Eurooppa

Oulun yliopistolla on yhteensä lähes 500 Erasmus+ -sopimusta ympäri Eurooppaa, vaihtomahdollisuuksia on siis paljon. Sopimukset ovat aina tiedekuntakohtaisia tai tiettyä opintoalaa ja/tai tutkinto-ohjelmaa koskevia.

Erasmus+ -vaihto Eurooppaan

Erasmus+ -vaihtoon järjestetään vuosittain kaksi hakuaikaa. Päähaku järjestetään keväisin 1.-28.2., jolloin haetaan vaihtoon seuraavan syyslukukauden tai lukuvuoden vaihtojaksoille. Toinen hakukierros järjestetään 15.-30.9. kevätlukukauden vaihtojaksoille ja haussa ovat mukana ne kohteet, joihin on jäänyt paikkoja vapaaksi helmikuussa järjestetystä hausta. Kaikki hakukohteet eivät siis välttämättä ole haettavissa syksyisin järjestettävällä toisella hakukierroksella.

Tutustu oman opintoalasi vaihtokohteisiin hyvissä ajoin ja ota selvää omalta kv-koordinaattoriltasi, milloin itseäsi kiinnostava vaihtokohde on haussa mukana. Tiedekuntien kv-koordinaattorit tiedottavat opiskelijoita avoimista hakukohteistaan. 

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

TST:n Erasmus+ ja NORDTEK -vaihdot 

Alla tietoa Erasmus+ ja Nordtek-vaihdoista ja ohjeita hakuprosessiin.Erasmus+ -vaihtoon voivat hakea kaikki tiedekuntamme opiskelijat. Nordtek -vaihto on insinööriopiskelijoille.  

TST:n vaihtokoordinaattorin tehtäviä hoitaa Virpi Viio. Voit olla häneen yhteydessä kaikissa vaihtoon liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot:  study.itee@oulu.fi, virpi.viio@oulu.fi, Puh. +358 400 685961

Erasmus +

Tieto- ja sähkötekniikan tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus+ -vaihtoon sellaisiin EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty koulutusalakohtainen Erasmus+ -vaihtosopimus. Vaihtoon valittu saa Erasmus+ -apurahan. Lisäksi on mahdollisuus hakea tiedekunnan vaihtostipendiä (500 eur), jonka myönnetään vain kerran. TST:n vaihtokohteet löydät SoleMOVE:sta (Choose institution > Exchange destinations Abroad and feedback)

NORDTEK

NORDTEK on pohjoismaisten ja Baltian maiden yliopistojen teknillisten tiedekuntien ja teknillisten korkeakoulujen Nordplus-opiskelijavaihtoverkosto.

Oulun yliopistossa NORDTEK:iin kuuluvat Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan (tietotekniikka, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka) ja Teknillisen tiedekunnan tekniikan alat.  

Em. alojen opiskelijat voivat suorittaa osan tutkinnostaan vaihdossa jossakin toisessa NORDTEK-verkostoon kuuluvassa yliopistossa. NORDTEK-vaihtokohteet löydät SoleMOVE:sta.

Vaihtoon hyväksytty voi hakea Nordplus-stipendiä, minkä lisäksi NORDTEK myöntää koko vaihtojaksolle yhden matka-avustuksen.

NORDTEK-vaihtoja koordinoi Marita Puikkonen: Study.Technology@oulu.fi  

 

Hakuprosessi 

Erasmus+ ja NORDTEK-vaihtoihin järjestetään vuosittain kaksi hakua. Päähaku järjestetään keväisin 1.-25.2., jolloin haetaan vaihtoon seuraavan syyslukukauden tai koko lukuvuoden vaihtojaksoille. Toinen hakukierros järjestetään 15.-30.9. kevätlukukauden vaihtojaksoille ja haussa ovat mukana ne kohteet, joihin on jäänyt paikkoja vapaaksi helmikuussa järjestetystä hausta. Kaikki hakukohteet eivät siis välttämättä ole haettavissa syksyisin järjestettävällä toisella hakukierroksella.

Vaihe 1. SoleMOVE -haku
 • Sähköinen hakemus tehdään SoleMOVE:ssa. Hakemukselle laitetaan 1-3 kohdetta preferenssijärjestyksessä. Samalla hakemuksella voi hakea sekä Erasmus+ että NORDTEK-kohteisiin.
 • Hakemukseen liitetään sähköpostitse pyydettävä (study.itee@oulu.fi) englanninkielinen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu opintosuoritusote, jossa näkyy painotettu keskiarvo (Weboodista suoraan saatava opintosuoritusote ei käy, koska siinä ei näy keskiarvoa).
 • Hakemukseen liitetään 25-30 opintopisteen suunnitelma jokaiseen hakukohteeseen. Opintosuunnitelma laaditaan Learning Agreement -pohjalle.

Hakukriteerit

 • Opiskelijalla tulee olla suoritettuna ensimmäisen kandiopintovuoden opinnot vaihtoon lähdettäessä.
 • Opiskelijalta vaaditaan myös riittävää kielitaitoa: vähintään B2-taso englanninkielessä ja vähintään B1-taso muissa kielissä.
 • Insinööriopiskelijoille suositellaan vaihdon ajankohdaksi kolmatta opiskeluvuotta eli viimeistä vuotta kandiopinnoissa.
Vaihe 2. Kohdeyliopistoon hakeminen

Vaihtoon 1. vaiheessa hyväksytty opiskelija vahvistaa (confirm) tai hylkää (cancel) ehdotetun vaihtokohteen SoleMOVE:ssa hakemuksellaan.

Tämän jälkeen vaihtokoordinaattorisi nimeää (nominoi) opiskelijan vaihtoyliopistoon viralliseksi hakijaksi ja neuvoo opiskelijaa tarvittaessa hakemuksen tekemisessä varsinaiseen kohteeseen.

Opiskelijan vastuulla on tarkistaa ja hankkia hakemiseen vaadittavat liitteet (esim. mahdollinen kielitaitotodistus) ja tehdä hakemus vaadittuun hakuaikaan mennessä. Vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen valinnan, mutta pääsääntöisesti opiskelijat on hyväksytty Erasmus+ -sopimuksen mukaisesti vaihtoon.

Vaihtokohteiden hakuajat, -tavat ja -ohjeet liitevaatimuksineen vaihtelevat, joten ohjeisiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen hakemista. Kohteiden hakuohjeet löytyvät vaihtokohteiden omilta verkkosivuilta. Suurin osa hakemuksista tehdään sähköisesti ja harvat yliopistot enää vaativat postitse lähetettävää hakemusta.  Useimmat korkeakoulut vaativat kielitodistuksen, kuten CEFR-kielitodistus. Todistuksia voi hakea Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksesta.

Check the Globe!

Lääketieteellinen tiedekunta

Kysy lisätietoja oman tutkinto-ohjelmasi kv-koordinaattorilta.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Yhteystiedot: Luonnontieteellisen tiedekunnan kv-koordinaattorin saavutat osoitteesta study.science(at)oulu.fi

Seuraava Erasmus+ ja Nordplus -vaihtohaku 1.-25.2.2021

Seuraava Erasmus- ja Nordplus -haku on 1.-25. helmikuuta 2021 ja koskee syyslukukauden 2021 ja kevätlukukauden 2022 vaihtopaikkoja.

Hakuprosessi:

Erasmus+ ja Nordplus -vaihtoihin hakeminen on kaksivaiheinen prosessi. Ensin haet vaihtoon täyttämällä sähköisen hakulomakkeen SoleMOVE-liikkuvuustietokannassa. Kun SoleMOVE-hakemuksesi on hyväksytty ja sinut on valittu vaihtoon Oulun yliopistosta, tulee sinun tehdä vielä hakemus vaihtoyliopistoon.​

Lisää tietoa vaihtoinfossa!

Lisätietoa vaihtoon hakemisesta ja vaihtokohteista saat osallistumalla vaihtoinfoon. Tammikuun 2021 vaihtoinfo pidettiin 21.1.2021 ja lisää tietoa löydät vaihtoinfon esityksestä.  Seuraava vaihtoinfo pidetään syksyllä 2021 ja infon tarkasta ajankohdasta tiedotetaan syyslukukauden 2021 alussa. Kaikki vaihdosta kiinnostuneet ovat tervetulleita tulemaan kuuntelemaan infoon!

 

Vaihe 1: SoleMOVE-haku
 • Haussa olevat hakukohteet löydät SoleMOVEsta
 • Sähköinen hakemus tehdään SoleMOVEssa. Tarkemmat ohjeet katso SoleMOVE-ohje.
 • Hakemukselle laitetaan 1-3 kohdetta.
 • Hakemukseen liitetään vaihto-opintosuunnitelma jokaiseen hakukohteeseen. Kursseja valitaan noin 30 op/lukukausi. Suunnitelman pohjana voit käyttää valmista suunnitelmapohjaa. Hyväksytä opintosuunnitelma omaopettajallasi tai koulutussuunnittelijallasi. 
 • Hakemukseen liitetään englanninkielinen opintosuoritusote, jossa näkyy opintojen painotettu keskiarvo.  Suoritusotteen voi tilata tai hakea koulutuksen lähipalveluista
 • Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakukriteerit

 • Opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään 55 opintopistettä vaihtoon lähtiesssä. Hakuvaiheessa opintoja voi olla vähemmän.
 • Opiskelijalta vaaditaan riittävää kielitaitoa: vähintään B2-taso englanninkielessä ja mahdollinen B1-taso muissa kielissä.
Vaihe 2: Kohdeyliopistoon hakeminen
 • Vaihtoon hyväksytty opiskelija vahvistaa (confirm) tai hylkää (cancel) ehdotetun vaihtokohteen SoleMOVEssa.
 • Vaihtokoordinaattori antaa opiskelijalle tarkemmat ohjeet siitä, kuinka vaihtokohteeseen haetaan.
 • Opiskelijan vastuulla on hakea vaihtokohteeseen ajoissa sekä hankkia vaihtokohteeseen tarvittavat liitteet (esimerkiksi mahdollinen kielitaitotodistus). Vaihtokohteiden hakuajat ja -ohjeet liitevaatimuksineen vaihtelevat ja ohjeisiin tulee tutustua hyvissä ajoin ennen hakemista. Kaikkien kohteiden ohjeet löydät vaihtokohteiden verkkosivuilta.
 • Useimmat korkeakoulut vaativat muun muassa CEFR-kielitodistuksen, kielitodistuksia voi tilata Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksesta.
 • Huomaathan, että vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen päätöksen siitä, hyväksytäänkö opiskelija vaihtoon.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan Erasmus+ ja Nordplus vaihdot

