Etävalvottu etätentti

Oulun yliopisto on päättänyt sallia etävalvottujen etätenttien järjestämisen yliopiston laatimia ohjeita noudattaen ja opiskelijan tietosuojasta huolehtien.

Yleistä

Oulun yliopisto on päättänyt sallia etävalvottujen etätenttien järjestämisen yliopiston laatimia ohjeita noudattaen ja opiskelijan tietosuojasta huolehtien. Ensisijaisesti Oulun yliopisto suosittelee opettajia edelleen käyttämään opintosuoritusten arvioinnissa vaihtoehtoisia arviointikäytäntöjä tai esimerkiksi sähköistä tenttiä Exam-järjestelmässä.

Opettajille suunnattu Ohje etävalvotun etätentin järjestämiseen (henkilöstöintranet Patio, vaatii kirjautumisen) perustuu Moodle-oppimisympäristön ja Zoom-videoneuvotteluohjelmiston yhteiskäyttöön.

Periaatteet

Etävalvottujen tenttien toteuttamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  1. Mikäli etävalvontaa käytetään, etävalvotulle tentille on aina järjestettävä vaihtoehto suorittaa tentti yliopiston tiloissa. Vaihtoehto tulee järjestää niin, että se kohtelee opiskelijaa yhdenvertaisesti etävalvotun tentin kanssa.
  2. Etävalvottuihin tentteihin osallistuessaan opiskelija tarvitsee tietokoneen ja kameralla ja ilmaisella Zoom-sovelluksella varustetun älypuhelimen.
  3. Opiskelijalla on oltava etävalvotun tentin tekemistä varten käytössään rauhallinen tila, missä on mahdollisimman vähän henkilökohtaisia elementtejä.
  4. Etävalvontaan osallistuessaan opiskelija suostuu valvonnan ehtoihin, kuten esimerkiksi pitämään kameraa päällä. Opiskelijalla on oikeus keskeyttää valvonta tentin aikana esimerkiksi yllättävän tilanteen vuoksi, mutta valvonnan keskeyttäminen voi johtaa tenttisuorituksen hylkäämiseen.
  5. Tentin valvoja voi tarkistaa tenttiä varten opiskelijan henkilöllisyyden.
  6. Tenttitilannetta ei tallenneta.

Opiskelijoiden tulee ilmoittautua etävalvottuihin tentteihin. Opettajat tiedottavat opiskelijoita tarkemmin tentin muista yksityiskohdista hyvissä ajoin ennen tenttiä. Etätenttiin liittyvää etävalvontaa käytetään, jotta pystytään tarjoamaan opiskelijoille joustavia mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen myös pandemia-aikana.