Koulutuksen kehittäminen ja palaute

Palautejärjestelmien kautta opiskelijat voivat vaikuttaa koulutuksen ja koulutuspalveluiden kehittämiseen. Opiskelijoiden antama palaute on anonyymiä.

Palautteen kerääminen opintopolun vaiheissa

Oulun yliopistossa opiskelijoilta kerätään palautetta seuraavissa opintopolun vaiheissa:

  • Opintojaksopalaute kaikilta opintojaksoilta
  • Kandipalaute-kysely
  • Maistereiden uraseuranta -kysely
  • Tohtoreiden uraseuranta -kysely
  • International Student Barometer survey kansainvälisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille

Lisäksi koulutuksen kehittämisessä hyödynnetään ammattiliittojen keräämää palautetta:

  • TEK:n vastavalmistuneiden palautekysely (diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille)