Tuotantotalous

Tuotantotaloudessa yhdistyvät tekninen osaaminen, taloustieteiden menetelmien hallinta sekä ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Tuotantotaloudessa tutkitaan ilmiöitä sekä ratkaistaan ongelmia näistä kolmesta näkökulmasta. Tuotantotalous hyödyntää monitieteellistä näkökulmaa ja tuottaa arvoa ja edistää organisaatioiden tuottavuutta ja tehokkuutta. Tutkimusyksikössä painotetaan erityisesti seuraavia tutkimusalueita: projektiliiketoiminta, tuotannon ja toimitusketjun johtaminen, tuotehallinta sekä työhyvinvointi ja tuottavuus.

Tuotantotalouden tutkimusyksikkö on osa teknillistä tiedekuntaa. Yksikkö vastaa Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimuksesta ja opetuksesta sekä vaikuttaa yhteiskuntaan.

Tutkimus

Tuotantotalouden tutkimusyksiköllä on pitkät perinteet organisaatioiden ja niiden teknologisten, taloudellisten ja sosiaalisten prosessien tutkimuksesta, tavoitteena edistää niiden kestävyyttä ja kannattavuutta. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden tekniikan alojen kanssa monimutkaisten sosioekonomisten järjestelmien mallintamisen vuoksi. Tutkimuksessa hyödynnetään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia lähestymistapoja ja menetelmiä.

Tutkimuksemme päätavoitteena on vaikuttaa myönteisesti teollisuuteen, liike-elämään ja koko yhteiskuntaan. Tutkimus on käytännönläheistä ja sitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä erilaisten organisaatioiden kanssa – teollisuus on meidän ”laboratoriomme”.

Tuotantotalouden tutkimusryhmät keskittyvät kärkitutkimusalueisiin:

Tuotantotalous osallistuu aktiivisesti InStreams Hub – epäorgaanisen kiertotalouden tutkimuskeskittymän tutkimukseen erityisesti arvoketjuihin ja liiketoimintamalleihin liittyen. Instreams Hub on yksi Oulun yliopiston tutkimuksen profiilialueista.

Tuotantotalous on myös yksi Oulun yliopiston Terästutkimuskeskuksen (CASR) keskeisimmistä osa-alueista ja sen tutkimus sijoittuu erityisesti yliopiston strategian mukaisiin tutkimuksen painoaloihin ”Kestävyyttä luovat materiaalit ja järjestelmät” sekä ”Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa”.

Projektit ja toiminta

Tuotantotalouden tutkimusryhmät tekevät aktiivista yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti alan johtavien toimijoiden kanssa. Tutkimushankkeiden rahoituslähteinä ovat mm. Business Finland, EU, Suomen Akatemia ja Työsuojelurahasto.

Julkaisut

Yhteistyö

Tuotantotalouden tutkimusyksikkö tekee yhteistyötä monin eri muodoin. Yhteistyömuotoja ovat tutkimusyhteistyön lisäksi harjoitustyöt, caset, erikoistyöt, opinnäytetyöt, luennon pitäminen ja harjoittelu/kesätyö. Tutkimusyksiköllä on läheiset kontaktit paikallisiin yrityksiin ja organisaatioihin.

Olemme kiinnostuneita ratkaisemaan organisaatioiden käytännön haasteita – olivat ne sitten pieniä tai suuria. Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä, ole yhteydessä niin pohditaan paras yhteistyön tekemisen tapa!