Green Factory - kohti hiilineutraalia tuotantoa

GREEF

GREEF-yhteishanke kattaa laajan kirjon vihreän teollisuuden teemoja. Sen tavoitteena on auttaa yrityksiä vähentämään toimintansa ja tuotteidensa ympäristövaikutuksia sekä vauhdittaa niitä kohti vähähiilisyyden ja viennin kasvun tavoitteita. Hanke on osa Business Finlandin Sustainable Manufacturing Finland -ohjelmaa.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Useita rahoittajia

Projektin rahoittaja

Business Finland (2.5 MEUR)
Muita rahoittajia

Rahoituksen määrä

4 800 000 EUR

Projektin koordinaattori

Muu yliopisto tai yksikkö

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

GREEF-hanke auttaa yrityksiä pienentämään oman toimintansa ja tuotteidensa ympäristövaikutuksia ja kiihdyttämään kohti asettamiaan vähähiilisyyden ja viennin kasvun tavoitteita. Hanke kattaa useita vihreän teollisuuden teemoja, jotka koskevat jokaista yritystä. Samalla kun yritykset keskittyvät itselleen merkittävimpiin teemoihin, GREEF-tutkimusekosysteemi lisää konsortiolle ja koko teollisuuden alalle vaikuttavuutta.

Hanke on yhdistelmä tieteellistä ja teollista tutkimusta, jolloin yritysten tarpeet ja tutkijoiden asiantuntemus yhdistyvät parhaalla tavalla. Tuloksena on parhaita käytäntöjä ja malleja:

1) kestävälle brändäykselle teollisuuden markkinoilla;

2) energiatehokkaaseen tuotannonohjaukseen ja toimitusketjuun;

3) metallia lisäävien valmistusmenetelmien soveltuvuudesta ja ympäristövaikutuksista.

Hankkeen tuloksena syntyy myös laskuri yritysten hiilijalanjäljen arvioimiseen. Syntyvä osaaminen mahdollistaa valmistavan teollisuuden ympäristövaikutusten tunnistamisen paremmin ja merkittäviä kestävyyttä ja kilpailuetua parantavia muutoksia toimintaan ja tuotteisiin.

GREEF-yhteishankkeeseen osallistuu Aalto-yliopiston, Oulun yliopiston ja VTT:n lisäksi kuusi erikokoista suomalaista yritystä: SEW Industrial Gears Oy, AGCO Power Oy, Proventia Oy, Ojala-Yhtymä Oy, Delva Oy, EQ System Scandinavia Oy and Componenta Oyj. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 4,5 miljoonaa euroa, josta Business Finlandin tuki on noin 2,5 miljoonaa euroa.

TP1 Vihreä tehdas brändin näkökulmasta

Kauppakorkeakoulun projektiryhmä

  • Saila Saraniemi, professori, projektin johtaja
  • Ilkka Ojansivu, apulaisprofessori, projektipäällikkö
  • Milka Väinämö, väitöskirjatutkija
  • Julia Autio, väitöskirjatutkija

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu vastaa GREEF-hankkeen työpaketista yksi (TP1): Vihreä tehdas brändin näkökulmasta. Työpaketin tavoitteena on tutkia, miten ympäristön kannalta kestävä valmistus voidaan kytkeä valmistajien teolliseen brändäykseen kypsillä markkinoilla.

Teollisuus kokee markkinoiden ja päättäjien suunnalta painetta kehittää toimintaansa ympäristön kannalta kestävämmäksi. Ei ole kuitenkaan selvää, miten ekosysteemin keskeiset sidosryhmät (ulkoiset, kuten asiakkaat, liikekumppanit ja sijoittajat, ja sisäiset, kuten työntekijät) suhtautuvat asiaan.

Tämä työpaketti tarjoaa tietoa siitä, miten brändäys voi tukea kestävän kehityksen toimintaa teollisissa toiminnoissa. Lisäksi se tarjoaa tietoa tehokkaan kestävän teollisuuden brändiviestinnän menetelmien kehittämiseen.

Tietosuojailmoitus / Privacy notice

Julkaisut