Etähallittavan säätösalaojakaivon kehittäminen ja pilotointi (ESKE)

ESKE

Hankkeessa suunnitellaan ja testataan etähallittavan säätösalaojakaivon prototyyppiä. Tavoitteena on ratkaisu, jolla säätösalaojajärjestelmistä voidaan tehdä tietokoneohjattuja ja maan kosteustilanteeseen reagoivia. Laitteiden energiansyöttö toteutetaan aurinkopaneeleilla ja mittaus- ja ohjaussignaalien välittämisessä käytetään langattomia tietoverkkoja.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaa ELY-keskus

Rahoituksen määrä

175 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Yliopistonlehtori
    Toni Liedes

Projektin kuvaus

Toimiva kuivatus on yksi Suomalaisen maa- ja metsätalouden perusedellytyksistä. Tässä hankkeessa suunnitellaan, toteutetaan ja pilotoidaan etähallittava säätösalaojakaivo. Suunniteltava kaivo on ns. mahdollistavaa tekniikkaa, jonka avulla kuivatuksen hallinnointi voidaan nostaa uudelle tasolle. Jatkossa etäkäytettävien kaivojen avulla voidaan hallita nykyistä selvästi laajempia valuma-alueita ja muodostaa erilaisia käyttöstrategioita esimerkiksi viljelykasvien sadon kasvattamiseen, kasvitautien vähentämiseen ja hiilidioksidipäästöjen minimoiseen. Tässä hankkeessa jatketaan aiemmin prototyyppitasolle kehitetyn kaivon kehitystä niin, että kattavat kenttäkokeet on mahdollista toteuttaa. Kokeiden tulosten perusteella kaivon rakenne optimoidaan ja sen hyödyllisyys osoitetaan.

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy kaivokonsepti, jonka toimivuus ja hyödyllisyys on osoitettu käytännön kokeilla. Suunnitteludokumentit voivat toimia lähtökohtana ratkaisun kaupallistamisessa.

ESKE-hankkeeseen liittyvät tiedostot