 • Haku on auki 1.2-28.2.2020, jolloin voit hakea syksyllä 2021 ja keväälle 2022. Seuraava haku syyskuussa 2021.
 • KTK:n vaihtopaikat löytyvät täältä. Tiedostosta löytyy linkki yliopistoihin, vuosittaisten vaihtopaikkojen määrä ja vinkkejä kursseista/opintokokonaisuuksista
 • Tietoa apurahoista
 • Kasvatustieteiden tiedekunnan vaihtoasioiden koulutussuunnittelija on Jani Haapakoski, study.education(at)oulu.fi, puh. 0294 48 3715, huone KE225. Tapaamisajat toistaiseksi puhelimitse tai etäpalaverina (ehdota 2-3 aikaa spostilla).

Hakuohjeet:

 • Vaihtohaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa haetaan paikkaa ja toisessa vaiheessa itse kohteeseen. Vaihtopaikat jaetaan ensimmäisen vaiheen hakemusten perusteella. Jos saat paikan ensimmäisessä haussa, voit hakea kohdeyliopistoon ja saat apurahan.
 • Vaihtoon haetaan täyttämällä hakemus SoleMOVE-järjestelmään
 • Valitse hakemukselle 2-3 vaihtokohdetta
 • Liitteeksi hakemukseen tarvitaan Learning Agreement-dokumentti, joka kuitenkin tehdään vain ensimmäiseksi valittuun kohteeseen. Learning Agreementtiin tehdään vapaamuotoinen opintosuunnitelma. Katso kohteiden kurssivalinta heidän nettisivuilta.
  • Opintosuoritusote keskiarvolla ei ole pakollinen liite KTKssa!
 • Haun tuloksssta ilmoitetaan parin viikon sisällä haun päättymisestä.
   

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Kaikilla biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opiskelijavaihtoon ja suorittaa osa tutkintoon tulevista opinnoista ulkomaisessa korkeakoulussa. Erasmus-vaihtoon liittyvät asiat hoidetaan omassa tiedekunnassa ja muut vaihto-kohteet (kaukokohteet, ISEP, FIRST ja north2north-ohjelma) keskitetysti kansainvälisissä palveluissa.

Opiskelija voi hakeutua vaihtoon toisena opiskeluvuonna tai myöhemmin. Suositeltavin aika LuK-tutkintovaiheessa on kolmannen vuoden kevät. FM-tutkintovaiheessa suositeltavin aika on ensimmäisen vuoden syksy tai toinen vuosi. Opiskelija laatii vaihtoa varten opintosuunnitelman, jossa sovitaan etukäteen kuinka suoritettavat opinnot sisällytetään omaan tutkintoon. Ennen kuin haet vaihtoon, on tärkeää käydä keskustelemassa opintojesi edistymisestä ja opintosuunnitelmasta tiedekunnan kv-yhdyshenkilön Jari Heikkisen kanssa.

Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine has an Erasmus agreement with the following European universities:

Universität Wien, AUSTRIA,  2 students,  total 12 months (BSc, MSc),

 

Odense Universitet, DENMARK,  1 students,  total 12 months  (only MSc),

         

Universität Leipzig, GERMANY, 2 students, each 6 months (MSc)

 • Course catalog Spring 2020
 • BSc courses in English: no
 • MSc courses in English: some, most courses will be given in English if international student attends

 

University of Würzburg, GERMANY, 4 students, total 40 months  (BSc, MSc, Doctoral)

 • BSc courses in English: no
 • MSc courses in English: courses will be given in English if international student attends
 • List of courses in English

 

University of Antwerpen, BELGIUM,  1 students, total 6 months  (MSc) 

 • BSc courses in English: some
 • MSc courses in English:  MSc programmes:  Neurosciences, Infectous and tropical diseases, Molecular biology, Laboratory animal science
 • Agreement with Antwerpen will end on 30.9.2021.

 

Katholieke Universiteit Leuven, BELGIUM, 2 students total 12 months (BSc, MSc)

 

University of Kent, United Kingdom, 4 students total 20 months (BSc)

 • Erasmus and exchanges
 • Courses
 • In spite of BREXIT student exchange to Kent during study year 2021-22 will work normally as ERASMUS exchange.

Humanistinen tiedekunta

Humanistisen tiedekunnan Erasmus-vaihto

Humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus-vaihtoon EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty Erasmus-vaihtosopimus.

Jokainen opiskelija voi hakea vain oman oppiaineen tai sivuaineen Erasmus-vaihtopaikkoja. Kaikille avoimia ovat humanistisen tiedekunnan yhteiset vaihtokohteet. Muiden tiedekuntien opiskelijat eivät voi hakea humanistisen tiedekunnan Erasmus-kohteisiin.

Ruotsin kielen opiskelijoille on tarjolla myös Nordliks-vaihtopaikkoja Pohjoismaissa.

