CarbStone: Synteettistä marmoria hiilidioksidin varastointiin ja hyödyntämiseen

CarbStone tähtää rakennusteollisuuden hiilijalanjäljen radikaaliin pienentämiseen edistämällä magnesiumkarbonaattien käyttöä hiiltä varastoivana materiaalina. CarbStone-hankkeessa kehitetään ensimmäistä kertaa konseptia ja prosessia, jossa erilaisia magnesiumkarbonaatteja hyödynnetään tuottamaan kivenkaltaisia kappaleita, tiiliä ja paneeleja, joiden painosta jopa 50 % koostuu hiilidioksidista.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Suomen uudistumista

Rahoituksen määrä

524 639 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Yhteyshenkilö

  • Academy Research Fellow (Research Council of Finland)
    Hoang Nguyen
    +358503274570

Muut henkilöt

  • Nirrupama Kamala Ilango
  • Kanwal Shahid

Projektin kuvaus

CarbStone mahdollistaa nopean, vähän energiaa kuluttavan karbonointiprosessin, jonka tuloksena on valikoidun kokoisia ja muotoisia, kiinteitä kivimäisiä tuotteita. Useimmat korkean lämpötilan prosesseista ovat energiaintensiivisiä, mutta kemiallinen reaktio magnesiumsilikaateista magnesiumkarbonaateiksi tuottaa energiaa, joka voidaan ottaa talteen ja hyödyntää. Magnesiumkarbonaattien innovatiivisella käytöllä rakennusmateriaaleissa CarbStone-hanke mahdollistaa toteuttamiskelpoisen lähestymistavan skaalautuvien ja hiilinegatiivisten rakennusmateriaalien massasovelluksille. Onnistuessaan CarbStone-hanke luo väylän kierrättää ex-situ karbonointiprosesseissa vuosittain syntyvä magnesiumkarbonaattien gigatonnien sivuvirta sekä mahdollistaa uusia markkina- ja liiketoimintamahdollisuuksia, sillä pelkästään tiilimarkkinoiden koko Euroopassa on noin 3,9 miljardia euroa. Lisäksi hanke vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 500 Mt vuodessa (~50 B€) muuttaen raskaspäästöisen sementti- ja betoniteollisuuden hiilinieluksi.

Projektin toimenpiteet