Eurooppa

Oulun yliopistolla on yhteensä lähes 400 Erasmus+ -sopimusta ympäri Eurooppaa, vaihtomahdollisuuksia on siis paljon. Sopimukset ovat aina tiedekuntakohtaisia tai tiettyä opintoalaa ja/tai tutkinto-ohjelmaa koskevia.

Hakeminen Erasmus+-vaihtoon Eurooppaan

Seuraava haku Erasmus+ -vaihtoon Eurooppaan järjestetään 1.-29.2.2024 ja haussa ovat vaihtopaikat lukuvuoden 2024-25 vaihtoihin.

Katso täältä 31.1. järjestetyn Erasmus+ hakuinfon esitysdiat. Nähdäksesi materiaalit sinun tulee olla kirjautuneena yliopiston O365-palveluun.

Lisätietoja oman alasi haussa mukana olevista Erasmus+-vaihtokohteista voit lukea alta tai kysyä oman tiedekuntasi kv-koordinaattorilta.

Erasmus+ -vaihto Eurooppaan

Erasmus+ -vaihtoon järjestetään vuosittain kaksi hakuaikaa. Päähaku järjestetään keväisin 1.-28.2., jolloin haetaan vaihtoon seuraavan syyslukukauden tai lukuvuoden vaihtojaksoille. Toinen hakukierros järjestetään 15.-30.9. kevätlukukauden vaihtojaksoille ja haussa ovat mukana ne kohteet, joihin on jäänyt paikkoja vapaaksi helmikuussa järjestetystä hausta. Kaikki hakukohteet eivät siis välttämättä ole haettavissa syksyisin järjestettävällä toisella hakukierroksella.

Tutustu oman opintoalasi vaihtokohteisiin hyvissä ajoin ja ota selvää omalta kv-koordinaattoriltasi, milloin itseäsi kiinnostava vaihtokohde on haussa mukana. Tiedekuntien kv-koordinaattorit tiedottavat opiskelijoita avoimista hakukohteistaan. Ohjeita SoleMOVEn käyttämiseen ja sähköisen hakemuksen tekemiseen löydät SoleMOVE-ohjeesta.

Sinulle

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

TST:n Erasmus+ ja NORDTEK -vaihdot

Alla tietoa Erasmus+ ja Nordtek-vaihdoista ja ohjeita hakuprosessiin.Erasmus+ -vaihtoon voivat hakea kaikki tiedekuntamme opiskelijat. Nordtek -vaihto on insinööriopiskelijoille.

TST:n vaihtokoordinaattorin tehtäviä hoitaa Maiju Ainesmaa-Gabelle. Voit olla häneen yhteydessä kaikissa vaihtoon liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot: study.itee@oulu.fi, Puh. +358 50 567 8610

Erasmus +

Tieto- ja sähkötekniikan tidekunnan tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus+ -vaihtoon sellaisiin EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty koulutusalakohtainen Erasmus+ -vaihtosopimus. Vaihtoon valittu saa Erasmus+ -apurahan. Lisäksi on mahdollisuus hakea tiedekunnan vaihtostipendiä (500 eur), joka myönnetään vain kerran. TST:n vaihtokohteet löydät SoleMOVE:sta (Choose institution > Exchange destinations Abroad and feedback)

NORDTEK (ERASMUS NORDTEK)

NORDTEK on pohjoismaisten ja Baltian maiden yliopistojen teknillisten tiedekuntien ja teknillisten korkeakoulujen Nordplus-opiskelijavaihtoverkosto.

Oulun yliopistossa NORDTEK:iin kuuluvat Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan (tietotekniikka, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka) ja Teknillisen tiedekunnan tekniikan alat.

Em. alojen opiskelijat voivat suorittaa osan tutkinnostaan vaihdossa jossakin toisessa NORDTEK-verkostoon kuuluvassa yliopistossa. NORDTEK-vaihtokohteet löydät SoleMOVE:sta.

Vaihtoon hyväksytty voi hakea Nordplus-stipendiä, minkä lisäksi NORDTEK myöntää koko vaihtojaksolle yhden matka-avustuksen.

NORDTEK-vaihtoja koordinoi Marita Puikkonen: Study.Technology@oulu.fi

Hakuprosessi

Erasmus+ ja NORDTEK-vaihtoihin järjestetään vuosittain kaksi hakua. Päähaku järjestetään keväisin helmikuussa jolloin haetaan vaihtoon seuraavan syyslukukauden tai koko lukuvuoden vaihtojaksoille. Toinen hakukierros järjestetään syyskuussa kevätlukukauden vaihtojaksoille ja haussa ovat mukana ne kohteet, joihin on jäänyt paikkoja vapaaksi helmikuussa järjestetystä hausta. Kaikki hakukohteet eivät siis välttämättä ole haettavissa syksyisin järjestettävällä toisella hakukierroksella.

Vaihe 1: Kohteiden valinta

Tutustu Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan vaihtokohteisiin Solemovessa tai Moodle-ympäristössä (Guide for Outgoing Exchange students Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, kurssiavain Exchange23.) Suurin osa kohteista on tiedekuntatasoisia, mutta jotkin kohteet ovat kohdeyliopiston kurssitarjonnasta johtuen ohjelmakohtaisia.

Huomaathan, että kaikki kohteet eivät välttämättä ole auki jokaisella hakukierroksella. Tieto avoinna olevista kohteista varmistuu haun auettua.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä hakukohteista tai -prosessista, varaa aika ohjaukseen tiedekunnan kv-koordinaattorin kanssa. Tapaamisen voit varata lähettämällä pyynnön osoitteeseen study.itee@oulu.fi

Vaihe 2: Opintosuunnitelman laatiminen

Jokaisen vaihtoon hakevan opiskelijan on täytettävä alustava opintosuunnitelma, jonka perusteella opiskelijan vaihtohakemus voidaan käsitellä Oulun Yliopistossa.

Kohdeyliopiston kurssivalikoimat löydät kunkin yliopiston omilta nettisivuilta.

