Etelä-Karjalan allergiatutkimus (EKAT)

EKAT

Etelä-Karjalan Allergiatutkimuksen kohteena on allergisten sairauksien esiintyvyys ja syyt tavallisessa lapsiväestössä.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Kaisa Pyrhönen

Projektin kuvaus

Etelä-Karjalan Allergiatutkimuksen kohteena on allergisten sairauksien esiintyvyys ja syyt tavallisessa lapsiväestössä. Kaikissa Etelä-Karjalan maakunnan alueen lastenneuvoloissa toteutettiin vuosina 2005-6 lasten vanhemmille suunnattu kysely- ja haastattelututkimus. Lisäksi kerättiin terveydenhuollon toimipisteistä tulokset lapsille tehdyistä allergiatesteistä. Tutkimuksen kohdeväestönä olivat kaikki 1.4.2001 - 31.3.2006 syntyneet ja maakunnan alueella asuvat lapset. Lähes 4000 lapsen vanhemmat palauttivat vastauslomakkeen.

Projektin tulokset

Väitöskirja:

Pyrhönen K (2011) Food allergies and hypersensitivities among children in South Karelia. Occurrence, inheritance and seasonality. ISBN 978-951-42-9394-8. ISBN 978-951-42-9395-5 (PDF). http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9395-5.

Vertaisarvioidut julkaisut:

Pyrhönen K, Kulmala P. Delivery mode and the incidence of atopic sensitization and food allergy in a Finnish child population. Pediatr Allergy Immunol. 2021 Jun 29. doi: 10.1111/pai.13584. Epub ahead of print. PMID: 34184325. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pai.13584

Pyrhönen K, Kulmala P. Atopic diseases of the parents predict the offspring's atopic sensitization and food allergy. Pediatr Allergy Immunol. 2021 Jul;32(5):859-871. doi: 10.1111/pai.13462. Epub 2021 Jun 19. PMID: 33527507. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/pai.13462

Pyrhönen K, Kulmala P. Occurrence of pollen season at the end of the first trimester predicts clinical atopic diseases in the offspring: A Finnish population-based study. Int J Hyg Environ Health 2020; 225: 113452. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2020.113452.

Pyrhönen K, Kulmala P, Näyhä S, Läärä E. Diverse age-incidence patterns of atopic sensitization in an unselected Finnish population up to 12 years. Ann Allergy Asthma Immunol. 2019:122:522-531.e3. https://www.annallergy.org/article/S1081-1206(19)30143-7/abstract

Pyrhönen K, Kulmala P, Näyhä S. Coincidence of pollen season with the first fetal trimester together with early pet exposure is associated with sensitization to cat and dog allergens in early childhood: A Finnish population-based study. Clin Exp Allergy. 2018;48:306–316. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cea.13067/abstract

Pyrhönen K, Näyhä S, Läärä E. 'Dog and cat exposure and respective pet allergy in early childhood. Pediatr Allergy Immunol 2015; 26: 247-255. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pai.12369/abstract.

Pyrhönen K, Näyhä S, Hiltunen L, Läärä E. Caesarean section and allergic manifestations: insufficient evidence of association found in population-based study of children aged 1 to 4 years. Acta Paediatrica 2013;102: 982–989. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.12342/abstract.

Pyrhönen K, Läärä E, Hiltunen L, Kaila M, Hugg T, Näyhä S. Season of the first trimester of pregnancy predicts sensitisation to food allergens in childhood: a population-based cohort study from Finland. J Epidemiol Community Health 2012;66:49-56. http://jech.bmj.com/content/66/1/49.abstract.

Pyrhönen K, Hiltunen L, Kaila M, Näyhä S, Läärä E. Heredity of food allergies in an unselected child population: An epidemiological survey from Finland. Pediatric Allergy and Immunology 2011;22:e124–e132. DOI: 10.1111/j.1399-3038.2010.01095.x. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-3038.2010.01095.x/abstract.

Pyrhönen K, Hiltunen L, Näyhä S, Läärä E, Kaila M. Real life epidemiology of food allergy testing in Finnish children. Pediatr Allergy Immunol 2011;22:361-368. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-3038.2011.01140.x/abstract.

Pyrhönen K, Läära E, Kaila M, Hiltunen L, Näyha S. SKARP - A population-based cohort study of childhood food-associated symptoms perceived by parents and food allergies diagnosed by physicians: Design, methods and participation. Scand J Public Health 2011;39:194–202. http://sjp.sagepub.com/content/39/2/194.abstract.

Pyrhönen K, Näyhä S, Kaila M, Hiltunen L, Läärä E. Occurrence of parent-reported food hypersensitivities and food allergies among children aged 1-4 yr. Pediatr Allergy Immunol. 2009;20:328-38.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-3038.2008.00792.x/abstract.

Muut julkaisut:

Pyrhönen K Etelä-Karjalan Allergiatutkimus (EKAT) – lasten ruoka-allergioiden epidemiologiaa. Kirjassa: Haahtela T toim. Allergiakoulu. Allergiatutkimussäätiön vuosikirja 2011;39: 80-81.

Pyrhönen K, Läärä E, Näyhä S, Kaila M, Hiltunen L, Hannuksela M. Prevalence of food allergies and hypersensitivities perceived by parents or diagnosed by physician: EKAT – A Finnish child cohort study in South Carelia region (2006) Kirjassa: Näyhä s & Taanila A toim. Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksen Tutkimusseminaari 11.12.2006. Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos, Oulu. ISBN 951-42-8319-8: 13-15.

Pyrhönen K, Näyhä S, Läärä E, Kaila M, Hannuksela M (2005) Ruoka-allergioiden ja yliherkkyyksien esiintyvyys ja riskitekijät 0-4-vuotiailla lapsilla Suomessa (pilottitutkimus). Kirjassa: Näyhä s & Taanila A toim. Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksen Tutkimusseminaari 26.5.2005. Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos, Oulu. ISBN 951-42-7770-8: 8-11.

Lisätietoja

Kaisa Pyrhönen

Tutkimuksen johtaja, LT

Väestöterveyden tutkimusyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

sähköposti: kaisa.pyrhonen(at)oulu.fi

Väliaikaisesti kyselylomakkeet eivät ole ladattavissa verkkosivulta.