DigiImpact

Tutkimusryhmä tutkii ja arvioi digitaalisten ratkaisujen vaikutuksia akuutti- ja tehohoidossa. Tutkimusryhmän painopistealueina ovat digitalisaatio ja vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto.
DigiImpact

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimusryhmä kehittää ja arvioi digitaalisten ratkaisujen vaikutuksia akuutti- ja tehohoidossa. Tavoitteenamme on parantaa hoitotuloksia edistämällä digitalisaatiota vaikuttavuusperusteisesti ja asiakaslähtöisesti.

Tutkimusryhmässä hyödynnetään in vitro- ja in vivo-menetelmiä, interventiotutkimuksia, systemaattisia kirjallisuuskatsauksia (meta-analyysiä ja -aggregaatiota), sisällönanalyysiä, psykometrisesti testattuja mittareita (VBQ, VBOS), fysiologisia mittauksia sekä koneoppimista.

Tutkimusryhmän fokusalueet