Suunnitelmaan täytyy merkitä mitä kursseja haluat vaihdossa suorittaa, sekä miten ne sisällytetään tutkintoosi. (korvaavuus vs valinnaiset opinnot) Tarkemmat ohjeet täyttämisestä löydät opintosuunnitelmalomakkeesta.

Valmis suunnitelma lähetetään oman tutkinto-ohjelmavastaavan tarkistettavaksi ja allekirjoitettavaksi. Opintosuunnitelma täytyy lähettää tarkistettavaksi viimeistään viikkoa ennen haun päättymistä.

Opintosuunnitelmaa, joka ei ole tutkinto-ohjelman vastaavan (TOV) allekirjoittama, ei voida hyväksyä osaksi vaihtohakemusta. Ilman opintosuunnitelmaa olevia hakemuksia ei voida käsitellä Solemovessa.

Opintosuunnitelman voit ladata tästä: Opintosuunnitelma vaihto-opintoihin TSTK

Vaihe 3. SoleMOVE -haku
 • Sähköinen hakemus tehdään SoleMOVE:ssa. Hakemukselle laitetaan 1-3 kohdetta preferenssijärjestyksessä. Samalla hakemuksella voi hakea sekä Erasmus+ että NORDTEK-kohteisiin.
 • Hakemukseen liitetään englanninkielinen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu opintosuoritusote, jossa näkyy painotettu keskiarvo. Opiskelija saa ladattua opintosuoritusotteen Pepin Atomipalvelusta.
 • Hakemukseen liitetään tutkinto-ohjelmavastaavan allekirjoittama opintosuunnitelma

Hakukriteerit

 • Opiskelijalla tulee olla suoritettuna ensimmäisen kandiopintovuoden opinnot vaihtoon lähdettäessä.
 • Opiskelijalta vaaditaan myös riittävää kielitaitoa: vähintään B2-taso englanninkielessä ja vähintään B1-taso muissa kielissä. Kohdekohtaisia eroja muiden kielten osalta saattaa esiintyä, joten tarkasta tieto kohdeyliopiston sivuilta.
 • Vaihdon ajankohdaksi suositellaan kolmatta opiskeluvuotta eli viimeistä vuotta kandiopinnoissa.
Vaihe 4.: Kohdeyliopistoon hakeminen

Vaihtoon 1. vaiheessa hyväksytty opiskelija vahvistaa (confirm) tai hylkää (cancel) ehdotetun vaihtokohteen SoleMOVE:ssa hakemuksellaan.

Tämän jälkeen vaihtokoordinaattorisi nimeää (nominoi) opiskelijan vaihtoyliopistoon viralliseksi hakijaksi. Kohdeyliopisto lähettää nominoiduille hakijoille viralliset hakuohjeet.

Opiskelijan vastuulla on tarkistaa ja hankkia hakemiseen vaadittavat liitteet (esim. mahdollinen kielitaitotodistus) ja tehdä hakemus vaadittuun hakuaikaan mennessä. Vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen valinnan vaihdon hyväksymisestä.

Vaihtokohteiden hakuajat, -tavat ja -ohjeet liitevaatimuksineen vaihtelevat, joten ohjeisiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen hakemista. Kohteiden hakuohjeet löytyvät vaihtokohteiden omilta verkkosivuilta. Suurin osa hakemuksista tehdään sähköisesti. Useimmat korkeakoulut vaativat kielitodistuksen, jonka hankkimisesta voit lukea lisätieto Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta.

Teknillinen tiedekunta

Teknillisen tiedekunnan ERASMUS+ ja NORDTEK-vaihdot

Alla ohjeita ja tietoa Erasmus+ ja Nordtek -ohjelmien vaihto-opiskelukohteista sekä näihin vaihtoihin hakemisesta Teknillisen tiedekunnan (TTK) opiskelijoille eli arkkitehtuurin, konetekniikan, prosessitekniikan, ympäristötekniikan, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan, tuotantotalouden, kaivos- ja rikastustekniikan, sekä geotieteiden tai kemian opiskelijoille.

Erasmus+

Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus+ -vaihtoon sellaisiin eurooppalaisiin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty koulutusalakohtainen Erasmus+ -vaihtosopimus. Vaihtokohteissa tarjolla olevat opinnot ovat siis ko. sopimuksenmukaisen koulutusalan opintoja, lähtökohtaisesti ko. koulutusalan opiskelijoille.

TTK:n vaihtokohteet löydät hakujärjestelmä SoleMOVEsta (hae kohteet tiedekunnan ja/tai oman ohjelman nimellä sekä hakuperiodin mukaan).

TTK:n vaihtokoordinaattorit

Nordtek (Erasmus-Nordtek)

NORDTEK on pohjoismaisten ja Baltian maiden yliopistojen teknillisten tiedekuntien ja teknillisten korkeakoulujen Nordplus-opiskelijavaihtoverkosto.

Oulun yliopistossa NORDTEK:iin kuuluvat Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan ja Teknillisen tiedekunnan tekniikan alat eli alat, joista valmistutaan tekniikan kandidaateiksi tai diplomi-insinööreiksi:

 • TST: sähkötekniikka, lääketieteen tekniikka, bisnesanalytiikka (DI), tietotekniikka, tietoliikennetekniikka
 • TTK: tuotantotalous, kaivos- ja rikastustekniikka, konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, prosessitekniikka ja ympäristötekniikka

Huom! Arkkitehtuurilla ei ole Nordtek / Nordplus sopimuksia. Pohjoismaisiin arkkitehtikouluihin haetaan Erasmus-vaihdon kautta.

Tekniikan alojen opiskelijat voivat suorittaa osan tutkinnostaan vaihdossa jossakin toisessa NORDTEK-verkostoon kuuluvassa tekniikan alan yliopistossa. NORDTEK-vaihtokohteet löydät SoleMOVE:sta (hae kohteet tiedekunnan nimellä sekä hakuperiodin mukaan).

