Tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat

Yliopistolaissa määritetyt tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat.

Tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat

Tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat on kerrottu Yliopistolaissa 558/2009, 40§

 • Alempi + ylempi korkeakoulututkinto: 5 lukuvuotta
 • Alempi + psykologian maisterin ylempi korkeakoulututkinto: 5,5 lukuvuotta
 • Pelkästään alempi korkeakoulututkinto: 3 lukuvuotta
 • Pelkästään ylempi korkeakoulututkinto: 2 lukuvuotta
 • Lääketieteen lisensiaatti: 6 lukuvuotta
 • Hammaslääketieteen lisensiaatti: 5,5 lukuvuotta
 • Tohtorin tutkinto: 4 lukuvuotta

Voit suorittaa tutkinnon tavoiteaikaa pidemmässä ajassa

 • Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa tai yksiportaista tutkintoa (LL, HLL) opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.
 • Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto yhtä vuotta tavoiteaikaa pidemmässä ajassa.
 • Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla on oikeus suorittaa tutkinto kahta vuotta tavoiteaikaa pidemmässä ajassa.

Tutkinnon suorittamisaikaa kuluttaa

 • Läsnäolevaksi ilmoittautuminen eli normaali opiskelu.
 • Kahden lukukauden yli menevä muu (ei lakiin perustuva) poissaolo. Tämä tarkoittaa, että kahdeksi lukukaudeksi voi ilmoittautua poissaolevaksi ilman lakiperusteista syytä. (Ennen 1.8.2015 alkavien opiskeluoikeuksien osalta tämä poissaolo-oikeus on neljä lukukautta.)
 • Ne lukukaudet, jolloin opiskelija ei ole ilmoittautunut läsnä- eikä poissaolevaksi eli on laiminlyönyt ilmoittautumisvelvollisuutensa.
 • Vaihto-opiskelu. Vaihto-opiskelun aikana tulee ilmoittautua läsnäolevaksi, koska opiskelija suorittaa yliopiston tutkintoon kuuluvia opintoja.

Tutkinnon suorittamissajan voi tarkistaa WebOodista (henkilötiedot -> opiskeluoikeustiedot) ja se päivittyy ilmoittautumistietojen perusteella.

Lakisääteinen poissaolo ei kuluta tutkinnon suorittamisaikaa

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa ns. lakisääteistä poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Lue lisää poissaoloilmoittautumisesta.

Siirto-opiskelija

1.8.2016 ja sen jälkeen alkaneet opiskeluoikeudet:
Siirto-opiskelijan tutkinnon suorittamisaika määräytyy siirrossa saadun tutkinnon opiskeluoikeuden perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan mukaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on jo käyttänyt opiskeluun aiemmassa korkeakoulussa samaan opiskeluoikeuteen.

Ennen 1.8.2005 alkaneet opiskeluoikeudet:
Siirto-opiskelijan tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa läsnä- ja poissaoloaikaa, jonka opiskelija on jo käyttänyt aiemmassa korkeakoulussa saatuun opiskeluoikeuteen.