Bio- ja kiertotalouden digitalisaatio Pohjois-Pohjanmaalla – BiKiDi

Tässä hankkeessa lähdetään alueellisesti hakemaan ratkaisuja teollisuuden muutostarpeeseen ja kriisin aiheuttamiin välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin yhteistyössä kuntien ja kaupunkien yrityssektorin kanssa keskittyen erityisesti digitaalisiin ratkaisuihin bio- ja kiertotalouden mahdollistajina ja uuden liiketoiminnan synnyttäjinä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

214 286 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Hankkeessa oululaiset tutkimuslaitokset jalkautuvat maakuntiin osallistaen kuntien ja kaupunkien kehitysyhtiöt sekä yrityssektorin mukaan uusien ratkaisujen ja niiden mahdollistaman liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi edistetään nykyisellään niukkaa toimialat ylittävää yhteistyötä erityisesti bio- ja kiertotalouden ja digitaalisen pk-sektorin välillä valjastaen maakunnan ICT-osaaminen puhtaiden ratkaisujen kehittämiseen.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tunnistaa alueittain uusia liiketoimintamahdollisuuksia bio- ja kiertotalouden ja digitaalisuuden rajapinnassa, jotka tukevat paikallista vihreää siirtymää ja yhteiskunnan digitalisaatiota. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa järjestetään paikalliseen tarpeeseen räätälöityjä työpajatilaisuuksia kunnissa ja kaupungeissa yhteistyössä viranomaisten, yritysten ja tutkijoiden kesken. Lisäksi tehdään nykytilan kartoitusta, benchmarkingia, liiketoiminta- ja markkinapotentiaalin selvitystä sekä arvoketjujen ja ekosysteemien mallinnusta tunnistetuille kaikkein potentiaalisimmille uusille aihioille. Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda yhteistyömalli hankkeen toiminnan jatkuvuudelle.

Yhteistyökumppanit

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)

Luonnonvarakeskus (Luke)

Yhteyshenkilö(t)

Projektipäällikkö Pasi Rönkkö
pasi.ronkko​@​oulu.fi