Terveys- ja hyvinvointialojen kesäopinnot

Terveys- ja hyvinvointialojen kesäopintoja suomeksi ja englanniksi

Kesäopinnot suomeksi

352114A Kandidaatintutkielma (terveyshallintotiede)

Opintojakson laajuus (op): Kandidaatintutkielma 6 op (OPS 2017-2018) ja 10 op (OPS 2016 ja aiemmat)

Vastuuopettaja: tohtorikoulutettava Moona Huhtakangas

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautuminen Weboodissa 13.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): Infotilaisuus kandidaatintutkielmaa aloittaville 20.5.2019 klo 10.15-11.45. (ks. WebOodi). Valmis kandidaatintutkielma tulee palauttaa vastuuopettajalle 30.8.2019.

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): LTK / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Lisätietoja: Infotilaisuus on pakollinen kohderyhmän opiskelijoille, jotka aloittavat kandidaatintutkielmaa keväällä 2019. Opintojakso toteutuu kesäopetusperiodilla, mikäli osallistujia on riittävästi (3 opiskelijaa). Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista kesäopintotuen myöntämiskriteerit.

353206S Pro gradu -tutkielma (terveyshallintotiede)

Opintojakson laajuus (op): 10 op, osa I

Vastuuopettaja: yliopistonlehtori Outi Kanste

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautuminen Weboodissa 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): Touko-kesäkuu. Infotilaisuus pro gradua aloittaville torstaina 9.5.2019 klo 9.00–12.45 (ks. WebOodi). Pro gradun tutkimussuunnitelman palautus vastuuopettajalle sähköpostin liitteenä maanantaihin 2.9.2019 mennessä.

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): LTK / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Lisätietoja: Infotilaisuus on pakollinen kohderyhmän opiskelijoille, jotka aloittavat pro graduaan keväällä/kesällä 2019. Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista kesäopintotuen myöntämiskriteerit.

353208S Johtamisen soveltava reflektointi (terveyshallintotiede)

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Yliopisto-opettaja (ma) Heidi Pirkola

Linkki ilmoittautumiseen: Yhteydenotto vastuuopettajaan sähköpostilla

Kohderyhmä: Terveyshallintotieteen maisteriopiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): Työelämäjakso erikseen sovittuna ajankohtana kesä- tai heinäkuussa 2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): LTK/Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Lisätietoja: Jatkoa syksyllä 2018 opintojakson aloittaneille. Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista kesäopintotuen myöntämiskriteerit.

Kandidaatin tutkielma: hoitotiede

352114A Kandidaatintutkielma 6 op (2017-2018 ops)

352114A Kandidaatintutkielma 10 op (2016 ja aiemmat ops)

Opintojakson laajuus (op): 6 op /10 op

Vastuuopettaja: Jenni Konttila

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautuminen Weboodissa 13.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan tutkinto-ohjelman opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): Infotilaisuus kandidaatintutkielmaa aloittaville: 20.5.2019 klo 10.15-11.45. (ks. WebOodi). Valmis kandidaatintutkielma tulee palauttaa vastuuopettajalle 30.8.2019.

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): LTK / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Lisätietoja: Infotilaisuus on pakollinen kohderyhmän opiskelijoille, jotka aloittavat kandidaatintutkielmaa keväällä 2019. Opintojakso toteutuu kesäopetusperiodilla, mikäli osallistujia on riittävästi (5 opiskelijaa). Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista kesäopintotuen myöntämiskriteerit.

352226S Kliininen harjoittelu

Opintojakson laajuus (op): 10 op

Vastuuopettaja: Jonna Juntunen /Pirjo Kaakinen

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautuminen Weboodissa 13.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Hoitotieteen kliinisen asiantuntijaksi kasvamisen juonteen opiskelijat.

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 7.5 klo 14.15-16 aloitusinfo, 27.8 klo 14.15-16 työpaja (ks. WebOodi)

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): LTK / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Lisätietoja: Opintojakso toteutuu kesäopetusperiodilla. Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista kesäopintotuen myöntämiskriteerit.

352208A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Heli Kuivila/ Jonna Juntunen

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautuminen WebOodissa 13.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Hoitotieteen pääaineopiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 20.5.-20.6.2019.

