Digitaalisen terveyden ja hyvinvointiteknologian kansallinen osaamisverkosto

DTHOSVE, DigiTerveys OSVE

Digitaalisen terveyden ja hyvinvointiteknologian kansallinen osaamisverkosto (DTHOSVE, DigiTerveys OSVE) -hanke rakentaa kansallista, laajaa ja avointa digitaalisen terveyden verkostotoimintaa. Hankkeen tuloksena syntyvä verkoston käynnistämisen tiekartta sisältää suunnitelmat verkoston järjestäytymisestä, strategiasta, resursseista, roolituksista ja tehtävistä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin rahoittaja

Innokaupungit vetovastuuteema (TEM)
Pirkanmaan liitto

Rahoituksen määrä

467 357 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Digitaalisen terveyden ja hyvinvointiteknologian osaamisverkosto (DTHOSVE) -hanke rakentaa kansallista alan osaamisverkoston kehittämisagendaa, mikä viitoittaa tietä uudentyyppiseen fokusoituun yhteistyöhön Suomessa ja kansainvälisesti. Hanke luo pohjan uudelle temaattiselle yhteistyölle ja digitaalisen terveyden osaamisverkostorakenteelle. Hankkeessa määritellään osaamisverkoston visio, missio ja verkostojohtamisen periaatteet sekä verkostoyhteistyön elementit, määritellään osaamisverkoston kohdennetut tehtävät sekä luodaan osaamisverkostolle kansainvälisen yhteistyön strategia, eri sidosryhmien tarpeet ja suomalainen huippututkimus huomioiden.

DTHOSVE -hanke on yksi Innokaupunkien temaattisista vetovastuuhankkeista, joita toteutetaan osana valtion ja yliopistokaupunkien ekosysteemisopimuksia. Hanke täydentää innovaatioekosysteemisopimuksia ja tarjoaa mahdollisuuden kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseen sekä yhdistämään useiden alueiden paikallista osaamista. DTHOSVE-hankkeen päätavoitteena on valmistella digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin verkoston ja verkostotoimijan perustamista STM:n työryhmäraportin (STM selvitys 17.5.2023, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164954/STM_2023_24_Rap.pdf?sequence=1&isAllowed=y) jatkona.

Hankkeen toimintakausi on 1.10.2023-31.12.2024, ja sen toteuttajaorganisaatioita ovat Oulun yliopisto (vetovastuuhankkeen koordinaattori), Oulun ammattikorkeakoulu, Kuopio Health osk, Tampereen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Helsinki Partners /Health Capital Helsinki (2023)