Opintojakson aikana toteutettava tentti (luentotentti)

Opintojakson aikana toteutettavia tenttejä, jotka pidetään opintojaksolle määriteltyjen opetustapahtumien aikana (esimerkiksi viimeisellä opetuskerralla), kutsutaan luentotentiksi. Luentotentti on ensisijainen tapa toteuttaa arviointi osana opetusta.

Luentotentti

Luentotentti on ensisijainen tapa toteuttaa arviointi osana opetusta.

Yleensä opiskelijan ei tarvitse erikseen ilmoittautua luentotenttiin. Opettaja voi kuitenkin edellyttää ennakkoon ilmoittautumista. Opettaja tiedottaa opiskelijoita luentotentin ajankohdista ja mahdollisesta ilmoittautumismenettelystä viimeistään opintojakson alussa.

Oulun yliopistossa opintosuoritusten arviointia kehitetään autenttisen ja jatkuvan arvioinnin suuntaan. Perinteisen opintojakson päätteeksi järjestettävän tentin sijaan tai sen rinnalla opintosuoritusten arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi kotitenttiä, kirjoitelmaa, portfoliota, harjoitustehtäviä, laskuharjoituksia, ongelmanratkaisutehtäviä, suunnittelutehtäviä tai projektityötä.