Väestöterveyden tutkimusyksikkö

Väestöterveyden tutkimusyksikkö Lääketieteellisessä tiedekunnassa Oulun yliopistolla on monitieteinen tutkimusyksikkö, joka lähestyy ihmisen terveyteen liittyviä kysymyksiä useiden osaamisalojen kautta.

Tiedekunnan organisaatiouudistuksessa yksikköön sulautui Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö (ELITE), Suun terveyden tutkimusyksikkö sekä Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH). Väestöterveyden tutkimusyksikkö kokoaa yhteen eri alojen tutkijoiden ja tutkimusryhmien osaamisen ja asiantuntijuuden.

Johtaja: Professori Juha Auvinen

Tutkimus

Väestöterveyden tutkimusyksikkö pyrkii huippuosaamiseen elämänkulkuepidemiologian aloilla, systeemiepidemiologiassa, psykiatrisessa epidemiologiassa, työterveydessä, terveysliikunnassa, kansanterveydessä, ympäristöterveydessä sekä suun terveydessä ja kliinisessä käytännössä.

Elinikäinen terveys on tutkimuksemme läpileikkaava teema. Tarkastelemme terveyttä erikoisalojen näkökulmasta yksilötasolta globaalille tasolle – suun terveydestä ja yleislääketieteestä kansanterveyteen, ympäristöterveyteen ja planetaariseen terveyteen. Yksi tärkeä näkökulma on teknologian tuomat mahdollisuudet suun terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä. Monitieteisissä tutkimusryhmissä työskentelee tutkijoita erilaisilla taustoilla lääkäreistä geenitutkijoihin, maantieteilijöihin, biologeihin ja antropologeihin.

Tutkijat ovat saaneet kansainvälistä ja kansallista tutkimusrahoitusta mm. EU:n Horizon 2020 ja Horizon Europe-ohjelmista (EUCAN CONNECT, LongITools, EarlyCause, TRIGGER, EMERGE, InChildHealth), Suomen Akatemialta (APSY Oulu, RECIPE, SCHOOLWELL, Akatemiatutkijat), Biocenter Oululta sekä eri säätiöiltä.

Tutustu tutkimusryhmiin ja hankkeisiin tarkemmin alta avautuvien linkkien kautta.

Tutkimusryhmät

Meneillään olevia tutkimusprojekteja

Projektit, joiden rahoituskausi on päättynyt

Opetus

Väestöterveyden tutkimusyksikkö vastaa yleislääketieteen, geriatrian, työterveyden, hammaslääketieteen ja kansanterveystieteen opetuksesta. Kansainvälinen tutkimusyksikkömme kouluttaa nuoria tutkijoita eri uravaiheissa maisteri- ja tohtoriopintovaiheessa sekä post doc -vaiheessa. Monet tutkijoistamme opettavat epidemiologiaa, molekyyliepidemiologiaa ja biolääketieteellistä datatiedettä Epidemiology and Biomedical Data Science (EBDS)- maisteriohjelmassa. Yksikkömme on aktiivinen kehittämään ja toimeenpanemaan näyttöön perustuvia käytäntöjä, myös toimimalla terveydenhuollon sektorilla hallintotehtävissä ja kehittämällä erikoislääkärikoulutusta sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Esimerkkinä toteutamme kaksivuotista Yleislääketieteen GP- koulutusta, joka on syventävä koulutus yleislääketieteen ydinosaamisalueissa, yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Yleislääketieteen yksikön kanssa. Yksikkömme kantaa päävastuun hammaslääkärien peruskoulutuksesta ja erikoiskoulutuksesta ja lääketieteellisestä perusopetuksesta koskien monisairastuvuutta, moniongelmaisuutta, toimintakykyä ja terveyspalveluja.

Oppialojamme ovat:

 • Yleislääketiede
 • Geriatria
 • Työterveys
 • Kansanterveystiede
 • Terveysliikunta
 • Kariologia
 • Parodontologia
 • Suu- ja leukakirurgia
 • Suuradiologia
 • Suun terveydenhuolto 
 • Suupatologia
 • Hammasprotetiikka ja kliininen purentafysiologia
 • Hampaiston oikomisoppi

Lisätietoja koulutuksistamme

Yhteystiedot

Väestöterveyden tutkimusyksikkö

Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

Postiosoite: Väestöterveyden tutkimusyksikkö, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto

Vierailuosoite: Väestöterveyden tutkimusyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Kontinkankaan kampus, Aapistie 5 B / Aapistie 3 (Suun terveys).

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi (a) oulu.fi

Yhteistyö

Tutkimusyksikön julkaisut