Energiaturpeen tuotannosta biohiilen valmistukseen - eBio

Biohiilen käytölle erilaisiin korkeamman lisäarvon tuotteisiin on kasvavat globaalit markkinat. Suomessa on kaikki edellytykset kehittää kansainvälisen kärjen tuoteportfoliota biohiilisovelluksille vientimarkkinoille. Tässä hankkeessa selvitetään mahdollisuutta rakentaa kansallinen biohiiliekosysteemi, jossa on yritys- ja tutkimuspartnereita biohiiliarvoketjun kaikista vaiheista.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

155 000 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Tässä hankkeessa selvitetään mahdollisuutta rakentaa biohiiliekosysteemi, jossa on yritys- ja tutkimuspartnereita biohiiliarvoketjun kaikista vaiheista. Biohiilikonseptiin mallinnetaan siihen liittyvät uudet arvoketjut, luodaan malli liiketoimintaekosysteemistä Pohjois-Pohjanmaalle, sisältäen tarvittavat toimijat arvoketjuissa, luodaan kestävät liiketoimintamallit kaikille ekosysteemitoimijoille sekä tehdään toimenpidesuunnitelma hankkeen esittämän idean käytännön demonstraatioiden toteuttamiseksi. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan konkreettisesti yritystoimintaa ja työllistetään ihmisiä. Tiivistä yhteistyötä alan yrittäjien kanssa jatketaan niin hankkeen aikana kuin sen päätyttyä käytännön demonstraatioiden kautta. ​Hankkeessa benchmarkataan ja linkitytään biohiilimarkkinoilla toimiviin tahoihin niin yritys- kuin tutkimustoiminnan ympärillä. Paikalliseen ekosysteemiin sitoutetaan yrityksien lisäksi myös tutkimuslaitokset, kunnat ja kaupungit sekä muut julkiset toimijat ja olennaiset sidosryhmät.

Yhteyshenkilö(t)

Projektipäällikkö Juuso Kivijakola

juuso.kivijakola@oulu.fi