Humanistisen tiedekunnan kv.koordinaattori

Humanistisen tiedekunnan Erasmus- ja Nordliks-vaihtoja koordinoi Riitta Kataja, sähköposti: study.humanities(at)oulu.fi, riitta.kataja(at)oulu.fi, puhelin: 0294484050. Otathan yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse, myös Teams-palaveri on mahdollinen.

Seuraava Erasmus-haku syyskuussa 2021

Seuraavan kerran Erasmus-vaihtoon voi hakea 1.-28.02.2021, jolloin haetaan vaihtopaikkoja kevätlukukaudelle 2022. Huomaathan, että vaihtojen toteutuminen riippuu lopullisesti senhetkisestä Korona-tilanteesta.

Humanistisen tiedekunnan 3.2.2021 pidetyn Erasmus-infosession esitys.
Lista avoinna olevista HuTK:n Erasmus-vaihtokohteista.

HUOM! Iso-Britannian Erasmus-sopimukset pysyvät voimassa ainakin lukuvuoteen 2021-22 asti.

Vaihdossa suoritettavat opinnot

Vaihdossa voi suorittaa joko oman oppiaineeen kursseja tai jonkin tutkintoon hyväksyttävän sivuaineen. Alustava opintosuunnitelma pitää hyväksyttää omaopettajalla ja liittää SoleMOVE-hakemukseen.

Erasmus-vaihdon hakuprosessi

 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Erasmus-ja NOREK-vaihto

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus-vaihtoon EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty Erasmus-vaihtosopimus. Muiden tiedekuntien opiskelijat eivät voi hakea kauppakorkeakoulun Erasmus-paikkoja.

Kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakea myös pohjoismaisen NOREK-verkoston vaihtopaikkoja, jotka ovat auki samaan aikaan kuin Erasmus-vaihtopaikat.

Kauppakorkeakoulun vaihtokoordinaattori

Kauppakorkeakoulun Erasmus- ja NOREK-vaihtoja koordinoi koulutussuunnittelija Riitta Kataja, sähköposti: study.business(at)oulu.fi, riitta.kataja(at)oulu.fi, puhelin: 0294 484050. Otathan yhteyttä joko sähköpostilla tai puhelimitse. Myös Teams-palaveri on mahdollienen.

Seuraava Erasmus- ja NOREK-vaihtohaku syyskuussa 2021

Seuraava Erasmus- ja NOREK-haku on 1.-28. helmikuuta 2021 ja koskee kevätlukukauden 2022 vaihtopaikkoja.

Kauppakorkeakoulun 3.2.2021 pidetyn Erasmus-infosession esitys

Kauppakorkeakoulun Erasmus-vaihtopaikat

Lista lukuvuoden 2021-22 haettavana olevista Erasmus- ja NOREK-vaihtokohteista.

HUOM! Iso-Britannian Erasmus-sopimukset pysyvät voimassa ainakin lukuvuoteen 2021-22 asti.

Kauppakorkeakoulun Erasmus-hakuohje
Huom! Vaadittavat liitteet 2 kpl: 1. Alustava opintosuunnitelma kaikkiin hakukohteisiin koostettuna yhdelle word-dokumentille ja 2. Opintorekisteriote jossa näkyy keskiarvo. Learning agreement tehdään vasta hakukohteeseen haettaessa!

Kauppakorkeakoulun NOREK-vaihtopaikat

Allaolevassa listassa ovat kaikki NOREK-vaihtokohteet. NOREK-vaihtokohteiden rahoitus  vaihtelee: osa partnereista on solminut yhteisen ERASMUS-vaihtosopimuksen ja niihin kohteisiin opiskelijaa koskevat Erasmus-ohjelman säännöt ja opiskelijoille maksetaan Erasmus-apuraha.  Muut NOREK-vaihtokohteet rajoittavat vaihto-opiskelijoiden vastaanottamista eli vaihtopaikka pitää erikseen tarkistaa. Lisäksi heille maksetaan NOREK-apuraha. Erasmus-apuraha on 470 e/kk ja NOREK-apuraha 200 e/kk + matka-apuraha 330 euroa (lukuvuoden 2020-21 tiedon mukaan). Huomiothan allaolevasta listasta tämän kun valitset NOREK-vaihtokohteita. NOREK-kohteet ovat lisäksi vahvistamattomia (TBC) kunnes vastaanottava yliopisto hyväksyy vaihdon.

Kannattaa myös huomioida, että Umeå University ja Syddansk Universitet ovat kohteita joihin voi hakea suoraan Oulun yliopiston oman Erasmus-sopimuksen kautta. Näihin kohteisiin on siis useampi vaihtopaikka.

RUOTSI

Stockholm Business School (University of Stockholm)ERASMUS
Umeå University ERASMUS
Linköping university ERASMUS

Lund university NOREK (TBC)
University of Gothenburg ERASMUS

TANSKA

Syddansk Universitet ERASMUS

NORJA

BI Norwegian Business School NOREK (TBC)
NHH Bergen NOREK (TBC)
NTNU (Norwegian University of Science and Technology) ERASMUS

ISLANTI

Reykjavik University ERASMUS
University of Iceland ERASMUS

 

Teknillinen tiedekunta

Teknillisen tiedekunnan ERASMUS+ ja NORDTEK-vaihdot 

Alla ohjeita ja tietoa Erasmus+ ja Nordtek-vaihtokohteista sekä näihin vaihtoihin hakemisesta TTK:n opiskelijoille eli arkkitehtuurin,  konetekniikan, prosessitekniikan, ympäristötekniikan, rakennus-  ja yhdyskuntatekniikan, tuotantotalouden, kaivos- ja rikastustekniikan, geotieteiden tai kemian opiskelijoille.

