ARTiFAB

Hanke auttaa kuromaan umpeen digitaalista kuilua Oulun alueella järjestämällä työelämän ulkopuolella oleville suunnattuja digitaalista pienvalmistusta sekä taidetta yhdistäviä työpajoja. Ajankohtainen yhdistelmä on tukee Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 ohjelman tavoitteita sekä innostaa niitä, jotka eivät ole aiemmin olleet kiinnostuneita teknologiasta oppimaan tulevaisuuden taitoja.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Rahoituksen määrä

295 077 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Oulun seutu on kasvukeskus, joka houkuttelee opiskelijoita, työnhakijoita ja työelämän ulkopuolella olevia laajalta alueelta. Seudun korkea työttömyysaste on kuitenkin jatkuva ongelma. Työllisyyden parantamiseksi on tärkeää tukea erilaisia opiskelun, työnteon, itsenäisen ammatinharjoittamisen sekä yrittäjyyden muotoja.

Euroopan unioni on yksilöinyt 2000-luvun kansalaistaitoja, joita tarvitsemme henkilökohtaiseen kehitykseen, sosiaaliseen osallisuuteen, aktiiviseen kansalaisuuteenja työllistymiseen. Näihin kuuluvat mm. yrittäjyyteen liittyvät taidot, kulttuurinen tietoisuus ja ilmaisu, digi- ja teknologiataidot, sekä kyky omaksua uutta. Digi- ja teknologiataidoista tullut ratkaisevan tärkeäitä lähes kaikilla toimialoilla ja digitaalisella kuilulla viitataan polarisaatioon henkilöiden välillä, joilla on mahdollisuus ja kykyä kehittää teknologiaan liittyviä taitoja, sekä niiden, joillaei niitä ole. Digitaalinen kuilu aiheuttaa myös työmarkkinoiden polarisoitumista - digikehityksen mukana on tärkeää pysyä työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi.

ARTiFAB hanke auttaa kuromaan umpeen digitaalista kuilua Oulun alueella järjestämällä työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville suunnattuja digitaalista pienvalmistusta sekä taidetta yhdistäviä työpajoja. Digitaalinen pienvalmistus (esim. 2D-mallinnus ja laserleikkaus, 3D-mallinnus ja -tulostus sekä elektroniikka) nähdään hyödyllisenä sekä 2000-luvun kansalaistaitojen että ajattelu- ja suunnittelutaitojen kehittymisen kannalta. Käytännönläheisten projektien parissa osallistujat oppivat työskentelemään itsenäisesti ja kehittämään ideoitaan, mikä on arvokas voimavara monilla elämänalueilla. Oppimiskokemus on parhaimmillaan hyvin voimaannuttava, se rakentaa toimijuutta ja itseluottamusta mikä on tärkeää työnhaussa. Lisäksi se voi auttaa osallistujia luottamaan teknologiataitoihinsa sekä kiinnostumaan mm. tekniikan opiskelemisesta. Digitaalisen pienvalmistuksen katsotaan demokratisoineen innovaatiota, koska suunnittelu- ja valmistusprosessissa osallistujat käyttävät ohjelmistoja ja laitteita, joita on aiemmin laajalti hyödynnetty vain teollisuudessa. Kun tähän lisätään ripaus yrittäjyysajattelua, kriittistä ajattelua sekä luovaa taiteellista ulottuvuutta (esim. tanssin, kuvataiteen, muotoilun, tai uusmedian avulla), osallistujat oppivat erilaisia tapoja ajatella, sekä innovaation kannalta tärkeää luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Projektissa järjestetään työpajoja joissa osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ajankohtaisista aiheista (esim. kestävä kehitys, ympäristönsuojelu) digitaalisen pienvalmistusta ja taidetta yhdistävien projektien kautta. Yhden työpajan kesto on n. 10 tuntia. Työpajoissa osallistujat voivat luoda esimerkiksi elektroniikkaa, ohjelmointia ja laserleikkausta hyväksi käyttäen valoefektejä kantaaottavaa tanssitaideteosta varten, tai tulostaa 3D tekniikalla veistoksen, joka viestii katsojalleen visuaalisesti, mutta myös musiikin tai puheen avulla. Hankkeen aikana luoduista töistä on tarkoitus järjestää myös taidenäyttely.

ARTiFAB hankkeen uutuusarvo nousee taiteen ja luovan prosessin roolin korostamisesta digitaalisen pienvalmistusprosessin lisäksi. Yhdistelmä on ajankohtainen ja tukee Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 ohjelman tavoitteita. Uskomme, että yhdistelmä innostaa niitä, jotka eivät ole aiemmin olleet kiinnostuneita teknologiasta, osallistumaan ja oppimaan tulevaisuuden taitoja, mikä parantaa heidän työskentely- ja opiskelukykyään. Painotamme osallistujien oman äänen ja ilmaisutavan löytämistä sekä yrittäjyyttä ja itsensä työllistämisen mahdollisuuksia.

Hanketta koordinoi Oulun yliopisto. Vastuuyksiköt ovat UBICOMP, INTERACT ja FabLab Oulu. Työpajoissa käytämme Oululaisia digitaalisen pienvalmistuksen FabLab-tiloja. Työpajat järjestetään yhteistyössä paikallisten kulttuuri- ja taidealan toimijoiden, sekä työttömien ja työelämän ulkopuolella työskentelevien tahojen kanssa.