Tuotantotalous

Tuotantotaloudessa yhdistyvät tekninen osaaminen, taloustieteiden menetelmien hallinta sekä ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Tuotantotaloudessa tutkitaan ilmiöitä sekä ratkaistaan ongelmia näistä kolmesta näkökulmasta. Tuotantotalous hyödyntää monitieteellistä näkökulmaa ja tuottaa arvoa ja edistää organisaatioiden tuottavuutta ja tehokkuutta. Tutkimusyksikössä painotetaan erityisesti seuraavia tutkimusalueita: projektiliiketoiminta, tuotannon ja toimitusketjun johtaminen, tuotehallinta sekä työhyvinvointi ja tuottavuus.

Tuotantotalouden tutkimusyksikkö on osa teknillistä tiedekuntaa. Yksikkö vastaa Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimuksesta ja opetuksesta sekä vaikuttaa yhteiskuntaan.

Tutkimus

Tuotantotalouden tutkimusyksiköllä on pitkät perinteet organisaatioiden ja niiden teknologisten, taloudellisten ja sosiaalisten prosessien tutkimuksesta, tavoitteena edistää niiden kestävyyttä ja kannattavuutta. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden tekniikan alojen kanssa monimutkaisten sosioekonomisten järjestelmien mallintamisen vuoksi. Tutkimuksessa hyödynnetään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia lähestymistapoja ja menetelmiä.

Tutkimuksemme päätavoitteena on vaikuttaa myönteisesti teollisuuteen, liike-elämään ja koko yhteiskuntaan. Tutkimus on käytännönläheistä ja sitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä erilaisten organisaatioiden kanssa – teollisuus on meidän ”laboratoriomme”.

Tuotantotalouden tutkimusryhmät keskittyvät kärkitutkimusalueisiin:

Tuotantotalous osallistuu aktiivisesti InStreams Hub – epäorgaanisen kiertotalouden tutkimuskeskittymän tutkimukseen erityisesti arvoketjuihin ja liiketoimintamalleihin liittyen. Instreams Hub on yksi Oulun yliopiston tutkimuksen profiilialueista.

Tuotantotalous on myös yksi Oulun yliopiston Terästutkimuskeskuksen (CASR) keskeisimmistä osa-alueista ja sen tutkimus sijoittuu erityisesti yliopiston strategian mukaisiin tutkimuksen painoaloihin ”Kestävyyttä luovat materiaalit ja järjestelmät” sekä ”Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa”.

Projektit ja toiminta

Tuotantotalouden tutkimusryhmät tekevät aktiivista yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti alan johtavien toimijoiden kanssa. Tutkimushankkeiden rahoituslähteinä ovat mm. Business Finland, EU, Suomen Akatemia ja Työsuojelurahasto.

Väitökset

15.12.2023 Tommi Pauna,

~30.11.2023 Matti Matinheikki,

21.6.2023 Emmanuel Nyameke, Projektin identiteetin luominen ja ylläpito väliaikaisessa organisaatioympäristössä.

14.6.2023 Solmaz Mansoori, Datan hyödyntäminen rakennusteollisuudessa: Polku teollista toimintamallia kohti.

2.6.2023 Elina Jääskä, Pelipohjaiset oppimismenetelmät projektinhallinnan korkeakouluopetuksessa.

12.4.2023 Farooq Ali, Viitekehys sidosryhmien verkostosuhteiden analysointiin, kehittämiseen ja hallintaan yhteistoiminnallisissa sairaalarakennusprojekteissa.

5.4.2023 Pasi Rönkkö, Kiertotalous paremman resilienssin ja materiaalisaatavuuden mahdollistajana toimitusketjuissa.

16.12.2022 Mirva Juntti, Julkisten palveluiden tuotteistaminen –konstruktivistinen malli ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

24.11.2022 Petteri Annunen, Teollinen rakentaminen – Prosessimalli kyvykkyyksien luomiselle.

11.11.2022 Kari-Pekka Tampio, Arvontuoton tehostaminen yhteistoiminnallisen sairaalarakennushankkeen alkuvaiheessa.

11.11.2022 Niko Cajander, Vuokratyöntekijöiden hyvinvointi ravintoloissa – Näkemyksiä sosiaalisesti kestävästä työstä

6.10.2022 Víctor Pérez Centeno, Neurotiedeteknologioiden hyödyntäminen yrittäjyystutkimuksessa

23.9.2022 Laura Saukko, Integraatiokyvykkyyden johtaminen yhteistoiminnallisissa organisaatioiden välisissä projekteissa

20.5.2022 Tero Leppänen, Teollisista sivuvirroista kiertotalousliiketoimintaan – arvoketjut, liiketoimintaekosysteemit ja tuotteistaminen.

24.3.2022 Iqra Sadaf Khan, Exploring Industry 4.0 and Its Impact on Sustainability and Collaborative Innovation

8.10.2021 Henri Jounila, Holistic corporate responsibility through integrated HSEQ management. Case studies on developing safety and HSEQ in companies

23.6.2021 Henna Longi, Regional innovation systems and company engagement in the Arctic context

12.5.2021 Maria Lindholm, Insights into undesired load factors at work now and tomorrow – Findings from different professions and working conditions

4.2.2021 Päivi Kekkonen, Several actors, one workplace—Development of collaboration of several actors inside and between the organisations

Yhteistyö

Tuotantotalouden tutkimusyksikkö tekee yhteistyötä monin eri muodoin. Yhteistyömuotoja ovat tutkimusyhteistyön lisäksi harjoitustyöt, caset, erikoistyöt, opinnäytetyöt, luennon pitäminen ja harjoittelu/kesätyö. Tutkimusyksiköllä on läheiset kontaktit paikallisiin yrityksiin ja organisaatioihin.

Olemme kiinnostuneita ratkaisemaan organisaatioiden käytännön haasteita – olivat ne sitten pieniä tai suuria. Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä, ole yhteydessä niin pohditaan paras yhteistyön tekemisen tapa!