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): LTK / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö.

Lisätietoja: Opintojakso toteutuu verkko-opintoina kesäopetusperiodilla, mikäli osallistujia on riittävästi (8 opiskelijaa). Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista kesäopintotuen myöntämiskriteerit.

352212A Digipedagogiikka

Opintojakson laajuus (op): 3 op

Vastuuopettaja: Heli Kuivila, Piia Hyvämäki (OAMK)

Linkki ilmoittautumiseen: Ilmoittautuminen WebOodissa 30.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Terveystieteiden opettaja -opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 3.-7.6.2019, paikka: Knoppi.

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): LTK / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö.

Lisätietoja: Simultaatiopedagogiikka-koulutus. Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista kesäopintotuen myöntämiskriteerit.

080917S Biolääketieteellisen teknologian erikoistyö

Laajuus: 10 op

Vastuuopettaja: Lassi Rieppo

Ilmoittautuminen: Weboodi 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan ja hyvinvointitekniikan maisterivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2019

Toteuttaja: Lääketieteellinen tiedekunta / Lääketieteen tekniikka / Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT)

Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Erikoistyö sisältää 270 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä erikoistyön ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

080918S Lääketieteellisen kuvantamisen erikoistyö

Laajuus: 10 op

Vastuuopettaja: Simo Saarakkala

Ilmoittautuminen: Weboodi 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan ja hyvinvointitekniikan maisterivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2019

Toteuttaja: Lääketieteellinen tiedekunta / Lääketieteen tekniikka / Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT)

Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Erikoistyö sisältää 270 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä erikoistyön ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

080919S Terveysteknologian erikoistyö

Laajuus: 10 op

Vastuuopettaja: Maarit Kangas

Ilmoittautuminen: Weboodi 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan ja hyvinvointitekniikan maisterivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2019

Toteuttaja: Lääketieteellinen tiedekunta / Lääketieteen tekniikka / Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT)

Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Erikoistyö sisältää 270 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä erikoistyön ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

580120A Työharjoittelu 1

Laajuus: 1-5 op

Vastuuopettaja: Maarit Kangas

Ilmoittautuminen: Weboodi 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Hyvinvointitekniikan kandivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2019

Toteuttaja: Lääketieteellinen tiedekunta / Lääketieteen tekniikka / Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT)

Lisätietoja: Työharjoittelupaikka täytyy itse hankkia. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä vastuuopettajaan.

580121A Työharjoittelu 2

Laajuus: 1-5 op

Vastuuopettaja: Maarit Kangas

Ilmoittautuminen: Weboodi 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan ja hyvinvointitekniikan maisterivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2019

Toteuttaja: Lääketieteellinen tiedekunta / Lääketieteen tekniikka / Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT)

Lisätietoja: Työharjoittelupaikka täytyy itse hankkia. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä vastuuopettajaan.

580201A Lääketieteen tekniikan ohjelmointityö

Laajuus: 5 op

Vastuuopettaja: Maarit Kangas

Ilmoittautuminen: Weboodi 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan maisterivaiheen ja hyvinvointitekniikan kandi- ja maisterivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2019

Toteuttaja: Lääketieteellinen tiedekunta / Lääketieteen tekniikka / Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT)

Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Työ sisältää 135 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

580202S Lääketieteen tekniikan projektityö

Laajuus: 5-10 op

Vastuuopettaja: Maarit Kangas

Ilmoittautuminen: Weboodi 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan maisterivaiheen ja hyvinvointitekniikan kandi- ja maisterivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2019

Toteuttaja: Lääketieteellinen tiedekunta / Lääketieteen tekniikka / Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT)

Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Työ sisältää kurssin laajuudesta riippuen 135-270 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

580209A Kandidaatin tutkielma

Laajuus: 10 op

Vastuuopettaja: Timo Jämsä

Ilmoittautuminen: Weboodi (ilmoittaudu 31.5.2019 mennessä)

Kohderyhmä: Hyvinvointitekniikan kandivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2019

Toteuttaja: Lääketieteellinen tiedekunta / Lääketieteen tekniikka / Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT)

Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Työ sisältää 270 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