Erasmus- ja Nordtek -vaihtojen hakuprosessi

Erasmus+ ja NORDTEK-vaihtohin järjestetään vuosittain kaksi hakuaikaa. Päähaku järjestetään keväisin helmikuussa, jolloin haetaan vaihtoon hakukohteiden seuraavan lukuvuoden syyslukukaudeksi tai kevätlukukaudeksi.

Toinen, täydentävä hakukierros järjestetään kuluvan lukuvuoden syyskuussa vaihtoihin hakukohteiden kuluvan lukuvuoden kevätlukukaudeksi. Syksyn haussa ovat mukana vain ne kohteet, joihin on jäänyt paikkoja vapaaksi helmikuussa järjestetyssä haussa. Kaikki hakukohteet eivät siis välttämättä ole haettavissa syksyisin järjestettävällä toisella hakukierroksella.

Vaihe 1 SoleMOVE-haku "Hae hakijaksi"

Yliopiston ohjeita vaihtoihin hakemisesta jne. löytyy täältä. Sähköinen hakemus vaihto-opintoihin tehdään SoleMOVEssa:

Ohjeita SoleMOVEn käyttämiseen ja sähköisen hakemuksen tekemiseen löydät SoleMOVE-ohjeesta.

 • Hakemukselle laitetaan 1-3 kohdetta preferenssijärjestyksessä. Samalla hakemuksella haetaan sekä Erasmus+ että NORDTEK-kohteisiin. Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • Hakemuksella pyydetään 1) oppijanumeroa (student id, oppijan id) ja 2) opiskeluoikeusnumeroa (study right number) sekä 3) virallista Oulun yliopiston opiskelijan sähköpostiosoitetta. Nämä löydät Pepistä rekisteritiedoistasi.
  • Opiskeluoikeusnro: Kirjoita sinne joko se kandidaatti- tai maisteritutkintosi (LuK, TkK / FM, DI, arkkitehti) opiskeluoikeusnumero, jonka aikana olisit vaihdossa ja johon tutkintoon vaihdossa suorittamasi opinnot sisällytettäisiin.
 • Hakemukseen liitetään Pepin Atomi-palvelusta itse ladattava englanninkielinen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu opintosuoritusote, jossa näkyy opintojen arvosanojen painotettu keskiarvo.
 • Hakemukseen liitetään vapaamuotoinen 25-30 op / lukukausi alustava opintosuunnitelma jokaiseen hakukohteeseen:
  • Vaihtokohteiden tarjoamat opinnot löytyvät vaihtokohteiden omilta verkkosivuilta
   (etsi: "Erasmus studies", "incoming exchange studies", "international students", tms.)
  • Täytä alustavaan opintosuunnitelmaasi lomakkeelle omat tiedot, kunkin (1-3) kohdeyliopiston nimi sekä opinnot, joita haluaisit kohteesta ottaa.
  • Vaihdossa tulee suorittaa 25-30 op vaihtokohteen tarjoamia opintoja.
  • Vaihdossa suoritettavien opintojen tulee olla sellaisia, että ne on mahdollista sisällyttää suoraan sellaisinaan Pepin hyväksilukuprosessin kautta oman Oulun yliopiston tutkinnon maksimilaajuuteen (kandi 180 op tai maisteri 120 op), tutkintovaatimusten sallimaan osaan (esim. täydentävään moduuliin, tms.).
  • Hyväksytä suunnitelmasi (sähköinen allekirjoitus) omalla ohjaajallasi (omaopettajallasi, oman tutkinto-ohjelmasi tutkinto-ohjelmavastaavalla tai koulutussuunnittelijalla). Hyväksyntä vahvistaa opintojen sopivan Oulun tutkintoosi.

Hakukriteerit

 • Oulun yliopiston sääntöjen mukaan opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään 60 opintopistettä (ensimmäisen kandiopintovuoden verran opintoja) vaihtoon lähdettäessä.
 • Opiskelijalta vaaditaan myös riittävää kielitaitoa: Vähintään B2-taso englannin kielessä ja/tai vähintään B1-taso muissa kielissä riippuen kohteen opetuskielestä ja kielivaatimuksista.

Vaihe 2 Kohdeyliopistoon hakeminen

Vaiheen 1 määräajan päätyttyä hakijat sijoitetaan hakijoiksi kohteisiin.

Kuhunkin kohteeseen on yleensä paikkoja 1-2 hakijalle yhdeksi kohteen lukukaudeksi. Kilpailutilanteessa sijoittelussa käytetään hakijoiden kesken valintakriteereinä mm. hakijoiden ja kohteiden alavastaavuutta, hakijoiden nykyisten opintojen etenemistä ja opintojen vaihetta (vaihto ajoittuu sopivaan vaiheeseen opintoja eli ei liian aikaiseen eikä liian myöhäiseen vaiheeseen) sekä opintomenestystä keskiarvon mukaan arvioituna. Lisäksi otetaan huomioon onko hakija ollut jo aikaisemmin vaihdossa tai onko jo tullut valituksi jonnekin vaihtoon.

Vaihtoon 1. vaiheessa hyväksytty (sijoitettu) opiskelija vahvistaa - confirm (tai hylkää - cancel) hänelle valitun vaihtokohteen SoleMOVE:ssa hakemuksellaan.

Tämän jälkeen, vaihtokohteen hakuajan lähestyessä, vaihtokoordinaattori nimeää (nominoi) opiskelijan vaihtoyliopistoon viralliseksi hakijaksi ja tarvittaessa neuvoo opiskelijaa hakemuksen tekemisestä kohteeseen.

Opiskelijan vastuulla on tarkistaa ja hankkia hakemiseen vaadittavat liitteet (esim. mahdollinen kielitaitotodistus) ja tehdä hakemus vaadittuun kohteen hakuaikaan mennessä. Vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen valinnan. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Vaihtokohteiden hakuajat, -tavat ja -ohjeet liitevaatimuksineen vaihtelevat, ohjeisiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen hakemista. Kohteiden hakuohjeet löytyvät vaihtokohteiden omilta verkkosivuilta (etsi: "Erasmus studies", "incoming exchange studies", "international students", tms.)

