Aikaerotteinen Raman-spektroskopia kliinisessä mikrobiologiassa

Perinteisen kliinisen mikrobiologian diagnostisiin puutteisiin vastaaminen aikaerotteisella Raman-spektroskopialla.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoituksen määrä

22 344 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Perinteiset diagnostiset lähestymistavat ovat resurssi- ja hiili-intensiivisiä. Raman-spektroskopia mahdollistaa viljelyvapaan bakteerien havaitsemisen, tunnistamisen ja antibioottiherkkyyden suoraan näytteestä. Tässä monitieteellisessä hankkeessa vertaamme aikaerotteisen Raman-spektroskopian diagnostista tarkkuutta perinteisiin diagnostisiin lähestymistapoihin kliinisessä mikrobiologiassa.

Projektin tulokset

Monitieteinen hanke toteutetaan yhteistyössä Nordlabin ja kahden eri tiedekunnan välillä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää uusien vilelyvapaiden menetelmien kehittämisessa.

Tutkimusryhmät