Pienryhmäohjaus

Oulun yliopisto järjestää kaikille uusille opiskelijoille pienryhmäohjausta. Ohjausta saavat niin suomalaiset kuin kansainvälisetkin opiskelijat. Ohjaus alkaa heti opintojen alussa ja kestää intensiivisimmillään ensimmäisen opiskelusyksyn.

Yleistä

Pienryhmäohjaajina toimivat saman koulutusalan ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka yliopisto on kouluttanut tehtäväänsä. Pienryhmäohjaajan johdolla uudet opiskelijat tutustuvat noin 10 hengen ryhmissä omaan opiskelualan, tiedekunnan ja koko yliopiston käytäntöihin mutta ennen kaikkea opiskelukavereihin ja Ouluun. Pienryhmäohjaus on osa yliopiston virallista opinto-ohjausta. Pienryhmäohjaajat toimivat tuntiopetustehtävissä ja vastaavat opetussuunnitelman mukaisen ohjauksen toteutumisesta.

Pienryhmäohjaajan tehtävinä on mm.

 • tutustuttaa yliopistoon ja yliopisto-opiskelun käytäntöihin, sekä muihin opiskelijoihin
 • perehdyttää omaan  tutkinto-ohjelmaan yleisellä tasolla
 • kertoa opiskelua tukevista palveluista
 • perehdyttää opiskelijaelämään ja vapaa-ajantoimintaan
 • perehdyttää yliopistoyhteisöön  ja opiskelijan vaikutusmahdollisuuksiin
 • ohjata tutkinto-ohjelmassa tarvittaviin keskeisiin opiskelutaitoihin, opiskelun- ja  ajankäytön suunnitteluun
 • ohjata uutta opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelusta

HUOM! Hakuaika pienryhmäohjaajaksi 2021/2022 alkaa 4.1.2021 ja päättyy 31.1.2021.  

Haluatko sinä pienryhmäohjaajaksi? Hakulinkki näillä sivuilla.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun (OyKKK) omaopettajat ja pienryhmäohjaajat opintonsa syksyllä 2020 aloittaville

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Omaopettaja (pienryhmäohjaajat):
Ryhmä 1: Mirjam Lehenkari (Juho Alahautala, Anna-Sofia Leppänen ja Taru Nygård)
Ryhmä 2: Jenni Jääskö (Aatos Mölsä ja Minttu Varis)
Ryhmä 3: Janne Lehto (Joona Alatorvinen ja Ida Juhannusvuori)
Ryhmä 4: Jouni Räihä (Milla Kaartinen ja Niina Kekkonen)
Ryhmä 5: Milkä Väinämö (Felix Kerola ja Laura Tamminen)
Ryhmä 6: Marika Tuomela-Pyykkönen (Jenni Haanpää ja Janne Junnelin)
Ryhmä 7: Eija-Liisa Heikka (Tatu Kurttila ja Milla Tervonen)
Ryhmä 8: Kaisu Jansson (Siiri Eteläaho ja Tuomas Kudjoi)
Ryhmä 9: Outi Merilahti (Meeri Kokkonen ja Tessa Manninen)

Laskentatoimen maisteriohjelma (erillisvalinta)
Omaopettaja (pienryhmäohjaaja):
Hannele Kantola (Priyanka Sebastian)

Kansainvälisiset maisteriohjelmat
Koordinaattori/Omaopettaja (Kummit):
Taloustiede: Chao Ding (Russell King)
Laskentatoimi: Van Tran (Anh Nguyen)
Rahoitus: Asif Ruman ja Blessing Oyinlola (Thu Nguyen)
Markkinointi: Teck Ming Tan (A H M Shahariar Kabir)
Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Akram Boroun (Mickaël Magnan ja Dang Hoang Lan)

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan pienryhmäohjaajat lukuvuonna 2020-2021 aloittaville opiskelijoille

Luokanopettajan suuntautumisvaihtoehto:
 • LO-20A: Emmiina Ikonen, Aada Ketola
 • LO-20B: Jussi Kauppinen, Titta Lotvonen
 • LO-20C: Rebekka Pahkala, Wilhelmiina Pikkupeura
 • LO-20D: Jenni Seppälä, Emma Tervonen, Kalle Vaahtoniemi
 • LO-20E: Janna Korpilahti, Julia Sihvonen
 • LO-20F: Ella Määttä, Tiia Takalo
Intercultural Teacher Education:
 • Pinja Savaloja, Silja Kaihilahti
Varhaiskasvatuksen suuntautumisvaihtoehto:
 • VAKA-20A: Alexandra Hahl, Annika Pantsar
 • VAKA-20B: Kati Korteniemi, Essi Lahtinen
 • VAKA-20C: Alma Nuutinen, Jessica Viide
 • VAKA-20D: Reetta Sallmén, Mari Seppälä
 • VAKA-20E: Oona Sammalniemi, Ella Siika-Aho
 • VAKA-20F: Karoliina Ylipuranen, Sara Ylipää
 • VAKA-20G: Venla Keckman, Kiia Ilvesaho
Erityispedagogiikan suuntautumisvaihtoehto:
 • Milla Orava, Laura Karhumäki
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
 • Mira Känsäkoski
Kasvatustieteiden suuntautumisvaihtoehto:
 • Oona Kujala, Laura Veikkola, Marita Kauppi
Musiikkikasvatuksen suuntautumisvaihtoehto:
 • Ilona Oikarinen, Nestori Määttänen
Edglo: 
 • Juan Rivera, Matthew Zwicker, Ida Wähä
LET:
 • Rohit Mishra, Mohammad Omer Ahmed Hassan, Mel Ico

Luonnontieteellinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteellinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Humanistinen tiedekunta

Pienryhmäohjaus humanistisessa tiedekunnassa

Humanistisen tiedekunnan uutena opiskelijana saat oman pienryhmäohjaajan, joka perehdyttää sinut opintojen aloittamiseen, opintojen suunnitteluun, opiskeluympäristöön ja erityisesti omaan opiskelualaasi. Osallistuminen pienryhmäohjaukseen on tehokas tapa perehtyä yliopiston, tiedekunnan ja oman oppiaineen toimintaan.

Humanistisen tiedekunnan järjestämän uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuuden päätyttyä opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joissa oman oppiaineen vanhempi, yliopiston tähän tehtävään kouluttama opiskelija ohjaa ja opastaa uusia opiskelijoita. On siis ehdottoman tärkeää osallistua syyslukukauden ensimmäiseen informaatiotilaisuuteen.

Pienryhmäohjaajat ja oppiaineiden yhdyshenkilöt lukuvuonna 2020-2021

Saamen kieli

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

Fuksiláidehus

Humanisttalaš dieđagotti ođđa oahppin oaččut fuksiláidesteaddji, gii oahpista oahpuid álggaheapmái, oahpuid plánemii, oahppobirrasii ja erenomážit du iežat oahpposuorgái. Oassálastin fuksiláidesteapmái lea dehálaš vuohki oahpásmuvvat universiteahta, dieđagotti ja iežat oahpposuorggi doaimmaide. Humanisttalaš dieđagoddi lágida ođđa ohppiide infodilálašvuođa, man loahpas oahppit juhkojuvvojit joavkkuide. Joavkkuid láidestaddjit leat du oahppoávdnasa boarráset oahppit, geaid universitehta lea skuvlen láidestit ođđa ohppiid. Leage erenomáš dehálaš oassálastit čakčalohkanbaji vuosttas informašuvdnadilálašvuhtii.

 

Sämikielân (inarinsaameksi)

Fuksilaiđiittâs

Oulu ollâopâttâh uárnee puoh uđđâ uáppeid fuksilaiđiittâs, mii álgá uápui vuosmuu peeivi. Enâmus laiđiittâs lii vuosmuu čohčâluuhâmpaje ääigi. Fuksilaiđiitteijee jođettâsâst uđđâ uáppeeh uápásmeh juávhuin jieijâs oppâmsyergi, tieđâkode já ubâ ollâopâttuv vuáválâšvuođáid mut eromâšávt eres uáppeid já Oulun. Fuksilaiđiitteijen láá siämmáá uáppusyergi aaleeb ihekuursâi lohheeh, kiäid ollâopâttâh lii škovliittâm paargon. Lii-uv eromâš tehálâš uásálistiđ čohčâluuhâmpaje vuossâmuu informaatiotilálâšvuotân.

 

Säämas (koltansaameksi)

Fuksslaiʹddstõs

Humaniistla tiõđkååʹdd ođđ mättʼtõõttjen vuäǯǯak fuksslaiʹddsteei, ǩii vuäʹppast tuu mättjummši aʹlǧǧe, mättjummši plaanummša, mättjempirrõʹsse da tuu jiijjad mättjemsuârgga. Vuässõõttâm fuksslaiʹddstõʹsse lij vääžnai nääʹll tobdstõõttâd universiteeʹtt, tiõđkååʹdd da jiijjad mättjemsueʹrj tuåimid. Humaniistlaž tiõđkåʹdd reäšš ođđ mättʼtõõđjid infopoodd, mõõn looppâst mättʼtõõđjid jueʹjjet jooukid. Joouki laiʹddsteei lie tuu mättjemaunnâz puärrsab mättʼtõõđi, ǩeäid universiteʹtt lij škooultam vuäʹpsted ođđ mättʼtõõđjid. Lij tâma sami vääžnai, što vuässõõđak čõhččlookkâmpââʹj vuõssmõs infopoʹdde.

Lääketieteen tekniikka DI

2020

Ahmed Shaheen

Kulttuuriantropologia

Kulttuuriantropologian pienryhmäohjaajaksi?

