EUROPAIN - EUROpean-Pain-Audit-In-Neonates

EUROPAIN

EUROPAIN (EUROpean Pain Audit In Neonates) oli prospektiivinen kohorttitutkimus.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoituksen määrä

2 300 000 EUR

Projektin koordinaattori

Armand Trousseau Hospital

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

EUROPAIN (EUROpean Pain Audit In Neonates) oli prospektiivinen kohorttitutkimus. Tutkimukseen rekrytoitiin yhteensä 6680 vastasyntynyttä 243 vastasyntyneiden teho-osastosta ja 18 Euroopan maasta Projektin tavoitteena oli selvittää rauhoittavien ja kipua lievittävien lääkkeiden käyttöä hengityskonehoidossa olevilla vastasyntyneillä, jotka olivat tehohoidossa Euroopan eri maissa. Lisäksi Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa aineisto kerättiin lohduttavien/lääkkeettömien menetelmien käytöstä perustuen vastasyntyneiden potilasasiakirjojen dokumentteihin.

Projektin tulokset

Hoitokäytännöissä ilmeni suuria eroja yksiköiden ja eri maiden välillä. Rauhoittavien ja kipua lievittävien lääkkeiden käyttö sekä yleisanestesia pitkittivät intuboitujen vastasyntyneiden hengityskonehoitoa. Tutkimuksessa kerätyn aineiston avulla on mahdollista vertailla käytäntöjä ja kehittää yhtenäiset eurooppalaiset hoitostandardit kivun lievittämiseksi kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevalle potilasryhmälle.

Päätulokset ovat luettavissa tässä.

Linkit

Yhteistyökumppanit

Projektin koordinaattori
Armand Trousseau Hospital, Pariisi, Ranska
EUROPAIN oli osa NeoOpioid -projektia (koordinointi Karolinska Institutet, Ruotsi)

Yhteistyökumppanit
Kansalliset päätutkijat 18 Euroopan maasta