Suurin osa hakemuksista tehdään nykyään sähköisesti. Useimmat korkeakoulut vaativat kielitodistuksen, esim. CEFR-kielitodistuksen. Todistuksia voi tilata Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksesta.

****
Kohteen vaihtoon hyväksymä opiskelija voi hakea apurahaa vaihdolleen, ks. Raha-asiat. Apurahan maksamisen ehtona on että opiskelija suorittaa vaihdossa riittävästi opintoja.

Lääketieteellinen tiedekunta

Kysy lisätietoja oman tutkinto-ohjelmasi kv-koordinaattorilta.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Yhteystiedot: Luonnontieteellisen tiedekunnan kv-koordinaattori on Maria Juntunen. Saavutat hänet osoitteesta study.science(at)oulu.fi

Luonnontieteellisen tiedekunnan vaihto-opiskelun infotilaisuus pidettiin 1.2.2024. Tilaisuuden esityksen näet tästä

Erasmus hakuprosessi

Erasmus+ -vaihtoihin järjestetään vuosittain kaksi hakua. Päähaku järjestetään keväisin 1.-29.2., jolloin haetaan vaihtoon seuraavan lukuvuoden syyslukukauden, kevätlukukauden tai koko lukuvuoden vaihtojaksoille. Toinen hakukierros järjestetään 15.-30.9. kevätlukukauden vaihtojaksoille ja haussa ovat mukana ne kohteet, joihin on jäänyt paikkoja vapaaksi helmikuussa järjestetystä hausta. Kaikki hakukohteet eivät siis välttämättä ole haettavissa syksyisin järjestettävällä toisella hakukierroksella.

Vaihe 1: SoleMOVE-haku
 • Haussa olevat hakukohteet löydät SoleMOVEsta. Voit hakea oman alasi vaihtokohteisiin. Voit tiedustella oman alasi vaihtokohteita myös kv-koordinaattorilta (study.science(at)oulu.fi).
 • Sähköinen hakemus tehdään SoleMOVEssa.
 • Voit laittaa hakemukselle 1-3 kohdetta.
 • Hakemukseen liitetään vaihto-opintosuunnitelma eli Learning agreement ensimmäiseen hakukohteeseen. Kursseja valitaan noin 30 op/lukukausi. Suunnitelman pohjana voit käyttää valmista suunnitelmapohjaa.
 • HUOM! Opiskelijan tulee itse etsiä kohdeyliopiston tarjonnasta suoritettavat kurssit. Muista hyväksyttää opintosuunnitelma oman alan koulutussuunnittelijallasi ja pyytää allekirjoitus ennen sen lisäämistä SoleMOVEn hakemukselle.
 • Hakemukseen liitetään englanninkielinen opintosuoritusote. Saat virallisen englanninkielisen opintosuoritusotteen keskiarvolla Pepin Atomi-palvelusta.
 • Huomaathan, että myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakukriteerit

 • Opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään 60 opintopistettä vaihtoon lähtiesssä. Huomaathan, että hakuvaiheessa opintoja voi olla vähemmän.
 • Opiskelijalta vaaditaan riittävää kielitaitoa: vähintään B2-taso englanninkielessä ja mahdollinen B1-taso muissa kielissä.
Vaihe 2: Kohdeyliopistoon hakeminen
 • Vaihtoon hyväksytty opiskelija vahvistaa (confirm) tai hylkää (cancel) ehdotetun vaihtokohteen SoleMOVEssa.
 • Vaihtokoordinaattori nimeää (nominoi) vaihtoon hyväksytyn vaihtokohteeseen
 • Vaihtokoordinaattori voi auttaa opiskelijaa vaihtokohteeseen hakemisessa
 • Opiskelijan vastuulla on hakea vaihtokohteeseen ajoissa sekä hankkia vaihtokohteeseen tarvittavat liitteet (esimerkiksi mahdollinen kielitaitotodistus).
  • Vaihtokohteiden hakuajat ja -ohjeet liitevaatimuksineen vaihtelevat ja ohjeisiin tulee tutustua hyvissä ajoin ennen hakemista.
  • Kohteiden hakuohjeet löydät vaihtokohteiden verkkosivuilta.
  • Useimmat korkeakoulut vaativat muun muassa CEFR-kielitodistuksen. Kielitodistuksia voi tilata Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksesta.
 • Huomaathan, että vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen päätöksen siitä, hyväksytäänkö opiskelija vaihtoon.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

 • KPTK:n Euroopan vaihtopaikat löytyvät täältä (päivitetty 24.1.2024)
  • Tiedostosta löytyy linkki yliopistoihin, vuosittaisten vaihtopaikkojen määrä ja vinkkejä kohteiden kursseista/opintokokonaisuuksista.
  • Listausta päivitetään muutosten osalta tarvittaessa - tarkista SoleMoven hausta aina mitkä kohteet ovat avoinna haussa! • Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan vaihtoasioiden koulutussuunnittelija on Karri Hurskainen - yhteystiedot.


Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Kaikilla biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opiskelijavaihtoon ja suorittaa osa tutkintoon tulevista opinnoista ulkomaisessa korkeakoulussa. Erasmus-vaihtoon liittyvät asiat hoidetaan omassa tiedekunnassa ja muut vaihto-kohteet (kaukokohteet, ISEP, FIRST ja north2north-ohjelma) keskitetysti kansainvälisissä palveluissa.

Opiskelija voi hakeutua vaihtoon toisena opiskeluvuonna tai myöhemmin. Suositeltavin aika LuK-tutkintovaiheessa on kolmannen vuoden kevät. FM-tutkintovaiheessa suositeltavin aika on ensimmäisen vuoden syksy tai toinen vuosi. Opiskelija laatii vaihtoa varten opintosuunnitelman, jossa sovitaan etukäteen kuinka suoritettavat opinnot sisällytetään omaan tutkintoon. Ennen kuin haet vaihtoon, on tärkeää käydä keskustelemassa opintojesi edistymisestä ja opintosuunnitelmasta tiedekunnan kv-yhdyshenkilön Jari Heikkisen kanssa.

