ExpertZones

Asiantuntijoiden hyvinvoinnin ja osaamisen vahvistaminen Pohjois-Suomessa

Tavoitteena on Oulun yliopiston väitöstutkijoiden psykologisen hyvinvoinnin, osaamisen ja työllistymisedellytysten parantaminen. Kypsymistä asiantuntijaksi tuetaan auttamalla kehittämään omia taitoja ja vahvuuksia. Lisäksi edesautetaan väitöstutkijoiden verkostoitumista alueen yrityksiin ja organisaatioihin.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - ESR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Liisa Kuonanoja

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rinnakkain sekä väitöstutkijan psykologista hyvinvointia että osaamista. Hankkeen toimenpiteenä rakennetaan ExpertZones- toimintamalli, jonka avulla ylläpidetään psykologista hyvinvointia ja ohjataan asiantuntijan kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille tärkeiden työelämä-, viestintä- ja sosiaalisten taitojen kehittämistä tutkijakoulutuksessa. Toimintamallin avulla väitöstutkija hahmottaa asiantuntijuutensa moniulotteisuuden, omat vahvuutensa, voimavaransa sekä asiantuntijuutensa kehitettävät alueet. Hankkeen tuloksina odotetaan väitöstutkijoiden asiantuntijuuden kehittymistä sekä psykologisen hyvinvoinnin parantumista. Hanke rakentaa uraohjauksen osaksi asiantuntijaksi kasvamisen polkua. Hankkeen toimenpiteinä muodostettavat vertaisryhmätoiminta sekä hyvinvointitiimi parantavat asiantuntijoiden hyvinvointia ja lisäksi hankkeen koulutusten sekä uraohjauksen myötä väitöstutkijoiden valmiudet ja mahdollisuudet työllistyä Pohjois-Suomen alueelle laajenevat sekä monipuolistuvat.

Tutustu järjestämiimme tapahtumiin ja toimintoihin hankkeemme englanninkielisillä sivuilla