Erasmus+

Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus+ -vaihtoon sellaisiin EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty koulutusalakohtainen Erasmus+ -vaihtosopimus. Vaihtoon valittu saa Erasmus+ -apurahan. TTK:n vaihtokohteet löydät SoleMOVE:sta.

TTK:n vaihtokoordinaattorit

 • TTK/Tuotantotalouden, kaivos- ja rikastustekniikan, konetekniikan, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan, prosessitekniikan,  ympäristötekniikan sekä geotieteiden Erasmus-vaihtoja koordinoi Marita Puikkonen, sähköposti: Study.Technology@oulu.fi.
 • TTK/Arkkitehtuurin vaihtoja koordinoi Leena Kuorelahti, Study.Architecture@oulu.fi.
 • TTK/Kemian vaihtoja koordinoi Johanna Kärkkäinen, Etunimi.Sukunimi@oulu.fi.
NORDTEK

NORDTEK on pohjoismaisten ja Baltian maiden yliopistojen teknillisten tiedekuntien ja teknillisten korkeakoulujen Nordplus-opiskelijavaihtoverkosto.

Oulun yliopistossa NORDTEK:iin kuuluvat Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan ja Teknillisen tiedekunnan tekniikan alat (TST: sähkötekniikka, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka, TTK: tuotantotalous, kaivos- ja rikastustekniikka, konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, prosessitekniikka ja ympäristötekniikka)

Em. alojen opiskelijat voivat suorittaa osan tutkinnostaan vaihdossa jossakin toisessa NORDTEK-verkostoon kuuluvassa yliopistossa. NORDTEK-vaihtokohteet löydät SoleMOVE:sta.

Vaihtoon hyväksytty voi hakea Nordplus-stipendiä, joka on 1150 euroa/lukukausi (2019). Stipendin lisäksi NORDTEK myöntää koko vaihtojaksolle yhden matka-avustuksen, jonka suuruus on 330 euroa (2019).

NORDTEK-apurahan eli stipendin saamisen edellytykset. ks. alla opintosuoritukset ja niiden vastaavuudet ja NORDTEK, travel scholarships for students: Conditions.  

Erasmus- ja NORDTEK-vaihdon hakuprosessi

Erasmus+ ja NORDTEK-vaihtohin järjestetään vuosittain kaksi hakuaikaa. Päähaku järjestetään keväisin 1.-25.2., jolloin haetaan vaihtoon seuraavan syyslukukauden tai lukuvuoden vaihtojaksoille. Toinen hakukierros järjestetään 15.-30.9. kevätlukukauden vaihtojaksoille ja haussa ovat mukana ne kohteet, joihin on jäänyt paikkoja vapaaksi helmikuussa järjestetystä hausta. Kaikki hakukohteet eivät siis välttämättä ole haettavissa syksyisin järjestettävällä toisella hakukierroksella.

Huom! Arkkitehtuurilla ei ole Nordtek / Nordplus sopimuksia. Pohjoismaisiin arkkitehtikouluihin haetaan Erasmus-vaihdon kautta.

Lisää tietoa vaihtoinfossa!

Lisätietoa vaihtoon hakemisesta ja vaihtokohteista saat osallistumalla vaihtoinfoon. Tammikuun 2021 vaihtoinfo pidettiin 21.1.2021 ja lisää tietoa löydät vaihtoinfon esityksestä.  Seuraava vaihtoinfo pidetään syksyllä 2021 ja infon tarkasta ajankohdasta tiedotetaan syyslukukauden 2021 alussa. Kaikki vaihdosta kiinnostuneet ovat tervetulleita tulemaan kuuntelemaan infoon!

Vaihe 1  SoleMOVE-haku
Hakuohjeet
 • Sähköinen hakemus tehdään SoleMOVEssa. Hakemukselle laitetaan 1-3 kohdetta preferenssijärjestyksessä. Samalla hakemuksella voi hakea sekä Erasmus+ että NORDTEK-kohteisiin. Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • Hakemukseen liitetään Kompassi-palvelupisteestä sähköpostitse  pyydettävä (Study.Technology@oulu.fi) englanninkielinen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu opintosuoritusote, jossa näkyy painotettu keskiarvo (Weboodista suoraan saatava opintosuoritusote ei käy, koska siinä ei näy keskiarvoa).
 • Hakemukseen liitetään vapaamuotoinen 25-30 opintopisteen suunnitelma jokaiseen hakukohteeseen. Suunnitelman pohjana voit käyttää valmista suunnitelmapohjaa.

Hakukriteerit Erasmus

 • Oulun yliopiston sääntöjen mukaan opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään 60 opintopistettä (ensimmäisen kandiopintovuoden opinnot) vaihtoon lähdettäessä.
 • Opiskelijalta vaaditaan myös riittävää kielitaitoa: vähintään B2-taso englanninkielessä ja vähintään B1-taso muissa kielissä.