Hakuprosessin vaiheet:

Vaihe 1: Haku Solemove-järjestelmässä

 • Ota yhteys kv-koordinaattoriin (Jari Heikkinen)
 • Valitse maa, yliopiston ja vaihdon ajankohdan valinta tarjolla olevista vaihtokohteista
 • Sovi tapaaminen kv-koordinaattorin kanssa
 • Tee alustava opintosuunnitelma; valitse kursseja noin 30 op/lukukausi
 • Täytä sähköinen SoleMOVE-hakemus ja lähetä se käsittelyyn

Vaihe 2: Kohdeyliopistoon hakeminen

 • Jos hakemuksesi hyväksytään Solemovessa ja vahvistat vaihdon, koordinaattori lähettää tietosi (nominoi sinut) kohdeyliopistoon
 • Saatuasi kohdeyliopiston sinulle lähettämän hyväksymisviestin ja ohjeet rekisteröitymiseen toimi ripeästi.
 • Ennen vaihtoon lähtöä tee tulevaa opiskelukieltä koskeva OLS-kielitesti, johon saat linkin Solemovesta.

Erasmus application period for student exchange is open 1.-29.2.2024. If You are interested to apply for autumn term 2024 or spring term 2025 please contact Jari Heikkinen or fill the application in SOLEMOVE:

Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine has an Erasmus agreement with the following European universities and study exhange places available for study year 2024/25.

University College Cork, Cork, IRELAND, 2 students total 20 months (BSc)

 • Courses: chose module either Microbiology, Biochemistry and Cell Biology, Genetics or Biotechnology

University of Kent, Canterbury, UNITED KINGDOM, 4 students total 20 months (BSc)

 • Erasmus and exchanges
 • Courses
 • In spite of BREXIT student exchange to Kent during study year 2024-25 will work normally as ERASMUS exchange.

Katholieke Universiteit Leuven, BELGIUM, 2 students total 12 months (BSc, MSc)

Ruhr University Bochum, GERMANY, 2 students total 10 months (BSc, MSc)

University of Würzburg, GERMANY, 4 students, total 40 months (BSc, MSc, Doctoral)

Universität Leipzig, GERMANY, 2 students, each 6 months (MSc)

Universität Wien, AUSTRIA, 2 students, total 12 months (BSc, MSc),

 • BSc courses in English: some
 • MSc courses in English: many
 • list of programmes & courses in Course Directory/ Directorate of studies 30 biology and 31 Molecular Biology.

Charles University, Praha, CZECH REPUBLIC 2 students total 10 months (BSc, MSc)

Université Grenoble Alpes, Grenoble, FRANCE 2 students total 10 months (BSc, MSc)

 • BSc courses in English: BSc in Biochemistry 70% of courses in English
 • MSc courses in English: All (Biology-Biochemistry-Chemistry)

Koç University, Istanbul, TURKEY, 2 students each 5 months (BSc, MSc)

Humanistinen tiedekunta

Humanistisen tiedekunnan Erasmus-vaihto

Humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus-vaihtoon EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty Erasmus-vaihtosopimus.

Jokainen opiskelija voi hakea vain oman oppiaineen tai sivuaineen Erasmus-vaihtopaikkoja. Kaikille avoimia ovat humanistisen tiedekunnan yhteiset vaihtokohteet. Muiden tiedekuntien opiskelijat eivät voi hakea humanistisen tiedekunnan Erasmus-kohteisiin. Vaihtoon voi hakea yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi, jos vaihtokohteeseen on tarpeeksi paikkoja.

Ruotsin kielen opiskelijoille on tarjolla Nordliks-vaihtopaikkoja Pohjoismaissa. Katso tarkemmat ohjeet Nordliks-vaihdosta alasvetovalikon kohdasta "Ruotsin kieli".

Humanistisen tiedekunnan kv-koordinaattori

Humanistisen tiedekunnan Erasmus- ja Nordliks-vaihtoja koordinoi Johanna Isoviita, sähköposti: study.humanities(at)oulu.fi, puhelin: 0294487414.

Erasmus-haku lukukaudelle 2024-25

Seuraavan kerran Erasmus- ja Nordliks-vaihtoon voi hakea helmikuussa 2024, jolloin haetaan vaihtopaikkoja syys- tai kevätlukukaudelle 2024-25. Hakemus tehdään SoleMOVE-järjestelmään. Hakemuksessa on käytettävä @student.oulu.fi -osoitetta.

Alla olevaan listaan on päivitetty helmikuussa 2024 haettavana olevat kohteet. Hakuinfo järjestetään pe 2.2.2024, ja siihen on lähetetty kutsu sähköpostitse humanistisen tiedekunnan opiskelijoille.

Lista HuTK:n Erasmus-hakukohteista syksylle 2024 ja keväälle 2025

Perjantaina 2.2.2024 järjestetyn infon materiaalit

Huomaathan, että voit hakea ainoastaan humanistisen tiedekunnan yhteisiin kohteisiin ja oman pää- tai sivuaineen kohteisiin.

Vaihdossa suoritettavat opinnot

Vaihdossa voi suorittaa joko oman oppiaineen opintojaksoja tai jonkin tutkintoon hyväksyttävän sivuaineen. Alustava opintosuunnitelma pitää hyväksyttää omaopettajalla ja liittää SoleMOVE-hakemukseen.

