Eurooppa

Oulun yliopistolla on yhteensä lähes 500 Erasmus+ -sopimusta ympäri Eurooppaa, vaihtomahdollisuuksia on siis paljon. Sopimukset ovat aina tiedekuntakohtaisia tai tiettyä opintoalaa ja/tai tutkinto-ohjelmaa koskevia.

Erasmus+ -vaihto Eurooppaan

Erasmus+ -vaihtoon järjestetään vuosittain kaksi hakuaikaa. Päähaku järjestetään keväisin 1.-28.2., jolloin haetaan vaihtoon seuraavan syyslukukauden tai lukuvuoden vaihtojaksoille. Toinen hakukierros järjestetään 15.-30.9. kevätlukukauden vaihtojaksoille ja haussa ovat mukana ne kohteet, joihin on jäänyt paikkoja vapaaksi helmikuussa järjestetystä hausta. Kaikki hakukohteet eivät siis välttämättä ole haettavissa syksyisin järjestettävällä toisella hakukierroksella.

Tutustu oman opintoalasi vaihtokohteisiin hyvissä ajoin ja ota selvää omalta kv-koordinaattoriltasi, milloin itseäsi kiinnostava vaihtokohde on haussa mukana. Tiedekuntien kv-koordinaattorit tiedottavat opiskelijoita avoimista hakukohteistaan. 

Sinulle

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

TST:n Erasmus+ ja NORDTEK -vaihdot 

Alla tietoa Erasmus+ ja Nordtek-vaihdoista ja ohjeita hakuprosessiin.Erasmus+ -vaihtoon voivat hakea kaikki tiedekuntamme opiskelijat. Nordtek -vaihto on insinööriopiskelijoille.  

TST:n vaihtokoordinaattorin tehtäviä hoitaa Maiju Ainesmaa-Gabelle. Voit olla häneen yhteydessä kaikissa vaihtoon liittyvissä asioissa. 

Yhteystiedot:  study.itee@oulu.fi,  Puh. +358 50 567 8610

Erasmus +

Tieto- ja sähkötekniikan tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus+ -vaihtoon sellaisiin EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty koulutusalakohtainen Erasmus+ -vaihtosopimus. Vaihtoon valittu saa Erasmus+ -apurahan. Lisäksi on mahdollisuus hakea tiedekunnan vaihtostipendiä (500 eur), jonka myönnetään vain kerran. TST:n vaihtokohteet löydät SoleMOVE:sta (Choose institution > Exchange destinations Abroad and feedback)

NORDTEK (ERASMUS NORDTEK)

NORDTEK on pohjoismaisten ja Baltian maiden yliopistojen teknillisten tiedekuntien ja teknillisten korkeakoulujen Nordplus-opiskelijavaihtoverkosto.

Oulun yliopistossa NORDTEK:iin kuuluvat Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan (tietotekniikka, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka) ja Teknillisen tiedekunnan tekniikan alat.  

Em. alojen opiskelijat voivat suorittaa osan tutkinnostaan vaihdossa jossakin toisessa NORDTEK-verkostoon kuuluvassa yliopistossa. NORDTEK-vaihtokohteet löydät SoleMOVE:sta.

Vaihtoon hyväksytty voi hakea Nordplus-stipendiä, minkä lisäksi NORDTEK myöntää koko vaihtojaksolle yhden matka-avustuksen.

NORDTEK-vaihtoja koordinoi Marita Puikkonen: Study.Technology@oulu.fi 

Hakuprosessi 

Erasmus+ ja NORDTEK-vaihtoihin järjestetään vuosittain kaksi hakua. Päähaku järjestetään keväisin 1.-25.2., jolloin haetaan vaihtoon seuraavan syyslukukauden tai koko lukuvuoden vaihtojaksoille. Toinen hakukierros järjestetään 15.-30.9. kevätlukukauden vaihtojaksoille ja haussa ovat mukana ne kohteet, joihin on jäänyt paikkoja vapaaksi helmikuussa järjestetystä hausta. Kaikki hakukohteet eivät siis välttämättä ole haettavissa syksyisin järjestettävällä toisella hakukierroksella.

 

Vaihe 1. SoleMOVE -haku
 • Sähköinen hakemus tehdään SoleMOVE:ssa. Hakemukselle laitetaan 1-3 kohdetta preferenssijärjestyksessä. Samalla hakemuksella voi hakea sekä Erasmus+ että NORDTEK-kohteisiin.
 • Hakemukseen liitetään englanninkielinen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu opintosuoritusote, jossa näkyy painotettu keskiarvo. Opiskelija saa ladattua opintosuoritusotteen Pepin Atomipalvelusta.
 • Hakemukseen liitetään 25-30 opintopisteen suunnitelma jokaiseen hakukohteeseen. Opintosuunnitelma laaditaan Erasmus+ Learning Agreement -pohjalle, joka löytyy Vaihto-opiskelu lomakkeet sivulta

Hakukriteerit

 • Opiskelijalla tulee olla suoritettuna ensimmäisen kandiopintovuoden opinnot vaihtoon lähdettäessä.
 • Opiskelijalta vaaditaan myös riittävää kielitaitoa: vähintään B2-taso englanninkielessä ja vähintään B1-taso muissa kielissä.
 • Insinööriopiskelijoille suositellaan vaihdon ajankohdaksi kolmatta opiskeluvuotta eli viimeistä vuotta kandiopinnoissa.
Vaihe 2. Kohdeyliopistoon hakeminen

Vaihtoon 1. vaiheessa hyväksytty opiskelija vahvistaa (confirm) tai hylkää (cancel) ehdotetun vaihtokohteen SoleMOVE:ssa hakemuksellaan.

