International Student Barometer (ISB)

International Student Barometer (ISB) on kansainvälisille opiskelijoille suunnattu kysely.

International Student Barometer (ISB)

Kyselyllä kansainvälisiltä vaihto- ja tutkinto-opiskelijoilta kerätään palautetta koskien muun muassa yliopiston antamia palveluita, opintoja ja vapaa-ajan asioita, jotta näitä voitaisiin kehittää ja parantaa.

ISB-kyselyn tuottaa iGraduate ja kysely on tarjolla sähköisesti. Koulutuspalvelut huolehtii kyselystä tiedottamisesta kansainvälisille opiskelijoille. Kyselyn tulokset esitellään iGraduaten edustajan toimesta ja ne käsitellään koulutuksen johtoryhmässä ja koulutustoimikunnissa.

Lisätietoja: opetuksenpalvelut@oulu.fi