Yliopistokollegio

Oulun yliopiston yliopistokollegio on 24-jäseninen elin, jossa ovat edustettuna yliopistoyhteisön eri ryhmät. Sen tehtävänä on muun muassa vahvistaa tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää hallituksen jäsenmäärästä ja toimikauden pituudesta.

Yliopistokollegio 2022–2025

Oulun yliopistokollegion jäsenistä 8 edustaa professoreita, 8 muita opettajia, tutkijoita sekä muuta henkilökuntaa ja 8 opiskelijoita. Yliopistokollegion opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja muiden jäsenten neljä vuotta.

Yliopistokollegion jäsenet (ja varajäsenet):

Yliopistokollegion puheenjohtajana toimii Helka-Liisa Hentilä, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Leea Putula, toisena varapuheenjohtajana Juha Ahola ja sihteerinä Elina Rossi.

Professorit

Matti Alatalo (Päivi Lujala)
Helka-Liisa Hentilä (Jaakko Kujala)
Mirka Hintsanen (Vesa Puuronen)
Risto Kerkelä (Nina Hautala)
Jouni-Matti Kuukkanen (Tiina Keisanen)
Aki Manninen (Peppi Karppinen)
Petri Sahlström (Satu Nätti)
Minna Isomursu (Timo Ojala)

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö

Timo Kokkonen, yliopisto-opettaja (Aku Venhola)
Paula Vaskuri, palvelupäällikkö (Juho Yliniemi)
Jari Laru, yliopistonlehtori (Vaili Jämsä-Uusitalo)
Jari Hannu, yliopistonlehtori (Juha Waulu)
Vesa Virtanen, johtaja (Pirjo Suvilehto)
Pirkko Viitala, laboratoriopäällikkö (Elina Mattila-Niemi)
Juha Ahola, yliopistonlehtori (Heikki Helanterä)
Ari Kankaanpää, tietopalvelusihteeri (Artturi Roitto)

Opiskelijat (toimikausi 2024–2025)

Suvi-Anna Salminen (Santtu Mäenpää)
Lotta Ellonen (Marko Venäläinen)
Anni Vakkuri (Aku Forsman)
Saana Wahlroos (Miikka Lukkaroinen)
Chenhao Song (Ly Ngyuen)
Aapomikko Matti (Md. Moinul Islam)
Iikka Kokkoniemi (Riikka Haataja)
Leea Putula (Maria Ollila)

Yliopistokollegion tehtävänä on

  • päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta
  • valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen
  • vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi
  • vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella
  • valita yliopiston tilintarkastajat
  • vahvistaa tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille
  • päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan
  • päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään.

Aiempien vuosien pöytäkirjoja voi tiedustella yliopiston kirjaamosta.