EUROPAIN - EUROpean-Pain-Audit-In-Neonates

EUROPAIN

EUROPAIN (EUROpean Pain Audit In Neonates) oli prospektiivinen kohorttitutkimus.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoituksen määrä

2 300 000 EUR

Projektin koordinaattori

Armand Trousseau Hospital

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

EUROPAIN (EUROpean Pain Audit In Neonates) oli prospektiivinen kohorttitutkimus. Tutkimukseen rekrytoitiin yhteensä 6680 vastasyntynyttä 243 vastasyntyneiden teho-osastosta ja 18 Euroopan maasta Projektin tavoitteena oli selvittää rauhoittavien ja kipua lievittävien lääkkeiden käyttöä hengityskonehoidossa olevilla vastasyntyneillä, jotka olivat tehohoidossa Euroopan eri maissa. Lisäksi Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa aineisto kerättiin lohduttavien/lääkkeettömien menetelmien käytöstä perustuen vastasyntyneiden potilasasiakirjojen dokumentteihin.

Projektin tulokset

Hoitokäytännöissä ilmeni suuria eroja yksiköiden ja eri maiden välillä. Rauhoittavien ja kipua lievittävien lääkkeiden käyttö sekä yleisanestesia pitkittivät intuboitujen vastasyntyneiden hengityskonehoitoa. Tutkimuksessa kerätyn aineiston avulla on mahdollista vertailla käytäntöjä ja kehittää yhtenäiset eurooppalaiset hoitostandardit kivun lievittämiseksi kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevalle potilasryhmälle.

Tärkeimmät julkaistut artikkelit:

Carbajal R, Eriksson M, Courtous E, Boyle E, Avila-Alvarez A, Dovland Andersen R, Sarafidis K, Pölkki T, Matos C, Lago P, Papadouri T, Attard Montalto S, Ilmoja M-L, Simons S, Tameliene R, van Overmeire B, Berger A, Dobrzanska A, Schroth M, Bergqvist L, Lagercrantz H, Anand KJ; EUROPAIN Survey Working Group. Sedation and analgesia practices in neonatal intensive care units (EUROPAIN): results from a prospective cohort study. Lancet Respir Med 2015: 3(10):796-812. doi: 10.1016/S2213-2600(15)00331-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26420017/

Anand KJS, Eriksson M, Boyle EM, Avila-Alvarez A, Andersen RD, Sarafidis K, Pölkki T, Matos C, Lago P, Papadouri T, Attard Montalto S, Ilmoja M-L, Simons S, Tameliene R, van Overmeire B, Berger A, Dobrzanska A, Schroth M, Bergqvist L, Courtois E, Rousseau J, Carbajal R; EUROPAIN Survey Working Group of the NeoOpioid Consortium. Assessment of continuous pain in newborns admitted to NICUs in 18 European countries. Acta Paediatrica 2017; 106(8): 1248−1259. doi: 10.1111/apa.13810. doi: 10.1111/apa.13810. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28257153/

Linkit

Yhteistyökumppanit

Projektin koordinaattori
Armand Trousseau Hospital, Pariisi, Ranska
EUROPAIN oli osa NeoOpioid -projektia (koordinointi Karolinska Institutet, Ruotsi)

Yhteistyökumppanit
Kansalliset päätutkijat 18 Euroopan maasta