Tämän jälkeen vaihtokoordinaattorisi nimeää (nominoi) opiskelijan vaihtoyliopistoon viralliseksi hakijaksi ja neuvoo opiskelijaa tarvittaessa hakemuksen tekemisessä varsinaiseen kohteeseen.

Opiskelijan vastuulla on tarkistaa ja hankkia hakemiseen vaadittavat liitteet (esim. mahdollinen kielitaitotodistus) ja tehdä hakemus vaadittuun hakuaikaan mennessä. Vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen valinnan, mutta pääsääntöisesti opiskelijat on hyväksytty Erasmus+ -sopimuksen mukaisesti vaihtoon.

Vaihtokohteiden hakuajat, -tavat ja -ohjeet liitevaatimuksineen vaihtelevat, joten ohjeisiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen hakemista. Kohteiden hakuohjeet löytyvät vaihtokohteiden omilta verkkosivuilta. Suurin osa hakemuksista tehdään sähköisesti ja harvat yliopistot enää vaativat postitse lähetettävää hakemusta.  Useimmat korkeakoulut vaativat kielitodistuksen, kuten CEFR-kielitodistus. Todistuksia voi hakea Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksesta.

Check the Globe!

Lääketieteellinen tiedekunta

Kysy lisätietoja oman tutkinto-ohjelmasi kv-koordinaattorilta.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Yhteystiedot: Luonnontieteellisen tiedekunnan kv-koordinaattorin saavutat osoitteesta study.science(at)oulu.fi

Erasmus hakuprosessi

Erasmus+ -vaihtoihin järjestetään vuosittain kaksi hakua. Päähaku järjestetään keväisin 1.-25.2., jolloin haetaan vaihtoon seuraavan syyslukukauden tai koko lukuvuoden vaihtojaksoille. Toinen hakukierros järjestetään 15.-30.9. kevätlukukauden vaihtojaksoille ja haussa ovat mukana ne kohteet, joihin on jäänyt paikkoja vapaaksi helmikuussa järjestetystä hausta. Kaikki hakukohteet eivät siis välttämättä ole haettavissa syksyisin järjestettävällä toisella hakukierroksella.

Vaihe 1: SoleMOVE-haku
 • Haussa olevat hakukohteet löydät SoleMOVEsta
 • Sähköinen hakemus tehdään SoleMOVEssa. Tarkemmat ohjeet katso SoleMOVE-ohje.
 • Hakemukselle laitetaan 1-3 kohdetta.
 • Hakemukseen liitetään vaihto-opintosuunnitelma jokaiseen hakukohteeseen. Kursseja valitaan noin 30 op/lukukausi. Suunnitelman pohjana voit käyttää valmista suunnitelmapohjaa, mutta ne listataan lisäksi myös SoleMOVE:en. Hyväksytä opintosuunnitelma omaopettajallasi tai koulutussuunnittelijallasi. 
 • Hakemukseen liitetään englanninkielinen opintosuoritusote, jossa näkyy Oulun yliopiston opintojen painotettu keskiarvo.  Suoritusotteen voi tilata tai hakea koulutuksen lähipalveluista
 • Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakukriteerit

 • Opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään 60 opintopistettä vaihtoon lähtiesssä. Hakuvaiheessa opintoja voi olla vähemmän.
 • Opiskelijalta vaaditaan riittävää kielitaitoa: vähintään B2-taso englanninkielessä ja mahdollinen B1-taso muissa kielissä.
Vaihe 2: Kohdeyliopistoon hakeminen
 • Vaihtoon hyväksytty opiskelija vahvistaa (confirm) tai hylkää (cancel) ehdotetun vaihtokohteen SoleMOVEssa.
 • Vaihtokoordinaattori nimeää (nominoi) vaihtoon hyväksytyn vaihtokohteeseen, jonkin aikaa ennen kuin sen hakuaika alkaa
 • Vaihtokoordinaattori auttaa opiskelijaa vaihtokohteeseen hakemisessa
 • Opiskelijan vastuulla on hakea vaihtokohteeseen ajoissa sekä hankkia vaihtokohteeseen tarvittavat liitteet (esimerkiksi mahdollinen kielitaitotodistus).
  • Vaihtokohteiden hakuajat ja -ohjeet liitevaatimuksineen vaihtelevat ja ohjeisiin tulee tutustua hyvissä ajoin ennen hakemista.
  • Kohteiden hakuohjeet löydät vaihtokohteiden verkkosivuilta.
  • Useimmat korkeakoulut vaativat muun muassa CEFR-kielitodistuksen, kielitodistuksia voi tilata Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksesta.
 • Huomaathan, että vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen päätöksen siitä, hyväksytäänkö opiskelija vaihtoon.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan Erasmus+ ja SPICA vaihdot

Hakuohjeet:

 • Vaihtohaku on kaksivaiheinen.
  • Ensimmäisessä vaiheessa haetaan paikkaa ja toisessa vaiheessa itse kohteeseen.
  • Vaihtopaikat jaetaan ensimmäisen vaiheen hakemusten perusteella.
  • Jos saat paikan ensimmäisessä haussa, voit hakea kohdeyliopistoon ja saat apurahan.
 • Vaihtoon haetaan täyttämällä hakemus SoleMOVE-järjestelmään
 • Valitse hakemukselle 2-3 vaihtokohdetta
 • Liitteeksi hakemukseen tarvitaan Learning Agreement-dokumentti, joka kuitenkin tehdään vain ensimmäiseksi valittuun kohteeseen. Learning Agreementtiin tehdään vapaamuotoinen opintosuunnitelma. Katso kohteiden kurssivalinta heidän nettisivuilta.
  • Opintosuoritusote keskiarvolla ei ole pakollinen liite KTKssa!
 • Haun tuloksssta ilmoitetaan parin viikon sisällä haun päättymisestä.
   

