Opiskeluoikeudesta luopuminen

Opiskelija voi halutessaan luopua opiskeluoikeudestaan. Luopuminen on sitova eikä opiskelija voi jatkaa opintojaan ilmoittamassaan tutkinto-ohjelmassa opiskeluoikeudesta luopumisen jälkeen. Opiskeluoikeuden voi saada takaisin ainoastaan normaalin opiskelijavalinnan kautta.

Opiskeluoikeudesta luopuminen

Opiskelija voi halutessaan luopua opiskeluoikeudestaan. Luopuminen on sitova eikä opiskelija voi jatkaa opintojaan ilmoittamassaan tutkinto-ohjelmassa opiskeluoikeudesta luopumisen jälkeen. Opiskeluoikeuden voi saada takaisin ainoastaan normaalin opiskelijavalinnan kautta.

Opiskelijan katsotaan luopuneen opiskeluoikeudestaan luopumisilmoituksen jättöpäivästä alkaen. Luopuessaan opiskeluoikeudestaan opiskelija menettää siihen opiskeluoikeuteen liittyvän ylioppilaskunnan jäsenyyden ja opintososiaaliset etuudet. Opiskelija jättää luopumisilmoituksen, jonka jälkeen luopumisilmoitus kirjataan opintorekisteriin ja tieto menee edelleen ylioppilaskuntaan. 

Luopumista haetaan 20.9.2021 lähtien Eforms-järjestelmässä.

Valitse järjestelmässä opiskeluoikeuden taso, josta olet luopumassa:

  1. Alempi korkeakoulututkinto + ylempi korkeakoulututkinto.  Jos samassa haussa on myönnetty alempi ja ylempi opiskeluoikeus, kun luovutaan alemmasta, luovutaan myös ylemmästä oikeudesta.
  2. Ylempi korkeakoulututkinto
  3. Jatkotutkinto
  4. Muu opiskeluoikeus. Mikä? Tarkenna kohtaan "Lisätietoja".
  5. Minulla on jo alempi korkeakoulututkinto ja siirryn suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa (alempi opiskeluoikeus perutaan).

Opiskeluoikeuden taso 1: Alempi korkeakoulututkinto + ylempi korkeakoulututkinto. Opiskelijalle on myönnetty samassa haussa alemman ja ylemmän tutkinnon suoritusoikeus, ja luopuessaan alemmasta opiskeluoikeudesta, opiskelija luopuu samalla myös ylemmän tutkinnon opiskeluoikeudesta.

Opiskeluoikeuden taso 5: Minulla on jo alempi korkeakoulututkinto ja siirryn suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa (alempi opiskeluoikeus perutaan). Opiskelijan valitessa vaihtoehdon 5, opiskelijan tulee liittää liitteeksi alemman korkeakoulututkinnon tutkintotodistus. Aiemmat opinnot tarkistetaan, että todistus vastaa kandia (alempaa korkeakoulututkintoa). Liitteeksi vaaditaan myös maisterivaiheen HOPS.