Hakukriteerit NORDTEK

 • HUOM. Nordtek-vaihtojen toteutuminen riippuu vuosittain saatavilla olevasta rahoituksesta! Vaihtopaikkoja on enintään 2:lle Oulun yliopiston tekniikan alan opiskelijalle.
 • Opiskelijalla tulee olla vaihto-opintojen alkaessa vähintään 120 op (kandidaatin tutkinnon opintoja) tai yhteensä 180 op (maisterivaihe).
 • Valintaperusteina ovat toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma, opintomenestys ja riittävä kielitaito
 • SoleMovessa tehtävän hakemuksen lisäksi hakemusasiakirjat (hakulomake, kv-opintosuoritusote ja oman tutkinto-ohjelman opintoneuvojan hyväksymä opintosuunnitelma)  toimitetaan Marita Puikkoselle (Study.Technology@oulu.fi).
Vaihe 2 Kohdeyliopistoon hakeminen

Vaihtoon 1. vaiheessa hyväksytty opiskelija vahvistaa (confirm) tai hylkää (cancel) ehdotetun vaihtokohteen SoleMOVE:ssa hakemuksellaan.

Tämän jälkeen vaihtokoordinaattorisi nimeää (nominoi) opiskelijan vaihtoyliopistoon viralliseksi hakijaksi ja neuvoo opiskelijaa tarvittaessa hakemuksen tekemisestä varsinaiseen kohteeseen.

Opiskelijan vastuulla on tarkistaa ja hankkia hakemiseen vaadittavat liitteet (esim. mahdollinen kielitaitotodistus) ja tehdä hakemus vaadittuun kohteen hakuaikaan mennessä. Vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen valinnan.

Vaihtokohteiden hakuajat, -tavat ja -ohjeet liitevaatimuksineen vaihtelevat, ohjeisiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen hakemista. Kohteiden hakuohjeet löytyvät vaihtokohteiden omilta verkkosivuilta.

Suurin osa hakemuksista tehdään sähköisesti, osa kohteista vaatii postitse lähetettävän hakemuksen.  Useimmat korkeakoulut vaativat kielitodistuksen, esim. CEFR-kielitodistuksen. Todistuksia voi tilata Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksesta.

Lääketieteen tekniikka TtM

Below we have listed possible exchange destinations for students of the Master´s Programme in Biomedical Engineering (FMed). For further information kindly contact exchange coordinator of the programme Heta Helakari (heta.helakari(at)oulu.fi). You can schedule a meeting time with her via email.  

Destinations in Europe (Erasmus):

Univesidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal (Biomedical Engineering)

 • places: 2 master students (6mo/person)

Praha University of Technology, Czech republic (Faculty of Biomedical Engineering)

 • places: 1 bachelor, 1 master, and 1 doctoral student

Franche-Comte University, Besancon, France (Biomedical Engineering)

 • places: 2 master students (6mo/person)

Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia (Health Care Technology, School of Science)

 • places: 2 bachelor- and/or master students (5mo/person)

Hyvinvointitekniikka

Below we have listed possible exchange destinations for students of the Medical and Wellness Technology/Biomedical Engineering. For further information kindly contact exchange coordinator of the programme Heta Helakari (heta.helakari(at)oulu.fi). You can schedule a meeting time with her via email.  

Destinations in Europe (Erasmus):

Univesidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal (Biomedical Engineering)

 • places: 2 master students (6mo/person)

Praha University of Technology, Czech republic (Faculty of Biomedical Engineering)

 • places: 1 bachelor, 1 master, and 1 doctoral student

Franche-Comte University, Besancon, France (Biomedical Engineering)

 • places: 2 master students (6mo/person)

Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia (Health Care Technology, School of Science)

 • places: 2 bachelor- and/or master students (5mo/person)

Saamelainen kulttuuri

Giellagas-instituutti on solminut Erasmus-opiskelijavaihtosopimuksen Norjan arktisen yliopiston (mm. Tromssa ja Alta) ja Saamelaisen korkeakoulun (Kautokeino) kanssa. Käytännössä sopimus tarkoittaa sitä, että Giellagas-instituutin opiskelijoiden on helppo päästä vaihtoon näihin korkeakouluihin. 

On myös olemassa suuri joukko muita vaihto-ohjelmia ja maita ympäri maailmaa, joihin voi hakea opiskelijavaihtoon. Lähtöolettamus on se, että opiskelijalle on oikeasti hyötyä ulkomailla suoritetuista opinnoista. Lähtijän pitää ottaa selville jo ennen vaihtoa mitä opintoja hän voi ulkomailla suorittaa.

Vaihto-ohjelmien omien apurahojen lisäksi Giellagas-instituutti on jakanut stipendejä ulkomaanvaihtoon lähtijöille mahdollisuuksien mukaan (n. 1500 €/vuosi).

Giellagas-instituutin kontaktihenkilö:

Marjatta Jomppanen
marjatta.jomppanen(at)oulu.fi
Puh. +358 50 308 0682

Arkeologia

Huom!

University of Amsterdam on perunut vaihdot kevätlukukaudelle 2021.

Logopedia

Mikäli logopedian samoihin vaihtokohteisiin tulee useita hakemuksia, hakijoilta voidaan pyytää motivaatiokirje ja kutsua heidät haastatteluun varsinaisen hakuajan jälkeen. Tästä ilmoitetaan henkilökohtaisella sähköpostilla.