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Kaikilla biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opiskelijavaihtoon ja suorittaa osa tutkintoon tulevista opinnoista ulkomaisessa korkeakoulussa. Erasmus-vaihtoon liittyvät asiat hoidetaan omassa tiedekunnassa ja muut vaihto-kohteet (kaukokohteet, ISEP, FIRST ja north2north-ohjelma) keskitetysti kansainvälisissä palveluissa.

Opiskelija voi hakeutua vaihtoon toisena opiskeluvuonna tai myöhemmin. Suositeltavin aika LuK-tutkintovaiheessa on kolmannen vuoden kevät. FM-tutkintovaiheessa suositeltavin aika on ensimmäisen vuoden syksy tai toinen vuosi. Opiskelija laatii vaihtoa varten opintosuunnitelman, jossa sovitaan etukäteen kuinka suoritettavat opinnot sisällytetään omaan tutkintoon. Ennen kuin haet vaihtoon, on tärkeää käydä keskustelemassa opintojesi edistymisestä ja opintosuunnitelmasta tiedekunnan kv-yhdyshenkilön Jari Heikkisen kanssa.

Erasmus application period (second autumn call)  for student exchange is  open (15.-30.9.2022). If You are interested to apply for spring term 2023 please contact  Jari Heikkinen or fill the application in SOLEMOVE

Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine has an Erasmus agreement with the following European universities during academic year 2022/23

Universität Wien, AUSTRIA, 2 students, total 12 months (BSc, MSc),

 • BSc courses in English: some
 • MSc courses in English: many
 • list of programmes & courses in Directorate of studies 30 biology (includes courses in biochemistry)

Universität Leipzig, GERMANY, 2 students, each 6 months (MSc)

University of Würzburg, GERMANY, 4 students, total 40 months (BSc, MSc, Doctoral)

 

Katholieke Universiteit Leuven, BELGIUM, 2 students total 12 months (BSc, MSc)

 

University of Kent, United Kingdom, 4 students total 20 months (BSc)

 • Erasmus and exchanges
 • Courses
 • In spite of BREXIT student exchange to Kent during study year 2022-23 will work normally as ERASMUS exchange.

 

Koç University, Turkey, Istanbul, 2 students each 5 months (BSc, MSc)

 

NEW DESTINATIONS

Ruhr University Bochum, GERMANY, 2 students total 10 months (BSc, MSc)

 

Charles University, Praha, CZECH REPUBLIC 2 students total 10 months (BSc, MSc)

 

Université Grenoble Alpes, Grenoble, France 2 students total 10 months (BSc, MSc)

 • BSc courses in English: BSc in Biochemistry 70% of courses in English
 • MSc courses in English: All (Biology-Biochemistry-Chemistry)

 

In 2nd application period (autumn 2022):

University College Cork, Cork, Ireland, 2 students total 20 months (BSc)

 • Courses: chose module either Microbiology, Biochemistry and Cell Biology, Genetics or Biotechnology

Humanistinen tiedekunta

Humanistisen tiedekunnan Erasmus-vaihto

Humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus-vaihtoon EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty Erasmus-vaihtosopimus.

Jokainen opiskelija voi hakea vain oman oppiaineen tai sivuaineen Erasmus-vaihtopaikkoja. Kaikille avoimia ovat humanistisen tiedekunnan yhteiset vaihtokohteet. Muiden tiedekuntien opiskelijat eivät voi hakea humanistisen tiedekunnan Erasmus-kohteisiin. Vaihtoon voi hakea yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi, jos vaihtopaikkaan on tarpeeksi paikkoja.

Ruotsin kielen opiskelijoille on tarjolla myös Nordliks-vaihtopaikkoja Pohjoismaissa.

Humanistisen tiedekunnan kv.koordinaattori

Humanistisen tiedekunnan Erasmus- ja Nordliks-vaihtoja koordinoi Riitta Kataja, sähköposti: study.humanities(at)oulu.fi, riitta.kataja(at)oulu.fi, puhelin: 0294484050.

Erasmus-haku keväälle 2023

Seuraavan kerran Erasmus- ja Nordliks-vaihtoon voi hakea 15.-30.09.2022, jolloin haetaan täyttämättä jääneitä vaihtopaikkoja kevätlukukaudelle 2023. Hakemus tehdään SoleMOVE-järjestelmään 30. syyskuuta klo 24.00 mennessä. Hakemuksessa on käytettävä @student.oulu.fi -osoitetta.

Lista Hutk:n kevään 2023 hakukohteista. Huomaathan, että voit hakea ainoastaan humanistisen tiedekunna yhteisiin kohteisiin ja oman pää- tai sivuaineen kohteisiin.

21.09.2022 pidetyn infosession esitys.

HUOM! Iso-Britannian Erasmus-sopimukset pysyvät voimassa lukuvuoteen 2022-23 asti ja niihin saa Erasmus-apurahan.

Vaihdossa suoritettavat opinnot

Vaihdossa voi suorittaa joko oman oppiaineeen kursseja tai jonkin tutkintoon hyväksyttävän sivuaineen. Alustava opintosuunnitelma pitää hyväksyttää omaopettajalla ja liittää SoleMOVE-hakemukseen.

Hakemuksen liitteet

Hakemuksen liitteeksi ladataan Pepistä ATOMI-välilehdeltä opintosuoritusote, jossa näkyy keskiarvo, ohje https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=229291013

Toiseksi liitteeksi laitetaan jokaiseen kohteeseen tehty alustava opintosuunnitelma.

