International Student Barometer (ISB)

International Student Barometer (ISB) on kansainvälisille opiskelijoille suunnattu kysely.

International Student Barometer (ISB)

Kyselyllä kerätään palautetta kansainvälisiltä vaihto- ja tutkinto-opiskelijoilta mm. yliopiston antamista palveluista, opinnoista, vapaa-ajan asioista, jotta näitä voitaisiin kehittää ja parantaa. 

ISB-kyselyn tuottaa iGraduate ja kysely on tarjolla sähköisesti. Koulutuspalvelut huolehtii kyselystä tiedottamisesta kansainvälisille opiskelijoille. Kyselyn tulokset esitellään iGraduaten edustajan toimesta ja ne käsitellään koulutuksen johtoryhmässä ja koulutustoimikunnissa.