Effect of climate change on building design and indoor health

Merkittävä osa elämästämme kuluu sisätiloissa, ja terveysvaikutukset liittyvät läheisesti bakteeri-, sieni- ja virusyhteisöön, jotka ovat läsnä rakennetussa ympäristössämme. Ilmaston, suunnittelun ja materiaalien vaihtelut vaikuttavat merkittävästi kosteuteen, lämpötilaan ja niihin mikroskooppisiin organismeihin, jotka menestyvät sisätiloissa.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Projektin koordinaattori

Muu yliopisto tai yksikkö

Yhteystiedot

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Mikrobitoista koostuva ympäristö rakennuksissa, johon kuuluvat bakteerit, sienet ja virukset, vaikuttaa sisäilman laatuun, ihmisten terveyteen ja rakennusten rakenteelliseen eheyteen. Tulevat prosessit, kuten ilmastonmuutokset, energiatehokkaiden rakennussuunnitelmien käyttöönotto ja kestävien rakennusmateriaalien muutokset, muuttavat rakennusten kosteus- ja lämpöolosuhteita, vaikuttaen mikrobitoan koostumukseen tuntemattomilla tavoilla. Pohjoismaissa ilmastonmuutokseen liittyvät kosteuden ja lämpötilan lisääntyneet jaksot voisivat tehdä energiatehokkaista rakennuksista alttiimpia mikrobikasvulle, mikä voi vaikuttaa haitallisesti terveyteen ja talouteen. Ymmärtääksemme rakennussuunnittelun, ilmaston ja sisäilman mikrobitoan vuorovaikutusta otamme käyttöön monitieteisen lähestymistavan yhdistämällä evoluutiobiologiaa, genomista, rakennusfysiikkaa ja materiaalitiedettä. Kokeellisten mikrokosmojen, genomisten tutkimusten ja numeeristen simulointien yhdistelmällä simuloidaan ja kvantifioidaan rakennussuunnittelun ja ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia sisäilmaston mikrobitoan koostumukseen ja toimintaan. Painopisteemme on kvantifioida mikrobitoan dynamiikkaa ja evolutiivisia prosesseja alueilla, joissa kosteus kertyy ja mikrobiyhteisöt kasvavat huomaamatta, johtaen homeongelmiin. Tämä tutkimus on ratkaiseva, koska rakennetut ympäristöt ohjaavat monien organismien maailmanlaajuista evoluutiota, ja ihmiset viettävät suurimman osan elämästään sisätiloissa, suoraan vaikuttaen sisäilman koostumukseen ja sen reaktioihin ilmastonmuutokseen sekä rakentamiskäytäntöihin. Lisäksi mikrokosmojen kokeet ja numeeriset simuloinnit auttavat tunnistamaan ongelmia uusissa rakennuksissa ja uudistuksissa, auttaen "tulevaisuuden suojautumisessa" liiallisilta remonteilta, jotka vaikuttavat ihmisten terveyteen ja talouteen.