 

Teknillinen tiedekunta

Teknillisen tiedekunnan ERASMUS+ ja NORDTEK-vaihdot 

Alla ohjeita ja tietoa Erasmus+ ja Nordtek-vaihtokohteista sekä näihin vaihtoihin hakemisesta Teknillisen tiedekunnan (TTK) opiskelijoille eli arkkitehtuurin,  konetekniikan, prosessitekniikan, ympäristötekniikan, rakennus-  ja yhdyskuntatekniikan, tuotantotalouden, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan, kaivos- ja rikastustekniikan, sekä geotieteiden tai kemian opiskelijoille.

Erasmus+

Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus+ -vaihtoon sellaisiin EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty koulutusalakohtainen Erasmus+ -vaihtosopimus. Vaihtoon valittu saa Erasmus+ -apurahan. TTK:n vaihtokohteet löydät SoleMOVE:sta (hae kohteet tiedekunnan ja/tai oman ohjelman nimellä sekä hakuperiodin mukaan).

TTK:n vaihtokoordinaattorit

 • TTK/Tuotantotalouden, kaivos- ja rikastustekniikan, konetekniikan, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan, prosessitekniikan,  ympäristötekniikan sekä geotieteiden Erasmus-vaihtoja koordinoi Marita Puikkonen, Study.Technology@oulu.fi
 • TTK/Arkkitehtuurin vaihtoja koordinoi Leena Kuorelahti, Study.Architecture@oulu.fi
 • TTK/Kemian vaihtoja koordinoi prof. Ulla Lassi, Etunimi.Sukunimi@oulu.fi
NORDTEK (ERASMUS-NORDTEK)

NORDTEK on pohjoismaisten ja Baltian maiden yliopistojen teknillisten tiedekuntien ja teknillisten korkeakoulujen Nordplus-opiskelijavaihtoverkosto.

Oulun yliopistossa NORDTEK:iin kuuluvat Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan ja Teknillisen tiedekunnan tekniikan alat (TST: sähkötekniikka, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka, TTK: tuotantotalous, kaivos- ja rikastustekniikka, konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, prosessitekniikka ja ympäristötekniikka).

Näiden alojen opiskelijat voivat suorittaa osan tutkinnostaan vaihdossa jossakin toisessa NORDTEK-verkostoon kuuluvassa yliopistossa. NORDTEK-vaihtokohteet löydät SoleMOVE:sta (hae kohteet tiedekunnan nimellä sekä hakuperiodin mukaan). Vaihtoon valittu saa Erasmus+ -apurahan.

Erasmus- ja NORDTEK-vaihdon hakuprosessi

Erasmus+ ja NORDTEK-vaihtohin järjestetään vuosittain kaksi hakuaikaa. Päähaku järjestetään keväisin 1.-25.2., jolloin haetaan vaihtoon hakukohteiden seuraavan lukuvuoden syyslukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi.

Toinen, täydentävä hakukierros järjestetään 15.-30.9. hakukohteiden kuluvan lukuvuoden kevätlukukaudeksi. Syksyn haussa aussa ovat mukana ne kohteet, joihin on jäänyt paikkoja vapaaksi helmikuussa järjestetystä hausta. Kaikki hakukohteet eivät siis välttämättä ole haettavissa syksyisin järjestettävällä toisella hakukierroksella.

Huom! Arkkitehtuurilla ei ole Nordtek / Nordplus sopimuksia. Pohjoismaisiin arkkitehtikouluihin haetaan Erasmus-vaihdon kautta.

Vaihe 1  SoleMOVE-haku
Hakuohjeet
 • Sähköinen hakemus tehdään SoleMOVEssa. Hakemukselle laitetaan 1-3 kohdetta preferenssijärjestyksessä. Samalla hakemuksella voi hakea sekä Erasmus+ että NORDTEK-kohteisiin. Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • Hakemukseen liitetään Pepin Atomi-palvelusta itse ladattava englanninkielinen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu opintosuoritusote, jossa näkyy opintojen arvosanojen  painotettu keskiarvo.
 • Hakemukseen liitetään vapaamuotoinen 25-30 opintopisteen suunnitelma jokaiseen hakukohteeseen. Suunnitelman pohjana voit käyttää Word-suunnitelmapohjaa tai virallista Erasmus + Learning Agreement for Erasmus+ studies -pohjaa. Vaihdossa suoritettavien opintojen tulee olla sellaisia, että  ne on mahdollista sisällyttää omaan Oulun yliopiston tutkintoon.

Hakukriteerit

 • Oulun yliopiston sääntöjen mukaan opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään 60 opintopistettä (ensimmäisen kandiopintovuoden opinnot) vaihtoon lähdettäessä.
 • Opiskelijalta vaaditaan myös riittävää kielitaitoa: Vähintään B2-taso englannin kielessä ja/tai vähintään B1-taso muissa kielissä riippuen kohteen opetuskielestä.
Vaihe 2 Kohdeyliopistoon hakeminen

Vaihtoon 1. vaiheessa hyväksytty opiskelija vahvistaa (confirm) tai hylkää (cancel) hänelle valikoidun vaihtokohteen SoleMOVE:ssa hakemuksellaan.

Tämän jälkeen, vaihtokohteen hakuajan lähestyessä, vaihtokoordinaattorisi nimeää (nominoi) opiskelijan vaihtoyliopistoon viralliseksi hakijaksi ja tarvittaessa neuvoo opiskelijaa hakemuksen tekemisestä varsinaiseen kohteeseen.