Pienryhmäohjaajan tehtävänä on perehdyttää uudet kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat yliopistoon, opiskeluympäristöön, omaan opiskelualaan ja erityisesti opintojen alkuun. Pienryhmäohjaaja toimii yhteistyössä oppiaineen henkilökunnan kanssa. Pienryhmäohjaajaksi voivat hakea 2. tai 3. vuoden kulttuuriantropologian pääaineopiskelijat. Oulun yliopiston Koulutuspalvelut maksaa pienryhmäohjaajalle ohjauspalkkion ja vastaa yhdessä tiedekunnan kanssa pienryhmäohjaajien kouluttamisesta. Pienryhmäohjaajat saavat erillisen todistuksen ohjauksesta ja koulutukseen osallistumisesta. 

Lisätiedot:

Anneli Meriläinen-Hyvärinen, anneli.merilainen (at) oulu.fi

Kemia

Kemian tutkinto-ohjelmassa on kautta aikojen ollut hyviä pienryhmäohjaajia, jotka ovat vastuullisesti opastaneet uudet opiskelijamme yliopiston toimintakulttuuriin. Pienryhmäohjaajat tekevät yhteistyötä meidän omaopettajiemme kanssa, näin fuksit pääsevät mahdollisimman nopeasti alkuun yliopisto-opinnoissaan.

Kemian opiskelijoilla on oma kilta: Oulun Yliopiston Kemistit r.y.  eli Valenssi.  Valenssilaiset auttavat myös uusia opiskelijoita löytämään oman paikkansa yliopistoyhteisössä.

Saamelainen kulttuuri

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

Fuksiláidehus

Humanisttalaš dieđagotti ođđa oahppin oaččut fuksiláidesteaddji, gii oahpista oahpuid álggaheapmái, oahpuid plánemii, oahppobirrasii ja erenomážit du iežat oahpposuorgái. Oassálastin fuksiláidesteapmái lea dehálaš vuohki oahpásmuvvat universiteahta, dieđagotti ja iežat oahpposuorggi doaimmaide. Humanisttalaš dieđagoddi lágida ođđa ohppiide infodilálašvuođa, man loahpas oahppit juhkojuvvojit joavkkuide. Joavkkuid láidestaddjit leat du oahppoávdnasa boarráset oahppit, geaid universitehta lea skuvlen láidestit ođđa ohppiid. Leage erenomáš dehálaš oassálastit čakčalohkanbaji vuosttas informašuvdnadilálašvuhtii.

 

Sämikielân (inarinsaameksi)

Fuksilaiđiittâs

Oulu ollâopâttâh uárnee puoh uđđâ uáppeid fuksilaiđiittâs, mii álgá uápui vuosmuu peeivi. Enâmus laiđiittâs lii vuosmuu čohčâluuhâmpaje ääigi. Fuksilaiđiitteijee jođettâsâst uđđâ uáppeeh uápásmeh juávhuin jieijâs oppâmsyergi, tieđâkode já ubâ ollâopâttuv vuáválâšvuođáid mut eromâšávt eres uáppeid já Oulun. Fuksilaiđiitteijen láá siämmáá uáppusyergi aaleeb ihekuursâi lohheeh, kiäid ollâopâttâh lii škovliittâm paargon. Lii-uv eromâš tehálâš uásálistiđ čohčâluuhâmpaje vuossâmuu informaatiotilálâšvuotân.

 

Säämas (koltansaameksi)

Fuksslaiʹddstõs

Humaniistla tiõđkååʹdd ođđ mättʼtõõttjen vuäǯǯak fuksslaiʹddsteei, ǩii vuäʹppast tuu mättjummši aʹlǧǧe, mättjummši plaanummša, mättjempirrõʹsse da tuu jiijjad mättjemsuârgga. Vuässõõttâm fuksslaiʹddstõʹsse lij vääžnai nääʹll tobdstõõttâd universiteeʹtt, tiõđkååʹdd da jiijjad mättjemsueʹrj tuåimid. Humaniistlaž tiõđkåʹdd reäšš ođđ mättʼtõõđjid infopoodd, mõõn looppâst mättʼtõõđjid jueʹjjet jooukid. Joouki laiʹddsteei lie tuu mättjemaunnâz puärrsab mättʼtõõđi, ǩeäid universiteʹtt lij škooultam vuäʹpsted ođđ mättʼtõõđjid. Lij tâma sami vääžnai, što vuässõõđak čõhččlookkâmpââʹj vuõssmõs infopoʹdde.
 

Tietotekniikka

Pienryhmäohjaajat 2020-2021

Kandivaiheen opiskelijat

Santeri Hyvärinen
Aleksi Tuovinen
Martti Mourujärvi
Eemeli Häyrynen
Akseli Uunila
Severi Pitkänen

Pienryhmäohjaajat 2019-2020

Kandivaiheen opiskelijat

Vappu Schroderus
Anssi Uistola
Katri Säily
Roosa Risto
Lassi Perälä
Markus Kyllönen
Riina Annunen superpro

Biokemia LuK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molecular Medicine DD

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molekyylilääketiede FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Protein Science FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Terveystieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Learning, Education and Technology, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education, BA, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede/ Kasvatuspsykologia, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Education and Globalisation, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietojenkäsittelytiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hyvinvointitekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka TtM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.