Englannin kieli

Huom! Iso-Britannian Erasmus-vaihto on mahdollista Brexitistä huolimatta ainakin lukuvuoteen 2021-22 asti.

Lisätietoa Iso-Britannian kohteista:

Kentin yliopiston kursseista vain yksi voi olla kirjallisuuskurssi, loput on oltava lingvistiikkaa.

DeMontfortissa tarjolla olevat kurssit (tämänhetkinen tieto). Vaihto on mahdollinen vain joko syyslukukaudeksi tai koko vuodeksi. Pelkkä kevään vaihto ei siis ole mahdollinen.

Englannin kielen uusi vaihtokohde Debrecenin yliopistossa Unkarissa ei näy ylläolevassa listassa mutta löytyy SoleMOVEsta.

Saamen kieli

Giellagas-instituutti on solminut Erasmus-opiskelijavaihtosopimuksen Norjan arktisen yliopiston (mm. Tromssa ja Alta) ja Saamelaisen korkeakoulun (Kautokeino) kanssa. Käytännössä sopimus tarkoittaa sitä, että Giellagas-instituutin opiskelijoiden on helppo päästä vaihtoon näihin korkeakouluihin. 

On myös olemassa suuri joukko muita vaihto-ohjelmia ja maita ympäri maailmaa, joihin voi hakea opiskelijavaihtoon. Lähtöolettamus on se, että opiskelijalle on oikeasti hyötyä ulkomailla suoritetuista opinnoista. Lähtijän pitää ottaa selville jo ennen vaihtoa mitä opintoja hän voi ulkomailla suorittaa.

Huom. Vaihto-ohjelmien omien apurahojen lisäksi Giellagas-instituutti on jakanut stipendejä ulkomaanvaihtoon lähtijöille mahdollisuuksien mukaan (n. 1500 €/vuosi).

Giellagas-instituutin kontaktihenkilö:

Marjatta Jomppanen
marjatta.jomppanen(at)oulu.fi
Puh. +358 50 308 0682

Geotieteet

Kaivannaisala (geotieteet/kaivos- ja rikastustekniikka): ota yhteyttä tiedekunnan kv-koordinaattoriin.

Ruotsin kieli

Ruotsin kielen Nordliks-vaihto

Ruotsin kielen opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Nordliks-verkoston vaihtokohteisiin Pohjoismaihin. Haku on auki aina samanaikaisesti Erasmus-haun kanssa kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa. Seuraava haku on 1.-25.02.2021, jolloin voi hakea vaihtoon syksyksi 2021 ja kevääksi 2022. Myös lyhyempiä vaihtoperiodeja voi hakea, jos vastaanottava yliopisto tarjoaa opintoja esimerkiksi kesän aikana.  Lue allaolevat ohjeet ja tee hakemus SoleMOVEen.

Nordliks-vaihtokohteet

Seuraavassa listassa ovat kaikki Nordliks-vaihtokohteet.

Nordliks-vaihdon rahoitus

Nordliks-vaihto-ohjelman rahoitus on muuttunut. Kaikki lukukaudeksi vaihtoon lähtevät opiskelijat saavat Erasmus-apurahan, joka on 470 e/kk. Tämä koskee kaikkia muita kohteita paitsi Kööpenhaminan Roskilden ja Färsaarten yliopistoja, joihin lähteville maksetaan Nordliks-apuraha. Samoin kaikille alle 3 kk:n vaihdoille maksetaan Nordliks-apuraha, joka on 200 e/kk + matka-apuraha.

Vill du bli utbytesstudent i Norden?

Nordplusnätverket Nordliks är ett utbytesavtal mellan institutioner för nordiska språk och nordisk litteratur. Det finns över 20 nordiska universitet att välja mellan. Du kan få Nordliks-utbytesplats efter att du har avlagt minst grundstudierna i svenska språket. Från och med höstterminen 2020 Nordliksutbytesstudenterna kan få Erasmus-bidrag, som är 470 euro/månad.

Att läsa i förväg: http://www.nordliks.net/infostudent.html

Så här går det till:

 1. Välj det önskade universitetet (se Nordliksutbytesinstitutioner), bekanta dig med kursutbudet där och visa ditt preliminära studieplan till lektor Kirsi Lepistö.
 2. Kontakta Nordliks-kontaktpersonen vid humanistiska fakultet (Riitta Kataja, riitta.kataja(at)oulu.fi).
 3. Fyll i Nordliks-blanketten (Ansökning om Nordliks-stipendium, gäller endast utbyte till Köpenhamn, Roskilde, Färöarna elle korta utbyte=kortare än 3 månader) och skicka blanketten till Nordliks-kontaktpersonen senast i mitten av februari (gäller följande hösttermin) eller i mitten av september (gäller följande vårtermin)..
 4. Fyll i  en ytterligare ansökan i SoleMOVE, där du bifogar studieplanet och studieutdraget. Obs. Utbytesstuderande kan också få studie- och bostadsbidrag från hemlandet.
 5. Ansökning om Nordliks-stipendium

Kaivos- ja rikastustekniikka

Kaivannaisala (geotieteet/kaivos- ja rikastustekniikka): ota yhteyttä tiedekunnan kv-koordinaattoriin.