Opiskelijan vastuulla on tarkistaa ja hankkia hakemiseen vaadittavat liitteet (esim. mahdollinen kielitaitotodistus) ja tehdä hakemus vaadittuun kohteen hakuaikaan mennessä. Vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen valinnan. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Vaihtokohteiden hakuajat, -tavat ja -ohjeet liitevaatimuksineen vaihtelevat, ohjeisiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen hakemista. Kohteiden hakuohjeet löytyvät vaihtokohteiden omilta verkkosivuilta (etsi: "Erasmus studies", "incoming exchange studies", "international students", tms.)

Suurin osa hakemuksista tehdään sähköisesti, vaikkakin osa kohteista saattaa vaatia postitse lähetettävän hakemuksen.  Useimmat korkeakoulut vaativat kielitodistuksen, esim. CEFR-kielitodistuksen. Todistuksia voi tilata Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksesta.

Lääketieteen tekniikka TtM

Below we have listed possible exchange destinations for students of the Master´s Programme in Biomedical Engineering (FMed). For further information kindly contact exchange coordinator of the programme Heta Helakari (heta.helakari(at)oulu.fi). You can schedule a meeting time with her via email.  

Destinations in Europe (Erasmus):

Univesidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal (Biomedical Engineering)

 • places: 2 master students (6mo/person)

Praha University of Technology, Czech republic (Faculty of Biomedical Engineering)

 • places: 1 bachelor, 1 master, and 1 doctoral student

Franche-Comte University, Besancon, France (Biomedical Engineering)

 • places: 2 master students (6mo/person)

Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia (Health Care Technology, School of Science)

 • places: 2 bachelor- and/or master students (5mo/person)

Hyvinvointitekniikka

Below we have listed possible exchange destinations for students of the Medical and Wellness Technology/Biomedical Engineering. For further information kindly contact exchange coordinator of the programme Heta Helakari (heta.helakari(at)oulu.fi). You can schedule a meeting time with her via email.  

Destinations in Europe (Erasmus):

Univesidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal (Biomedical Engineering)

 • places: 2 master students (6mo/person)

Praha University of Technology, Czech republic (Faculty of Biomedical Engineering)

 • places: 1 bachelor, 1 master, and 1 doctoral student

Franche-Comte University, Besancon, France (Biomedical Engineering)

 • places: 2 master students (6mo/person)

Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia (Health Care Technology, School of Science)

 • places: 2 bachelor- and/or master students (5mo/person)

Saamen kieli

Giellagas-instituutti on solminut Erasmus-opiskelijavaihtosopimuksen Norjan arktisen yliopiston (mm. Tromssa ja Alta) ja Saamelaisen korkeakoulun (Kautokeino) kanssa. Käytännössä sopimus tarkoittaa sitä, että Giellagas-instituutin opiskelijoiden on helppo päästä vaihtoon näihin korkeakouluihin. 

On myös olemassa suuri joukko muita vaihto-ohjelmia ja maita ympäri maailmaa, joihin voi hakea opiskelijavaihtoon. Lähtöolettamus on se, että opiskelijalle on oikeasti hyötyä ulkomailla suoritetuista opinnoista. Lähtijän pitää ottaa selville jo ennen vaihtoa mitä opintoja hän voi ulkomailla suorittaa.

Huom. Vaihto-ohjelmien omien apurahojen lisäksi Giellagas-instituutti on jakanut stipendejä ulkomaanvaihtoon lähtijöille mahdollisuuksien mukaan (n. 1500 €/vuosi).

Giellagas-instituutin kontaktihenkilö:

Marjatta Jomppanen
marjatta.jomppanen(at)oulu.fi
Puh. +358 50 308 0682

Arkeologia

-

Logopedia

Mikäli logopedian samoihin vaihtokohteisiin tulee useita hakemuksia, hakijoilta voidaan pyytää motivaatiokirje ja kutsua heidät haastatteluun varsinaisen hakuajan jälkeen. Tästä ilmoitetaan henkilökohtaisella sähköpostilla.

Englannin kieli

Huom! Iso-Britannian Erasmus-vaihto on mahdollista Brexitistä huolimatta ainakin lukuvuoteen 2022-23 asti.

Lisätietoa Iso-Britannian kohteista:

Kentin yliopiston kursseista vain yksi voi olla kirjallisuuskurssi, loput on oltava lingvistiikkaa.

DeMontfortissa tarjolla olevat kurssit (tämänhetkinen tieto). Vaihto on mahdollinen vain joko syyslukukaudeksi tai koko vuodeksi. Pelkkä kevään vaihto ei siis ole mahdollinen.

Englannin kielen uusi vaihtokohde Debrecenin yliopistossa Unkarissa ei näy ylläolevassa listassa mutta löytyy SoleMOVEsta.

Saamelainen kulttuuri

Giellagas-instituutti on solminut Erasmus-opiskelijavaihtosopimuksen Norjan arktisen yliopiston (mm. Tromssa ja Alta) ja Saamelaisen korkeakoulun (Kautokeino) kanssa. Käytännössä sopimus tarkoittaa sitä, että Giellagas-instituutin opiskelijoiden on helppo päästä vaihtoon näihin korkeakouluihin. 

On myös olemassa suuri joukko muita vaihto-ohjelmia ja maita ympäri maailmaa, joihin voi hakea opiskelijavaihtoon. Lähtöolettamus on se, että opiskelijalle on oikeasti hyötyä ulkomailla suoritetuista opinnoista. Lähtijän pitää ottaa selville jo ennen vaihtoa mitä opintoja hän voi ulkomailla suorittaa.