580213S Pro gradu –tutkielma/lääketieteen tekniikka

Laajuus: 30 op

Vastuuopettaja: Timo Jämsä

Ilmoittautuminen: Weboodi 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Lääketieteen tekniikan ja hyvinvointitekniikan maisterivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2019

Toteuttaja: Lääketieteellinen tiedekunta / Lääketieteen tekniikka / Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT)

Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Työ sisältää 810 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat aiheet ovat nähtävillä hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

580214S Tutkimussuunnitelma Pro gradu

Laajuus: 5 op

Vastuuopettaja: Timo Jämsä

Ilmoittautuminen: Weboodi 31.5.2019 mennessä

Kohderyhmä: Hyvinvointitekniikan maisterivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu: 1.5.-30.9.2019

Toteuttaja: Lääketieteellinen tiedekunta / Lääketieteen tekniikka / Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT)

Lisätietoja: Opintojakson aikataulu on joustava, tutkielman aiheesta riippuvainen. Työ sisältää 135 tuntia opiskelijan työtä. Tarjolla olevat tutkielman aiheet ovat nähtävillä hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

Summer Studies in English

080917S Project in Biomedical Technology

ECTS credits: 10 ECTS cr

Person responsible: Lassi Rieppo

Registration: WebOodi May 31, 2019 at the latest

Target group: Master´s students of the degree programmes in Biomedical Engineering and Medical & Wellness Technology

Schedule: May 1 – Sept 30, 2019

Implementor: Faculty of Medicine/Biomedical Engineering/Medical Imaging, Physics and Technology Research Unit (MIPT)

Additional information: Schedule of the course is flexible and depends on the topic of the project. The course includes 270 hours of student´s work. Available topics are listed in the Optima learning environment of the degree programmes in question. After having registered to the course, please, contact your project supervisor (person with whom you have agreed on the topic) and the person responsible for the course.

080918S Project in Medical Imaging

ECTS credits: 10 ECTS cr

Person responsible: Simo Saarakkala

Registration: WebOodi May 31, 2019 at the latest

Target group: Master´s students of the degree programmes in Biomedical Engineering and Medical & Wellness Technology

Schedule: May 1 – Sept 30, 2019

Implementor: Faculty of Medicine/Biomedical Engineering/Medical Imaging, Physics and Technology Research Unit (MIPT)

Additional information: Schedule of the course is flexible and depends on the topic of the project. The course includes 270 hours of student´s work. Available topics are listed in the Optima learning environment of the degree programmes in question. After having registered to the course, please, contact your project supervisor (person with whom you have agreed on the topic) and the person responsible for the course.

080919S Project in Health Technology

ECTS credits: 10 ECTS cr

Person responsible: Maarit Kangas

Registration: WebOodi May 31, 2019 at the latest

Target group: Master´s students of the degree programmes in Biomedical Engineering and Medical & Wellness Technology

Schedule: May 1 – Sept 30, 2019

Implementor: Faculty of Medicine/Biomedical Engineering/Medical Imaging, Physics and Technology Research Unit (MIPT)

Additional information: Schedule of the course is flexible and depends on the topic of the project. The course includes 270 hours of student´s work. Available topics are listed in the Optima learning environment of the degree programmes in question. After having registered to the course, please, contact your project supervisor (person with whom you have agreed on the topic) and the person responsible for the course. 

580120A Practical training 1

ECTS credits: 1-5 ECTS cr

Person responsible: Maarit Kangas

Registration: WebOodi May 31, 2019 at the latest

Target group: Bachelor´s students of the degree programme in Medical & Wellness Technology

Schedule: May 1 – Sept 30, 2019

Implementor: Faculty of Medicine/Biomedical Engineering/Medical Imaging, Physics and Technology Research Unit (MIPT)

Additional information: The student is responsible for finding a suitable place for practical training. After having registered to the course, please, contact the person responsible for the course.

580121A Practical training

ECTS credits: 1-5 ECTS cr

Person responsible: Maarit Kangas

Registration: WebOodi May 31, 2019 at the latest

Target group: Master´s students of the degree programmes in Biomedical Engineering and Medical & Wellness Technology

Schedule: May 1 – Sept 30, 2019

Implementor: Faculty of Medicine/Biomedical Engineering/Medical Imaging, Physics and Technology Research Unit (MIPT)

Additional information: The student is responsible for finding a suitable place for practical training. After having registered to the course, please, contact the person responsible for the course.

