Digitaalinen transformaatio kotisairaalan palvelupolulla

Uusien, kustannustehokkaiden ja skaalautuvien digitaalisten ratkaisujen kehittäminen kotisairaalan palvelupolulle.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoituksen määrä

50 000 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Tulevaisuuden "seinättömät sairaalat" mahdollistavat saumattoman potilaskokemuksen, varmistavat hoidon saatavuuden ja parantavat hoidon jatkuvuutta ja koordinointia, kun taas digitaaliset ratkaisut ovat avainasemassa nykyisten palvelupolkujen tehostamisessa. Digitalinen muutos on kuitenkin haastava prosessi. Se edellyttää panostusta osaamiseen, prosesseihin ja liiketoimintamalleihin. Tässä hankkeessa pyrimme kehittämään uudenlaisia, kustannustehokkaita ja skaalautuvia digitaalisia ratkaisuja potilaslähtöisestä näkökulmasta kotisairaalan palvelupolulle.

Projektin tulokset

Hankkeessa kuvataan nykyisiä kotisairaalan toimitusmalleja, tutkitaan digitaalista muutosta kotisairaalan palvelupolulla sekä yksilöidään uusien digitaalisten ratkaisujen arvoketjuja kotisairaalan palvelupolun alku- ja loppupään toiminnoissa.

Tutkimusryhmät