Digitaalisten palveluiden vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa

Digitaalisten palvelujiden vaikutusten arviointi terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Rahoituksen määrä

300 000 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Digitaaliset palvelut ovat kehittyneet nopeasti viime vuosina maailmanlaajuisten terveyttä ja hyvinvointia koskevien haasteiden ratkaisemiseksi. Digitaaliset palvelut voivat olla vaikuttava ja kustannustehokas vaihtoehto, mutta yleistettävyyttä rajoittavat heterogeeniset hoitotulokset. Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa kattava ja ajantasainen yleiskuva digitaalisten palveluiden vaikutuksista terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa.

Projektin tulokset

Tämän monitieteisen hankkeen tuloksia voidaan käyttää palvelujärjestelmää, hyvinvointialueiden ohjauksessa sekä vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden kehittämistä koskevien päätösten pohjana

Lisää tietoa: https://tietokayttoon.fi/-/digitaalisten-palvelujen-vaikuttavuus-sosiaali-ja-terveydenhuollossa

Tutkimusryhmät