Hakemuksen liitteet

 • Hakemuksen liitteeksi ladataan Pepistä ATOMI-välilehdeltä opintosuoritusote, jossa näkyy keskiarvo. Lue ohje opintosuoritusotteen lataamiseen.
 • Toiseksi liitteeksi lisätään jokaiseen kohteeseen tehty alustava opintosuunnitelma, johon kuuluu vähintään 25 opintopisteen laajuudelta opintoja. Opintosuunnitelmat kuhunkin kohteeseen tehdään yhteen vapaamuotoiseen word/pdf-tiedostoon, ja omaopettaja hyväksyy suunnitelman allekirjoittamalla tiedoston joko käsin tai sähköisesti. Hyväksytty opintosuunnitelma ladataan hakemuksen Preliminary Erasmus+ Learning Agreement -kohtaan. Varsinainen Erasmus Learning Agreement täytetään vasta, kun valinnat on tehty ja lopullinen hakukohde on tiedossa.

Valinnat

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnat hakuajan päätyttyä. Sen jälkeen valitut opiskelijat ohjataan tekemään hakemus vaihtokohteeseen.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Erasmus-ja NOREK-vaihto

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus-vaihtoon EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty Erasmus-vaihtosopimus. Muiden tiedekuntien opiskelijat eivät voi hakea kauppakorkeakoulun Erasmus-paikkoja.

Kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakea myös pohjoismaisen NOREK-verkoston vaihtopaikkoja, jotka ovat auki samaan aikaan kuin Erasmus-vaihtopaikat.

Vaihdon ajoitus ja suoritettavat opinnot kandivaiheessa

Kandivaiheen opiskelijoille suositeltava vaihtoaika on kolmannen vuoden syyslukukausi. Silloin kandivaiheen vaihdossa suoritetaan Global Perspectives-moduliin kuuluvat vapaavalintaiset 25 opintopistettä, joista 15 op on oltava kauppatieteellisiä opintoja. 10 op voi olla muita opintoja, esimerkiksi kieliä (ei harrastekursseja).

Kandivaiheen vaihdon siirtämistä seuraavalle keväälle ei suositella. Kandidaatiksi valmistuminen saattaa viivästyä, jos kursseja ei suoriteta normitetussa aikataulussa, ml. kandidaatin tutkielma.
Vaihdon voi siirtää keväälle, jos on opiskellut nopeutetulla aikataululla, ja kohteessa on tarjolla sopivia kursseja jotka voidaan sisällyttää tutkintoon.

Kandivaiheen vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksiluku tehdään Peppi-järjestelmässä Osaamisen tunnustamisen kautta. Hyväksilukeminen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Maisterivaiheen vaihto

Maisterivaiheen vaihtoon haettaessa opiskelijalla tulee olla KTK-tutkintoon kuuluvat opinnot suoritettuna ja yleensä myös vaihtokohteen vaatima KTK-tutkinto ennen vaihtoon lähtöä.

Maisteritasolla vaihtoon lähdettäessä on tehtävä omaan oppiaineeseen kuuluvia maisteritason kursseja 25-30 opintopistettä, jotka lähtökohtaisesti voidaan hyväksilukea tutkintoon.

Kurssisuunnitelma/Learning Agreement on tehtävä omaopettajan, oppiaineen vastuuhenkilön (taloustiede Sanna Huikari, markkinointi Hanna Komulainen, laskentatoimi Alexandra Middleton, rahoitus Petri Sahlström ja kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen Sakari Sipola) tai maisteriohjelmien vastuuhenkilön Mari Juntusen kanssa.

Vaihto-opintojen hyväksilukeminen tehdään Peppi-järjestelmässä Osaamisen tunnustamisen avulla. Hyväksilukeminen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Kauppakorkeakoulun vaihtokoordinaattori

Kauppakorkeakoulun Erasmus- ja NOREK-vaihtoja koordinoi koulutussuunnittelija Elisa Mejias, sähköposti: study.business(at)oulu.fi, puhelin: 0294 485867.

Jos olet kiinnostunut Euroopan ulkopuolisista vaihdoista, otathan yhteyttä: international.office(at)oulu.fi

Erasmus- ja NOREK-vaihtohaku syksylle 2024 ja keväälle 2025

Seuraava Erasmus- ja NOREK-haku on 1.-29. helmikuuta 2024 ja koskee vaihtopaikkoja syyslukukaudelle 2024 ja kevätlukukaudelle 2025. Hakemus tehdään SoleMOVEssa 29.02.2024 klo 24.00 mennessä. Hakemuksessa on käytettävä Oulun yliopiston @student.oulu.fi -osoitetta.

7.2.2024 infosession esitys (ppt)

Kauppakorkeakoulun Erasmus-vaihtopaikat syksylle 2024 ja keväälle 2025 (excel)

HUOM! Erasmus-sopimukset on jouduttu uusimaan EU-komission sähköiseen järjestelmään, Osa jatkosopimuksista on tekemättä ja niiden kohdalla on ylläolevassa listassa maininta. Jos sopimustilanne selviää hakuun mennessä, vaihtokohde löytyy siinä tapauksessa SoleMOVEsta .

Kauppakorkeakoulun NOREK-vaihtopaikat

Allaolevassa listassa ovat pohjoismaiset Erasmus-vaihtokohteet. Niihin kohteisiin joiden kohdalla lukee ERASMUS, opiskelijaa koskevat Erasmus-ohjelman säännöt ja opiskelijoille maksetaan Erasmus-apuraha.

Lisäksi listassa on kaksi norjalaista kohdetta, jotka ottavat opiskelijoita vain NOREK-sopimuksella. NOREK-vaihdon apurahan summa on 200 e/kk + matka-apuraha 330 e.

HUOM! Tukholmassa oleva Stockholm School of Economics (Handelshögskolan i Stockholm) ja Kööpenhaminan Copenhagen Business School eivät ole listassa sen takia, että ne eivät ota vaihto-opiskelijoita meiltä kummallakaan sopimuksella.