Vaihto-ohjelmien omien apurahojen lisäksi Giellagas-instituutti on jakanut stipendejä ulkomaanvaihtoon lähtijöille mahdollisuuksien mukaan (n. 1500 €/vuosi).

Giellagas-instituutin kontaktihenkilö:

Marjatta Jomppanen
marjatta.jomppanen(at)oulu.fi
Puh. +358 50 308 0682

Geotieteet

Kaivannaisala (geotieteet/kaivos- ja rikastustekniikka): ota yhteyttä tiedekunnan kv-koordinaattoriin.

Ruotsin kieli

Ruotsin kielen Erasmus/Nordliks-vaihto

Erasmus/Nordliksnätverk är ett utbytesavtal mellan institutioner för nordiska språk och nordisk litteratur. Det finns över 20 nordiska universitet att välja mellan. Du kan få Nordliks-utbytesplats efter att du har avlagt minst grundstudierna i svenska språket. Från och med höstterminen 2020 Nordliksutbytesstudenterna kan få Erasmus-bidrag, som är 470 euro/månad.

Ruotsin kielen opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Nordliks-verkoston vaihtokohteisiin Pohjoismaihin. Haku on auki aina samanaikaisesti Erasmus-haun kanssa kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa.

Lue allaolevat ohjeet ja tee hakemus SoleMOVEen.

Erasmus/Nordliks-vaihtokohteet

Seuraavassa listassa ovat kaikki Nordliks-ohjelmaan osallistuvat korkeakoulut ja niiden kieli- ja viestintätieteiden laitokset:

Partneriyliopistot: 

 • Aalborg University
 • University of Southern Denmark
 • Vilnius University
 • University of Bergen
 • University of Oslo
 • UiT The Arctic University of Norway
 • NTNU-Norwegian University of Science and Technology
 • University of Agder
 • University of Gothenburg
 • Högskolan Dalarna
 • Stockholm University
 • Uppsala University
 • Linnaeus University
 • University of Iceland

Så här går det till:

 1. Välj det önskade universitetet, bekanta dig med kursutbudet där och visa ditt preliminära studieplan till lektor Kirsi Lepistö.
 2. Kontakta Nordliks-kontaktpersonen vid humanistiska fakultetet (Riitta Kataja, riitta.kataja(at)oulu.fi).
 3. Fyll i  ansökan i SoleMOVE, där du bifogar studieplanet och studieutdraget. Obs. Utbytesstuderande kan också få studie- och bostadsbidrag från hemlandet.
 4. Efter att ha blivit vald, fyll i ansökning till utbytesinstitutionen efter instruktioner från Riitta Kataja.

*Kööpenhaminan, Roskilden ja Färsaarten yliopistoihin lähteville maksetaan Nordliks-apuraha. Samoin kaikille alle 3 kk:n vaihdoille maksetaan Nordliks-apuraha, joka on 200 e/kk + matka-apuraha.
Jos olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta, ota yhteyttä Riitta Katajaan.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Kaivannaisala (geotieteet/kaivos- ja rikastustekniikka): ota yhteyttä tiedekunnan kv-koordinaattoriin.

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuurin vaihto-opinnot

Vaihto-opiskeluun ulkomaisissa arkkitehtikouluissa on tarjolla useita eri vaihtoehtoja Erasmus- ja n.k. kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Vaihto-opiskelua suositellaan opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet vähintään kolme vuotta arkkitehtuuria. (Arkkitehtuurin yksiköllä ei ole voimassa olevia Nordplus-vaihtosopimuksia, pohjoismaiset arkkitehtikoulut ovat mukana Erasmus-ohjelmassa. )

Opiskelijavaihdossa ollaan yleensä joko yksi tai kaksi lukukautta. Vaihdossa suoritetut arkkitehtuurin opinnot hyväksiluetaan osaksi Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä suoritettavaa tutkintoa.

Ajankohtaista tietoa vaihto-opinnoista, hakuprosessista, kumppanikorkeakouluista ja apurahoista ym. löytyy yliopiston kv-palveluiden sivuilta.

Arkkitehdin tutkintoon kuuluvan harjoittelun voi myös suorittaa ulkomailla. Tutkinto-opiskelijoiden kansainväliseen työharjoitteluun voi hakea yliopistolta harjoitteluapurahaa.

Arkkitehtuurin yksikön erasmus+ vaihtopaikat 2020

Kauppatieteet KTK

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Erasmus-ja NOREK-vaihto

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus-vaihtoon EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty Erasmus-vaihtosopimus. Muiden tiedekuntien opiskelijat eivät voi hakea kauppakorkeakoulun Erasmus-paikkoja.

Kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakea myös pohjoismaisen NOREK-verkoston vaihtopaikkoja, jotka ovat auki samaan aikaan kuin Erasmus-vaihtopaikat.

Vaihdon ajoitus ja suoritettavat opinnot kandivaiheessa

Kandivaiheen opiskelijoille suositeltava vaihtoaika on kolmannen vuoden syyslukukausi. Silloin kandivaiheen vaihdossa suoritetaan Global Perspectives-moduliin kuuluvat vapaavalintaiset 25 opintopistettä, joista 15 op on oltava kauppatieteellisiä opintoja. 10 op voi olla muita opintoja, esimerkiksi kieliä (ei harrastekursseja).

Kandivaiheen vaihdon siirtämistä seuraavalle keväälle ei suositella. Kandidaatiksi valmistuminen saattaa viivästyä, jos kursseja ei suoriteta normitetussa aikataulussa, ml. kandidaatin tutkielma.
Vaihdon voi siirtää keväälle, jos on opiskellut nopeutetulla aikataululla, ja kohteessa on tarjolla sopivia kursseja jotka voidaan sisällyttää tutkintoon.

