DigiImpact

Tutkimusryhmä kehittää ja arvioi uusia menetelmiä akuutti- ja tehohoidossa. Tutkimusryhmän painopistealueina ovat digitalisaatio ja vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto.
Ryhmäkuva

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Tuotamme ja tiivistämme tutkittua tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.

Toimimme aktiivisesti toiminnalliset ja maantieteelliset rajat ylittävissä yhteistyöverkostoissa.

Tutkimuksessa hyödynnämme in vitro- menetelmiä, interventio- ja rekisteritutkimusta, systemaattista katsausta (meta-analyysiä ja -aggregaatiota), sisällönanalyysiä, psykometrisesti testattuja mittareita (VBQ, VBOS), fysiologisia mittauksia sekä koneoppimismenetelmiä.

Tutkimusryhmän fokusalueet