Dronemaster

Oulun yliopiston, Oulun Ammattikorkeakoulun ja Centria-ammattikorkeakoulun ilmainen, modulaarinen englanninkielinen verkkokurssikokonaisuus ammattimaisesta dronelennätyksestä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Rahoituksen määrä

311 389 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää hankkeessa mukana oleviin korkeakouluihin verkkokurssi, joka vastaa nopeasti kasvavan dronelennättäjämäärän koulutustarpeita. Koulutuksella varmistetaan Pohjois-Pohjanmaan drone-ekosysteemin ajantasainen tietämys EU-tason lakien ja asetusten vaikutuksista eri sovellusalueilla, turvallisuusnäkökohdat ja käytänteet sekä käytännön taidot droonien lennättämisestä.

Hankkeessa määritellään koulutuksessa tarvittava tieto, kuten lait ja asetukset sekä erilaisten sovellusalojen ja arktisten olosuhteiden tuomat vaatimukset. Ammattimainen lentotoiminta ja droonien kehittäminen esimerkiksi mittalaitteena vaatii korkeakoulutasoista teknistä osaamista, jonka ansiosta hankkeessa otetaan haltuun uusimpia teknologioita ja tuotetaan koulutuksen suunnittelussa tarvittavaa teknistä taustatietoa.

Hanke tuo ratkaisun Pohjois-Pohjanmaan yritysten ja osatoteuttajien henkilöstön ja tutkijoiden akuuttiin droonien lennätystarpeisiin. Hankkeen myötä osatoteuttajilla on osaaminen ja valmius toimia itse kouluttajina, jotka voivat myös kehittää ja monipuolistaa droneen liittyvää koulutusta.

Hankkeen tuloksena syntyy droonien lentämiseen ja hyödyntämiseen liittyvä 2-5 opintopisteen verkkokurssi. Maksuton verkkokurssi jää hankkeessa oleviin oppilaitoksiin avoimeen käyttöön Pohjois-Pohjanmaan alueella ja sähköiseksi kurssimateriaaliksi hankkeen päätyttyä.


Hankkeen internetsivut:
https://www.dronemaster.fi

Dronemaster kurssin löydät digicampuksesta:
https://digicampus.fi/course/view.php?id=3319