Kandivaiheen vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksiluku tehdään Peppi-järjestelmässä Osaamisen tunnustamisen kautta.

Kauppakorkeakoulun vaihtokoordinaattori

Kauppakorkeakoulun Erasmus- ja NOREK-vaihtoja koordinoi koulutussuunnittelija Riitta Kataja, sähköposti: study.business(at)oulu.fi, riitta.kataja(at)oulu.fi, puhelin: 0294 484050. Otathan yhteyttä joko sähköpostilla tai puhelimitse. Myös Teams-palaveri on mahdollienen.

Jos olet kiinnostunut Euroopan ulkopuolisista vaihdoista, otathan yhteyttä: international.office(at)oulu.fi

Erasmus- ja NOREK-vaihtohaku keväälle 2023

Seuraava Erasmus- ja NOREK-haku on 15.-30. syyskuuta 2022 ja koskee kevätlukukaudelle 2023 täyttämättä jääneitä vaihtopaikkoja. Hakemus tehdään SoleMOVEssa 30.09.2022 klo 24.00 mennessä. Hakemuksessa on käytettävä @student.oulu.fi -osoitetta.

Hakuun liittyvä infosessio pidetään keskiviikkona 21.09. klo 15-16 salissa SÄ118. Tervetuloa!

Kauppakorkeakoulun Erasmus-vaihtopaikat keväälle 2023

HUOM! Iso-Britannian Erasmus-sopimukset pysyvät voimassa vielä keväälle 2023 asti ja niihin saa Erasmus-apurahan.

Kauppakorkeakoulun NOREK-vaihtopaikat

Allaolevassa listassa ovat yhteisen Erasmus-sopimuksen tehneet pohjoismaiset vaihtokohteet. Niihin kohteisiin opiskelijaa koskevat Erasmus-ohjelman säännöt ja opiskelijoille maksetaan Erasmus-apuraha.

Lisäksi listassa on kohteet, jotka ottavat opiskelijoita vain NOREK-sopimuksella. NOREK-vaihdon apurahan summa on 200 e/kk + matka-apuraha 330 e.

RUOTSI

Stockholm Business School (University of Stockholm)ERASMUS
Umeå University ERASMUS
Linköping university ERASMUS

University of Gothenburg ERASMUS
 

TANSKA

Syddansk Universitet ERASMUS
Ålborg University ERASMUS

NORJA

NHH Bergen NOREK
University of Bergen ERASMUS
NTNU (Norwegian University of Science and Technology) ERASMUS
BI Norwegian School of Business NOREK

ISLANTI

Reykjavik University ERASMUS
University of Iceland ERASMUS

 

Erasmus- ja  NOREK-hakuprosessi

Vaihe 1 : SoleMOVE-hakemus
 • Haun ensimmäisesssä vaiheessa tehdään hakemus SoleMOVEen. Hakemukseen laitetaan kolme vaihtokohdetta haluituimmuusjärjestyksessä.
 • Liitteeksi laitetaan alustava opintosuunnitelma jokaiseen kohteeseen. Opintosuunnitelmassa on oltava vähintään 25 opintopistettä.
 • Toiseksi liitteeksi laitetaan opintorekisteriote jossa näkyy kaikkien aineiden keskiarvo. Opintorekisteriotteen saa Pepistä ATOMI-välilehdeltä
 • Jos opiskelija täyttää hakukriteerit, haun päätyttyä opiskelijalle osoitetaan yksi vaihtopaikka niistä kohteista jotka opiskelija on listannut hakemukseen.

Hakukriteerit

 • Opiskelijan keskiarvo vähintään 3.0 (Hyvä)
 • Opintojen hyvä eteneminen
 • Englannin kielen taito vähintään B2 CEFR-asteikolla
Vaihe 2: Haku vaihtokohteeseen
 • Kun opiskelija on saanut hyväksynnän SoleMOVEssa hänen pitää vahvistaa se mahdollisimman pian.
 • Vahvistuksen jälkeen kauppakorkeakoulun kv.koordinaattori nominoi opiskelijan kohteeseen ja lähettää opiskelijalle hakuohjeet.
 • Haku kohteeseen tehdään edellisen lukukauden aikana kohteen ilmoittamaan hakuaikaan mennessä.
 • Opiskelijan on hankittava kohteen vaatimat liitteet, mm. kielitodistus Oulun yliopiston kielipalveluista. Ks Language and Communication services.

 

Kemia

Kemian tutkinto-ohjelma:  Vaihto-opiskelu ja Erasmus+ harjoittelu

Vaihto-opiskelu ulkomailla on arvokas kokemus, joka avartaa opiskelijoiden näkemystä maailmasta ja vieraista kulttuureista. Se edistää kykyä ymmärtää monenlaisia ajattelutapoja, taitoja kommunikoida vierailla kielillä ja liikkua vapaasti uusissa ympäristöissä.  Ulkomailla opiskelu on olennainen osa akateemista ja ammatillista urakehitystä. Siksi myös Euroopan unioni edistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja opiskelijoiden liikkuvuutta vaihto-ohjelmiensa avulla.

Kemian tutkinto-ohjelman vaihtoasioista vastaa
FT Johanna Kärkkäinen, sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lisätietoja vaihto-opiskelusta ja Erasmus+ harjoittelusta

Kauppatieteet KTM

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Erasmus-ja NOREK-vaihto

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus-vaihtoon EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty Erasmus-vaihtosopimus. Muiden tiedekuntien opiskelijat eivät voi hakea kauppakorkeakoulun Erasmus-paikkoja.

Kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakea myös pohjoismaisen NOREK-verkoston vaihtopaikkoja, jotka ovat auki samaan aikaan kuin Erasmus-vaihtopaikat.

Maisterivaiheen vaihto

Maisterivaiheen vaihtoon haettaessa opiskelijalla tulee olla KTK-tutkintoon kuuluvat opinnot suoritettuna ja yleensä myös vaihtokohteen vaatima KTK-tutkinto ennen vaihtoon lähtöä.

Maisteritasolla vaihtoon lähdettäessä on tehtävä omaan oppiaineeseen kuuluvia maisteritason kursseja 25-30 opintopistettä, jotka lähtökohtaisesti voidaan hyväksilukea tutkintoon.

Kurssisuunnitelma/Learning Agreement on tehtävä omaopettajan, oppiaineen vastuuhenkilön (taloustiede Sanna Huikari, markkinointi Hanna Komulainen, laskentatoimi Marjo Väisänen, rahoitus Petri Sahlström ja kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen Sakari Sipola) tai maisteriohjelmien vastuuhenkilön Mari Juntusen kanssa.

Vaihtoopintojen hyväksilukeminen tehdään Peppi-järjestelmässä Osaamisen tunnustamisen avulla. Ohje.

Kauppakorkeakoulun vaihtokoordinaattori

Kauppakorkeakoulun Erasmus- ja NOREK-vaihtoja koordinoi koulutussuunnittelija Riitta Kataja, sähköposti: study.business(at)oulu.fi, riitta.kataja(at)oulu.fi, puhelin: 0294 484050. Otathan yhteyttä joko sähköpostilla tai puhelimitse.

Jos olet kiinnostunut Euroopan ulkopuolisista kohteista, otathan yhteyttä osoitteeseen international.office[at)oulu.fi

Erasmus- ja NOREK-vaihtohaku keväälle 2023

Seuraava Erasmus- ja NOREK-haku on 15.-30. syyskuuta 2022 ja koskee kevätlukukaudelle 2023 täyttämättä jääneitä vaihtopaikkoja. Hakemus tehdään SoleMOVEssa 30.09.2022 klo 24.00 mennessä. Hakemuksessa on käytettävä Oulun yliopiston @student.oulu.fi -osoitetta.

Hakuun liittyvä infosessio pidetään keskiviikkona 21.09. klo 15-16 salissa SÄ118. Tervetuloa!

Kauppakorkeakoulun Erasmus-vaihtopaikat keväälle 2023

HUOM! Iso-Britannian Erasmus-sopimukset pysyvät voimassa kevääseen 2023 asti ja niihin saa Erasmus-apurahan.

NOREK-vaihtopaikat

Allaolevassa listassa ovat yhteisen Erasmus-sopimuksen tehneet pohjoismaiset kauppakorkeakoulut. Niihin kohteisiin opiskelijaa koskevat Erasmus-ohjelman säännöt ja opiskelijoille maksetaan Erasmus-apuraha.

Lisäksi listassa ovat kohteet, jotka vastaanottavat opiskelijoita vain NOREK-sopimuksella. NOREK-apurajan summa on 200 e/kk + matka-apuraha 330 e.

RUOTSI

Stockholm Business School (University of Stockholm) ERASMUS
Umeå University ERASMUS
Linköping university ERASMUS

University of Gothenburg ERASMUS
 

TANSKA

Syddansk Universitet ERASMUS
Ålborg Universitet ERASMUS

 

NORJA

BI Norwegian Business School NOREK
NHH Bergen NOREK

University of Bergen ERASMUS
NTNU (Norwegian University of Science and Technology) ERASMUS

 

ISLANTI

Reykjavik University ERASMUS
University of Iceland ERASMUS

 

Erasmus- ja  NOREK-hakuprosessi

Vaihe 1 : SoleMOVE-hakemus
 • Haun ensimmäisesssä vaiheessa tehdään hakemus SoleMOVEen. Hakemukseen laitetaan kolme vaihtokohdetta haluituimmuusjärjestyksessä.
 • Liitteeksi laitetaan alustava opintosuunnitelma jokaiseen kohteeseen. Opintosuunnitelmassa on oltava vähintään 25 opintopistettä.
 • Toiseksi liitteeksi laitetaan opintorekisteriote jossa näkyy kaikkien aineiden keskiarvo. Opintorekisteriotteen saa Pepistä ATOMI-välilehdeltä
 • Haun päätyttyä opiskelijalle osoitetaan yksi vaihtopaikka niistä kohteista jotka opiskelija on listannut hakemukseen.

Hakukriteerit

 • Opiskelijan keskiarvo vähintään 3.0 (Hyvä)
 • Opintojen hyvä eteneminen
 • Englannin kielen taito vähintään B2 CEFR-asteikolla
Vaihe 2: Haku vaihtokohteeseen
 • Kun opiskelija on saanut hyväksynnän SoleMOVEssa hänen pitää vahvistaa se mahdollisimman pian.
 • Vahvistuksen jälkeen kauppakorkeakoulun kv.koordinaattori nominoi opiskelijan kohteeseen ja lähettää opiskelijalle hakuohjeet.
 • Haku kohteeseen tehdään edellisen lukukauden aikana kohteen ilmoittamaan hakuaikaan mennessä.
 • Opiskelijan on hankittava kohteen vaatimat liitteet, mm. kielitodistus Oulun yliopiston kielipalveluista. Ks Language and Communication services.

 

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education, BA, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia, PsK ja PsM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Learning, Education and Technology, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede/ Kasvatuspsykologia, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietotekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Education and Globalisation, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietojenkäsittelytiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.