580201A Biomedical Engineering Programming Study

ECTS credits: 5 ECTS cr

Person responsible: Maarit Kangas

Registration: WebOodi May 31, 2019 at the latest

Target group: Master´s students of the degree programme in Biomedical Engineering and Bachelor´s and Master´s students of the degree programme in Medical & Wellness Technology

Schedule: May 1 – Sept 30, 2019

Implementor: Faculty of Medicine/Biomedical Engineering/Medical Imaging, Physics and Technology Research Unit (MIPT)

Additional information: Schedule of the course is flexible and depends on the topic of the project. The course includes 135 hours of student´s work. Available topics are listed in the Optima learning environment of the degree programmes in question. After having registered to the course, please, contact your project supervisor (person with whom you have agreed on the topic) and the person responsible for the course.

580202S Biomedical Engineering Project

ECTS credits: 5 – 10 ECTS cr

Person responsible: Maarit Kangas

Registration: WebOodi May 31, 2019 at the latest

Target group: Master´s students of the degree programme in Biomedical Engineering AND Bachelor´s and Master´s students of the degree programme in Medical & Wellness Technology

Schedule: May 1 – Sept 30, 2019

Implementor: Faculty of Medicine/Biomedical Engineering/Medical Imaging, Physics and Technology Research Unit (MIPT)

Additional information: Schedule of the course is flexible and depends on the topic of the project. The course includes 135 – 270 hours of student´s work depending on the number of ECTS credits of the course. Available topics are listed in the Optima learning environment of the degree programmes in question. After having registered to the course, please, contact your project supervisor (person with whom you have agreed on the topic) and the person responsible for the course.

580209A Bachelor´s Thesis

ECTS credits: 10 ECTS cr

Person responsible: Timo Jämsä

Registration: WebOodi May 31, 2019 at the latest

Target group: Bachelor´s students of the degree programme in Medical & Wellness Technology

Schedule: May 1 – Sept 30, 2019

Implementor: Faculty of Medicine/Biomedical Engineering/Medical Imaging, Physics and Technology Research Unit (MIPT)

Additional information: Schedule of the course is flexible and depends on the topic of the project. The course includes 270 hours of student´s work. Available topics are listed in the Optima learning environment of the degree programme in question. After having registered to the course, please, contact your project supervisor (person with whom you have agreed on the topic) and the person responsible for the course.

580213S Master's Thesis in Biomedical Engineering

ECTS credits: 30 ECTS cr

Person responsible: Timo Jämsä

Registration: WebOodi May 31, 2019 at the latest

Target group: Master´s students of the degree programmes in Biomedical Engineering and Medical & Wellness Technology

Schedule: May 1 – Sept 30, 2019

Implementor: Faculty of Medicine/Biomedical Engineering/Medical Imaging, Physics and Technology Research Unit (MIPT)

Additional information: Schedule of the course is flexible and depends on the topic of the project. The course includes 810 hours of student´s work. Available topics are listed in the Optima learning environment of the degree programmes in question. After having registered to the course, please, contact your project supervisor (person with whom you have agreed on the topic) and the person responsible for the course.

580214S Study Plan of the Thesis

ECTS credits: 5 ECTS cr

Person responsible: Timo Jämsä

Registration: WebOodi May 31, 2019 at the latest

Target group: Master´s students of the degree programme in Medical & Wellness Technology

Schedule: May 1 – Sept 30, 2019

Implementor: Faculty of Medicine/Biomedical Engineering/Medical Imaging, Physics and Technology Research Unit (MIPT)

Additional information: Schedule of the course is flexible and depends on the topic of the project. The course includes 135 hours of student´s work. Available topics are listed in the Optima learning environment of the degree programme in question. After having registered to the course, please, contact your project supervisor (person with whom you have agreed on the topic) and the person responsible for the course.

Lisätietoja

Lisätietoja tämän alan kesäopinnoista, Additional Information for this Summer School

Yhteystiedot/ Service Desk: study.medicine(ät)oulu.fi