Tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat

Yliopistolaissa määritetyt tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat.

Tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat

Tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat on kerrottu Yliopistolaissa 558/2009, 40§

 • Alempi + ylempi korkeakoulututkinto: 5 lukuvuotta
 • Alempi + psykologian maisterin ylempi korkeakoulututkinto: 5,5 lukuvuotta
 • Pelkästään alempi korkeakoulututkinto: 3 lukuvuotta
 • Pelkästään ylempi korkeakoulututkinto: 2 lukuvuotta
 • Lääketieteen lisensiaatti: 6 lukuvuotta
 • Hammaslääketieteen lisensiaatti: 5,5 lukuvuotta
 • Tohtorin tutkinto: 4 lukuvuotta

Voit suorittaa tutkinnon tavoiteaikaa pidemmässä ajassa

 • Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa tai yksiportaista tutkintoa (LL, HLL) opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.
 • Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto yhtä vuotta tavoiteaikaa pidemmässä ajassa.
 • Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla on oikeus suorittaa tutkinto kahta vuotta tavoiteaikaa pidemmässä ajassa.

Tutkinnon suorittamisaikaa kuluttaa

 • Läsnäolevaksi ilmoittautuminen eli normaali opiskelu.
 • Kahden lukukauden yli menevä muu (ei lakiin perustuva) poissaolo. Tämä tarkoittaa, että kahdeksi lukukaudeksi voi ilmoittautua poissaolevaksi ilman lakiperusteista syytä. (Ennen 1.8.2015 alkavien opiskeluoikeuksien osalta tämä poissaolo-oikeus on neljä lukukautta.)
 • Ne lukukaudet, jolloin opiskelija ei ole ilmoittautunut läsnä- eikä poissaolevaksi eli on laiminlyönyt ilmoittautumisvelvollisuutensa.
 • Vaihto-opiskelu. Vaihto-opiskelun aikana tulee ilmoittautua läsnäolevaksi, koska opiskelija suorittaa yliopiston tutkintoon kuuluvia opintoja.

Tutkinnon suorittamissajan voi tarkistaa Pepistä ja se päivittyy läsnäoloilmoittautumistietojen perusteella.

Lakisääteinen poissaolo ei kuluta tutkinnon suorittamisaikaa

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa ns. lakisääteistä poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Lue lisää poissaoloilmoittautumisesta.

Siirto-opiskelija

1.8.2016 ja sen jälkeen alkaneet opiskeluoikeudet:
Siirto-opiskelijan tutkinnon suorittamisaika määräytyy siirrossa saadun tutkinnon opiskeluoikeuden perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan mukaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on jo käyttänyt opiskeluun aiemmassa korkeakoulussa samaan opiskeluoikeuteen.

Ennen 1.8.2005 alkaneet opiskeluoikeudet:
Siirto-opiskelijan tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa läsnä- ja poissaoloaikaa, jonka opiskelija on jo käyttänyt aiemmassa korkeakoulussa saatuun opiskeluoikeuteen.