RUOTSI Stockholm Business School (University of Stockholm)ERASMUS
Umeå University ERASMUS
Linköping university ERASMUS
University of Gothenburg ERASMUS
TANSKA Syddansk Universitet ERASMUS
Ålborg University ERASMUS
NORJA NHH Bergen NOREK
University of Bergen ERASMUS
NTNU (Norwegian University of Science and Technology) ERASMUS
BI Norwegian School of Business NOREK
ISLANTI Reykjavik University ERASMUS
University of Iceland ERASMUS
Hakuprosessi
Vaihe 1 : SoleMOVE-hakemus
 • Haun ensimmäisesssä vaiheessa tehdään hakemus SoleMOVEen. Hakemukseen laitetaan kolme vaihtokohdetta haluituimmuusjärjestyksessä.
 • Liitteeksi laitetaan alustava vapaamuotoinen opintosuunnitelma jokaiseen kohteeseen. Opintosuunnitelmassa on oltava vähintään 25 opintopistettä.
 • Toiseksi liitteeksi laitetaan opintorekisteriote jossa näkyy kaikkien aineiden keskiarvo. Opintorekisteriotteen saa Pepistä ATOMI-välilehdeltä
 • Jos opiskelija täyttää hakukriteerit, haun päätyttyä opiskelijalle osoitetaan yksi vaihtopaikka niistä kohteista jotka opiskelija on listannut hakemukseen.

Hakukriteerit

 • Opiskelijan keskiarvo vähintään 3.0 (Hyvä)
 • Opintojen hyvä eteneminen
 • Englannin kielen taito vähintään B2 CEFR-asteikolla
Vaihe 2: Haku vaihtokohteeseen
 • Kun opiskelija on saanut hyväksynnän SoleMOVEssa hänen pitää vahvistaa se mahdollisimman pian.
 • Vahvistuksen jälkeen kauppakorkeakoulun kv.koordinaattori nominoi opiskelijan kohteeseen ja lähettää opiskelijalle hakuohjeet.
 • Haku kohteeseen tehdään edellisen lukukauden aikana kohteen ilmoittamaan hakuaikaan mennessä.
 • Opiskelijan on hankittava kohteen vaatimat liitteet, mm. kielitodistus Oulun yliopiston kielipalveluista. Ks Language and Communication services.

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuurin vaihto-opinnot

Vaihto-opiskeluun ulkomaisissa arkkitehtikouluissa on tarjolla useita eri vaihtoehtoja Erasmus- ja n.k. kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Vaihto-opiskelua suositellaan opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet vähintään kolme vuotta arkkitehtuuria. (Arkkitehtuurin yksiköllä ei ole voimassa olevia Nordplus-vaihtosopimuksia, pohjoismaiset arkkitehtikoulut ovat mukana Erasmus-ohjelmassa. )

Opiskelijavaihdossa ollaan yleensä joko yksi tai kaksi lukukautta. Vaihdossa suoritetut arkkitehtuurin opinnot hyväksiluetaan osaksi Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä suoritettavaa tutkintoa.

Ajankohtaista tietoa vaihto-opinnoista, hakuprosessista, kumppanikorkeakouluista ja apurahoista ym. löytyy yliopiston kv-palveluiden sivuilta.

Arkkitehdin tutkintoon kuuluvan harjoittelun voi myös suorittaa ulkomailla. Tutkinto-opiskelijoiden kansainväliseen työharjoitteluun voi hakea yliopistolta harjoitteluapurahaa.

Arkkitehtuurin yksikön erasmus+ vaihtopaikat 2020

Kaivos- ja rikastustekniikka

Kaivannaisala (geotieteet/kaivos- ja rikastustekniikka): ota yhteyttä tiedekunnan kv-koordinaattoriin.

Terveystieteet

Ajantasaiset tiedot Terveystieteiden vaihtokohteista saat kv-koordinaattorilta.

Ruotsin kieli

Ruotsin kielen Erasmus/Nordliks-vaihto

Erasmus/Nordliksnätverk är ett utbytesavtal mellan institutioner för nordiska språk och nordisk litteratur. Det finns över 20 nordiska universitet att välja mellan. Du kan få Nordliks-utbytesplats efter att du har avlagt minst grundstudierna i svenska språket. Från och med höstterminen 2020 Nordliksutbytesstudenterna kan få Erasmus-bidrag, som är 470 euro/månad.

Ruotsin kielen opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Nordliks-verkoston vaihtokohteisiin Pohjoismaihin. Haku on auki aina samanaikaisesti Erasmus-haun kanssa kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa.

Lue allaolevat ohjeet ja tee hakemus SoleMOVEen.

Erasmus/Nordliks-vaihtokohteet

Seuraavassa listassa ovat kaikki Nordliks-ohjelmaan osallistuvat korkeakoulut ja niiden kieli- ja viestintätieteiden laitokset:

Partneriyliopistot:

 • Aalborg University
 • University of Southern Denmark
 • Vilnius University
 • University of Bergen
 • University of Oslo
 • UiT The Arctic University of Norway
 • NTNU-Norwegian University of Science and Technology
 • University of Agder
 • University of Gothenburg
 • Högskolan Dalarna
 • Stockholm University
 • Uppsala University
 • Linnaeus University
 • University of Iceland

Så här går det till:

 1. Välj det önskade universitetet, bekanta dig med kursutbudet där och visa ditt preliminära studieplan till lektor Kirsi Lepistö.
 2. Kontakta Nordliks-kontaktpersonen vid humanistiska fakulteten (Johanna Isoviita, study.humanities@oulu.fi).
 3. Fyll i ansökan i SoleMOVE, där du bifogar studieplanet och studieutdraget. Obs. Utbytesstuderande kan också få studie- och bostadsbidrag från hemlandet.
 4. Efter att ha blivit vald, fyll i ansökning till utbytesinstitutionen efter instruktioner från fakultetens Nordliks-kontaktperson.

*Kööpenhaminan, Roskilden ja Färsaarten yliopistoihin lähteville maksetaan Nordliks-apuraha. Samoin kaikille alle 3 kk:n vaihdoille maksetaan Nordliks-apuraha, joka on 200 e/kk + matka-apuraha.
Jos olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta, ota yhteyttä Johanna Isoviitaan.

