Soveltuvuusrajoitukset opinnoissa

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta.

Soveltuvuusrajoitukset opinnoissa

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn testaamiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös rikostaustaotetta. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosmerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Mikäli opiskelija kieltäytyy voimassa olevan rikostaustaotteen esittämisestä, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikostaustaotteen nähtäväksi. Jos käy ilmeiseksi, että opiskelija ei toimita useista pyynnöistä huolimatta otetta, voidaan viimeisenä toimenpiteenä toimia siten, että opiskelijalta peruutetaan opiskeluoikeus.

Opiskelija esittää rikostaustaotteen ennen alaikäisten parissa työskentelyn aloittamista. Ote tulee esittää koulutuksen lähipalveluissa hyvissä ajoin ennen harjoittelun/työskentelyn alkamista. Opiskelija esittää otteen ja säilyttää otteen seuraavan puoli vuotta/otteen voimassa olon ajan. Mikäli rikostaustaotteen esittämisessä tai sisällössä on poikkeavia merkintöjä, opiskelijaan ollaan yhteydessä erikseen tarkastuksen jälkeen.

Opiskelijavalintaan liittyvät opiskelijaksi ottamisen rajoituksen tiedot löytyvät Näin haet yhteishaussa -sivustolta.