Oulun yliopistokollegio

Oulun yliopiston yliopistokollegio on 24-jäseninen elin, jossa ovat edustettuna yliopistoyhteisön eri ryhmät. Sen tehtävänä on muun muassa vahvistaa tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää hallituksen jäsenmäärästä ja toimikauden pituudesta.

Yliopistokollegio 2018–2021

Oulun yliopistokollegion jäsenistä 10 edustaa professoreita, 7 muita opettajia, tutkijoita sekä muuta henkilökuntaa ja 7 opiskelijoita. Yliopistokollegion opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja muiden jäsenten neljä vuotta.

Yliopistokollegion puheenjohtajana on Juhani Niskanen ja varapuheenjohtaja Pirkko Viitala.

Yliopistokollegion jäsenet (ja varajäsenet) kaudella 1.1.2018–31.12.2021:

Professorit

Seppo Vainio (Lauri Eklund)
Tiina Kinnunen (Mirja Illikainen)
Maija-Leena Huotari (Jouni-Matti Kuukkanen)
Mirka Hintsanen (Katariina Holma)
Risto Kerkelä (Juha Tuukkanen)
Johanna Uusimaa
Jouni Aspi (Matti Alatalo)
Mikko Puhakka (Janne Järvinen)
Keijo Ruotsalainen (Juha Röning)
Juhani Niskanen (Jaakko Kujala)

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö

Sirpa Aalto, tutkimuskoordinaattori (Juha Waulu)
Juha Ahola, yliopistonlehtori (Vaili Jämsä-Uusitalo)
Hannu Juuso, rehtori (Helena Miettunen)
Timo Kokkonen, yliopisto-opettaja (Vesa Virtanen)
Jaana Lehtosaari, opintoasiainsihteeri (Jan Hermes)
Minna Sääskilahti, yliopistonlehtori (Eila Viinikainen)
Pirkko Viitala, laboratoriopäällikkö (Leila Paavola-Ruotsalainen)

Opiskelijat (toimikausi 2020–2021)

Teemu Virtanen (Eevasisko Mehtätalo)
Erno Oikarinen (Petteri Hollanti)
Zacharias Hellberg (Nuuti Vasari)
Kalle Kaisko (Tapani Laine)
Maria Anca Catana (Jenny Vaara)
Miriam Putula (Annakaisa Tikkinen)
Lauri Koskela (Anni Vakkuri)

Yliopistokollegion tehtävänä on

  • päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta
  • valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen
  • vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi
  • vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella
  • valita yliopiston tilintarkastajat
  • vahvistaa tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille
  • päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan
  • päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään.