Feminismit, epistemiat ja teknotieteet

FETCH Arctic

FETCH Arctic -hanke sisältää kaksi PROFI4 Arctic Interactions (ArcI) rahoitettua projektia. Projekteina on bibliometrinen tutkimus arktisista tieteellisistä tutkimuksista ja tutkimus kansalaistieteestä arktisella alueella. Projektit pyrkivät edistämään ymmärrystä arktisesta tiedon tuottamisesta ylipäätään sekä erityisesti havainnollistaa kansalaistieteen osuutta siinä.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - PROFI -rahoitus

Rahoituksen määrä

85 000 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin kuvaus

FETCH Arctic Bibliometrinen tutkimus pyrkii edistämään arktista tietoa tutkimalla arktisen alueen tutkimusjulkaisuja. Kattava bibliometrinen tutkimus auttaa luomaan ymmärrystä monipuolisista tutkimusalueista arktisella alueella, esimerkiksi paikantaa intensiteettejä ja aukkoja olemassa olevasta tiedosta, etenkin suhteessa sukupuolen eri ulottuvuuksiin arktisen alueen tutkimussisällöissä.

Digitalisaatio mahdollistaa kansalaisten yhteiskunnallisen osallistumisen arktisella alueella, mutta kuinka paljon kansalaiset ovat mukana tieteellisessä tiedon tuottamisessa? FETCH Arctic Kansalaistieteen tutkimus tutkii rakenteita, prosesseja ja resursseja mahdollistaakseen intersektionaalisesti sukupuolivastuullisen kansalaistieteen tuotannon.