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuurin vaihto-opinnot

Vaihto-opiskeluun ulkomaisissa arkkitehtikouluissa on tarjolla useita eri vaihtoehtoja Erasmus- ja n.k. kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Vaihto-opiskelua suositellaan opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet vähintään kolme vuotta arkkitehtuuria. (Arkkitehtuurin yksiköllä ei ole voimassa olevia Nordplus-vaihtosopimuksia, pohjoismaiset arkkitehtikoulut ovat mukana Erasmus-ohjelmassa. )

Opiskelijavaihdossa ollaan yleensä joko yksi tai kaksi lukukautta. Vaihdossa suoritetut arkkitehtuurin opinnot hyväksiluetaan osaksi Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä suoritettavaa tutkintoa.

Ajankohtaista tietoa vaihto-opinnoista, hakuprosessista, kumppanikorkeakouluista ja apurahoista ym. löytyy yliopiston kv-palveluiden sivuilta.

Arkkitehdin tutkintoon kuuluvan harjoittelun voi myös suorittaa ulkomailla. Tutkinto-opiskelijoiden kansainväliseen työharjoitteluun voi hakea yliopistolta harjoitteluapurahaa.

Arkkitehtuurin yksikön erasmus+ vaihtopaikat 2020

Kauppatieteet KTK

Vaihdon ajoitus ja suoritettavat opinnot kandivaiheessa

Kandivaiheen vaihto-opinnoista pidettiin infosessio 15.10.2020. Kandivaiheen vaihtoinfosession materiaali löytyy täältä.

Kandivaiheen opiskelijoille suositeltava vaihtoaika on kolmannen vuoden syyslukukausi. Silloin kandivaiheen vaihdossa suoritetaan Global Perspectives-moduliin kuuluvat vapaavalintaiset 25 opintopistettä, joista 15 op on oltava kauppatieteellisiä opintoja. 10 op voi olla muita opintoja, esimerkiksi kieliä (ei harrastekursseja).

Kandivaiheen vaihdon siirtämistä seuraavalle keväälle ei suositella. Kandidaatiksi valmistuminen saattaa viivästyä, jos kursseja ei suoriteta normitetussa aikataulussa, ml. kandidaatin tutkielma.
Vaihdon voi siirtää keväälle, jos on opiskellut nopeutetulla aikataululla, on tullut hyväksytyksi maisteriohjelmaan ja kohde tarjoaa siihen liitettävia opintoja. Maisteritason kurssit eivät kuitenkaan aina ole mahdollisia kanditason opiskelijalle vaan edellyttävät kandidaatin tutkintoa. Tämä vaihtelee vaihtokohteittain.

Luethan tarkkaan allaolevat hakuohjeet.

Tarkat tiedot kandivaiheen vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksiluvusta löytyvät AHOT-Prosessi-sivulta.

Erasmus- ja NOREK-vaihdon hakuohje

 

Kemia

Kemian tutkinto-ohjelma:  Vaihto-opiskelu ja Erasmus+ harjoittelu

Vaihto-opiskelu ulkomailla on arvokas kokemus, joka avartaa opiskelijoiden näkemystä maailmasta ja vieraista kulttuureista. Se edistää kykyä ymmärtää monenlaisia ajattelutapoja, taitoja kommunikoida vierailla kielillä ja liikkua vapaasti uusissa ympäristöissä.  Ulkomailla opiskelu on olennainen osa akateemista ja ammatillista urakehitystä. Siksi myös Euroopan unioni edistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja opiskelijoiden liikkuvuutta vaihto-ohjelmiensa avulla.

Kemian tutkinto-ohjelman vaihtoasioista vastaa
FT Johanna Kärkkäinen, sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lisätietoja vaihto-opiskelusta ja Erasmus+ harjoittelusta

Kauppatieteet KTM

Maisterivaiheen vaihto

Maisterivaiheen vaihtoon haettaessa opiskelijalla tulee olla KTK-tutkintoon kuuluvat opinnot suoritettuna ja yleensä myös vaihtokohteen vaatima KTK-tutkinto ennen vaihtoon lähtöä.

Maisteritasolla vaihtoon lähdettäessä on tehtävä omaan oppiaineeseen kuuluvia maisteritason kursseja 25-30 opintopistettä, jotka lähtökohtaisesti voidaan hyväksilukea tutkintoon.

Kurssisuunnitelma/Learning Agreement on tehtävä omaopettajan, oppiaineen vastuuhenkilön (taloustiede Sanna Huikari, markkinointi Hanna Komulainen, laskentatoimi Hannele Kantola, rahoitus Petri Sahlström ja kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen Sakari Sipola) tai maisteriohjelmien vastuuhenkilön Mari Juntusen kanssa.

Katso tarkemmat tiedot vaihtoopintojen hyväksilukemisesta AHOT-prosessi-sivulta.

Erasmus- ja NOREK-vaihdon hakuprosessi

 

Molekyylilääketiede FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia LuK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molecular Medicine DD

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Protein Science FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede/ Kasvatuspsykologia, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia, PsK ja PsM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Learning, Education and Technology, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education, BA, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Education and Globalisation, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietojenkäsittelytiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietotekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.