.fi). The mode of delivery is self-study.

450503A Practical Training / Construction Site

ECTS credits: 5 ECTS cr

Person responsible: Petri Aarnio

Link to the registration:

Target group: Bachelor level students of architecture

Schedule (starting and ending dates): 1.6.-31.8.2019

Implementor (e.g. Faculty or Research Unit): Oulu School of Architecture

Additional information:

450505A Practical Training in Architect’s office

ECTS credits: 5 ECTS cr

Person responsible: Petri Aarnio

Link to the registration:

Target group: Bachelor level students of architecture

Schedule (starting and ending dates): 1.6.-31.8.2019

Implementor (e.g. Faculty or Research Unit): Oulu School of Architecture

Additional information:

450506A Practical Training in Architect’s office 2

ECTS credits: 5 ECTS cr

Person responsible: Petri Aarnio

Link to the registration:

Target group: Master level students of architecture

Schedule (starting and ending dates): 1.6.-31.8.2019

Implementor (e.g. Faculty or Research Unit): Oulu School of Architecture

Additional information:

Lisätietoja

Yhteystiedot (Teknillinen tiedekunta): study.technology(ät)oulu.fi

Yhteystiedot (Arkkitehtuurin tutkimusyksikkö): study.architecture(ät)oulu.fi

Yhteystiedot (Kaivannaisalan tutkimusyksikkö): study.oms(ät)oulu.fi