Kemia

Kemian tutkinto-ohjelma: Vaihto-opiskelu ja Erasmus+ harjoittelu

Vaihto-opiskelu ulkomailla on arvokas kokemus, joka avartaa opiskelijoiden näkemystä maailmasta ja vieraista kulttuureista. Se edistää kykyä ymmärtää monenlaisia ajattelutapoja, taitoja kommunikoida vierailla kielillä ja liikkua vapaasti uusissa ympäristöissä. Ulkomailla opiskelu on olennainen osa akateemista ja ammatillista urakehitystä. Siksi myös Euroopan unioni edistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja opiskelijoiden liikkuvuutta vaihto-ohjelmiensa avulla.

Kemian tutkinto-ohjelman vaihtoasioista vastaa
FT Johanna Kärkkäinen, sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lisätietoja vaihto-opiskelusta ja Erasmus+ harjoittelusta

Geotieteet

Kaivannaisala (geotieteet/kaivos- ja rikastustekniikka): ota yhteyttä tiedekunnan kv-koordinaattoriin.

Lääketieteen tekniikka TtM

Below we have listed possible exchange destinations for students of the Master´s Programme in Biomedical Engineering (FMed). For further information kindly contact exchange coordinator of the programme Heta Helakari (heta.helakari(at)oulu.fi). You can schedule a meeting time with her via email.

Destinations in Europe (Erasmus):

Univesidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal (Biomedical Engineering)

 • places: 2 master students (6mo/person)

Praha University of Technology, Czech republic (Faculty of Biomedical Engineering)

 • places: 1 bachelor, 1 master, and 1 doctoral student

Franche-Comte University, Besancon, France (Biomedical Engineering)

 • places: 2 master students (6mo/person)

Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia (Health Care Technology, School of Science)

 • places: 2 bachelor- and/or master students (5mo/person)

Englannin kieli

Huom! Iso-Britannian Erasmus-vaihtokohteet ovat edelleen voimassa.

Lisätietoa Iso-Britannian kohteista:

Kentin yliopiston kursseista vain yksi voi olla kirjallisuuskurssi, loput on oltava lingvistiikkaa.

Logopedia

Mikäli logopedian samoihin vaihtokohteisiin tulee useita hakemuksia, hakijoilta voidaan pyytää motivaatiokirje ja kutsua heidät haastatteluun varsinaisen hakuajan jälkeen. Tästä ilmoitetaan henkilökohtaisella sähköpostilla.

Arkeologia

-

Saamelainen kulttuuri

Giellagas-instituutti on solminut Erasmus-opiskelijavaihtosopimuksen Norjan arktisen yliopiston (mm. Tromssa ja Alta) ja Saamelaisen korkeakoulun (Kautokeino) kanssa. Käytännössä sopimus tarkoittaa sitä, että Giellagas-instituutin opiskelijoiden on helppo päästä vaihtoon näihin korkeakouluihin.

On myös olemassa suuri joukko muita vaihto-ohjelmia ja maita ympäri maailmaa, joihin voi hakea opiskelijavaihtoon. Lähtöolettamus on se, että opiskelijalle on oikeasti hyötyä ulkomailla suoritetuista opinnoista. Lähtijän pitää ottaa selville jo ennen vaihtoa mitä opintoja hän voi ulkomailla suorittaa.

Vaihto-ohjelmien omien apurahojen lisäksi Giellagas-instituutti on jakanut stipendejä ulkomaanvaihtoon lähtijöille mahdollisuuksien mukaan (n. 1500 €/vuosi).

Giellagas-instituutin kontaktihenkilö:

Marjatta Jomppanen
marjatta.jomppanen(at)oulu.fi
Puh. +358 50 308 0682

Saamen kieli

Giellagas-instituutti on solminut Erasmus-opiskelijavaihtosopimuksen Norjan arktisen yliopiston (mm. Tromssa ja Alta) ja Saamelaisen korkeakoulun (Kautokeino) kanssa. Käytännössä sopimus tarkoittaa sitä, että Giellagas-instituutin opiskelijoiden on helppo päästä vaihtoon näihin korkeakouluihin.

On myös olemassa suuri joukko muita vaihto-ohjelmia ja maita ympäri maailmaa, joihin voi hakea opiskelijavaihtoon. Lähtöolettamus on se, että opiskelijalle on oikeasti hyötyä ulkomailla suoritetuista opinnoista. Lähtijän pitää ottaa selville jo ennen vaihtoa mitä opintoja hän voi ulkomailla suorittaa.

Huom. Vaihto-ohjelmien omien apurahojen lisäksi Giellagas-instituutti on jakanut stipendejä ulkomaanvaihtoon lähtijöille mahdollisuuksien mukaan (n. 1500 €/vuosi).

Giellagas-instituutin kontaktihenkilö:

Marjatta Jomppanen
marjatta.jomppanen(at)oulu.fi
Puh. +358 50 308 0682

Hyvinvointitekniikka

Below we have listed possible exchange destinations for students of the Medical and Wellness Technology/Biomedical Engineering. For further information kindly contact exchange coordinator of the programme Heta Helakari (heta.helakari(at)oulu.fi). You can schedule a meeting time with her via email.

Destinations in Europe (Erasmus):

Univesidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal (Biomedical Engineering)

 • places: 2 master students (6mo/person)

Praha University of Technology, Czech republic (Faculty of Biomedical Engineering)

 • places: 1 bachelor, 1 master, and 1 doctoral student

Franche-Comte University, Besancon, France (Biomedical Engineering)

 • places: 2 master students (6mo/person)

Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia (Health Care Technology, School of Science)

 • places: 2 bachelor- and/or master students (5mo/person)

Saksan kieli ja kulttuuri

HUOM!

Saksan opiskelijoille on uusi vaihtokohde Innbruckin yliopistossa.

Biokemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, LuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskennallinen biologia ja data-analyysi

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, HuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Learning, Education and Technology

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Education and Globalisation

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietojenkäsittelytiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietotekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

International Business Management (BSc EBA)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskentatoimi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Liiketoiminta-analytiikka (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Markkinointi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rahoitus (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Taloustiede (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.